Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na przyczynach, przebiegu i skutkach stresu a także analizie wpływu stresu na zdrowie i jakość życia. Zrozumienie źródeł stresu pozwala na szukanie rozwiązań wyjścia z sytuacji stresogennych a brak tej wiedzy czy świadomości może rodzić kolejne napięcia i przeciążenia, które kanalizują się zarówno w miejscu pracy, jak i naszym życiu osobistym.

Ostatnie dwa lata pokazały nam dobitnie, że kumulacja stresogennych czynników zewnętrznych takich jak pandemia koronawirusa, skutki społeczne i ekonomiczne wojny na Ukrainie oraz wysoka i nadal rosnąca inflacja, z jaką zmagamy się od kilku miesięcy pozostawiają w nas określone doświadczenia i przeżycia a także mogą odciskać określony ślad w postaci negatywnych emocji takich jak zagubienie, niepokój, lęk, obniżony nastrój czy nawet depresja a ich źródłem może być długotrwały stres wynikający z niepewności o własną przyszłość i dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Skutki zdrowotne przewlekłego stresu dla osoby poddawanej różnym - szczególnie długotrwałym – przeciążeniom mogą być bardzo poważne i mogą się odbijać na jej zdrowiu i funkcjonowaniu społecznym. Stres może być bowiem czynnikiem wyzwalającym rozwój wielu dolegliwości a także chorób w tym o podłożu kardiologicznym, gastroenterologicznym, alergologicznym czy dermatologicznym.

Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, może przyjść nagle i nieoczekiwanie ale można nim odpowiednio zarządzać aby nie wyrządzał szkód, które mogą poważnie utrudniać a nawet zagrozić naszemu życiu prywatnemu i zawodowemu.

W efekcie nasilonego stresu organizacyjnego pracownik staje się mniej efektywny, może popełniać błędy a spadek motywacji i towarzyszące mu obniżone poczucie sensu a także własnej wartości będą kolejnymi elementami spirali stresu od których już krok do uciekania się do zwolnień lekarskich lub zmuszania się do pracy w miejscu, które kojarzy się negatywnie.

Na co dzień 3 dziedziny zajmują się stresem i jego skutkami: medycyna, psychologia i socjologia organizacji. W trakcie tego szkolenia, każda z tych 3 perspektyw zostanie omówiona w praktycznej i przystępnej formie po to by zbudować lub pogłębić świadomość jak skomplikowany i wielopostaciowy może być stres i jakie konsekwencje może nieść dla ludzkiego zdrowia w postaci negatywnych stanów emocjonalnych, zaburzeń psychosomatycznych czy rozwoju niektórych chorób a także problemów w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i z najbliższymi.

Siła zależności między nimi może być czasami bardzo silna a brak ich odpowiedniego rozpoznania może nieść niepowetowane straty nie tylko na poziomie jednostkowym ale i większych zbiorowości. 

 

Co zyskają uczestnicy szkolenia

Szkolenie pomoże w zbudowaniu lub pogłębieniu nie tylko wiedzy, ale i umiejętności oraz kompetencji w zakresie rozpoznawania, jak i radzenia sobie z sytuacjami, których wspólnym mianownikiem jest stres. Ma charakter interaktywny dzięki czemu jego uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji na temat miejsca i wpływu stresu na ich życie zawodowe i rodzinne a także budowania lub pogłębiania świadomości na temat wzajemnych zależności miedzy nimi.

Ważnym elementem spotkania będą warsztaty w grupie uczestników, których celem będzie omówienie i analiza otaczających ich sytuacji czy procesów po to by lepiej zrozumieć ich szerszy kontekst, znaczenie i wspólnie wypracować strategie, które mogą odgrywać szczególną rolę w środowisku charakteryzującym się nieustającą presją, wieloma równocześnie docierającymi bodźcami a także zmianami, które przedefiniowują w sposób radykalny nasze wcześniejsze życie.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania w porę nadchodzącego kryzysu może się okazać nie do przecenienia w wielu życiowych sytuacjach, z jakimi mamy lub możemy mieć do czynienia. To pierwszy istotny krok by nauczyć się jak można zarządzać stresem. Kolejnym powinna być interwencja czyli działanie nakierowane na eliminację lub złagodzenie stresu a jeśli to niemożliwe to na przyjęcie takiej perspektywy, która pomoże w budowanie odporności na wzmożony stres. 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 

MODUŁ I. BURZA MÓZGÓW

 1. Jak rozumiemy i odczuwamy stres 
 2. Czy potrafimy radzić sobie ze stresem i co chcielibyśmy z nim zrobić
 3. Stres nasz powszedni - próba spojrzenia z metapozycji 

MODUŁ II. RÓŻNE KONCEPCJE NA TEMAT STRESU: UJĘCIE MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE

 1. Fizjologiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy oraz uwarunkowania stresu
 2. Stresory egzogenne i endogenne 
 3. Wpływ stresu na organizm ludzki oraz dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny

MODUŁ III. STRES JAKO CZYNNIK PRZEŻYWANIA I ROZWOJU CHORÓB 

 1. Choroba w rodzinie, przełomowe wydarzenia i nagłe zmiany osobiste jako czynniki stresogenne
 2. Stres a objawy psychosomatyczne i rozwój wybranych chorób 
 3. Wpływ stresu na stan emocjonalny

MODUŁ IV. KULTURA ORGANIZACJI: KIEDY OBNIŻA A KIEDY PODWYŻSZA POZIOM STRESU

 1. Eustres i dystres w miejscu pracy
 2. Czynniki sprzyjające spadkowi i wzrostowi motywacji
 3. Kiedy może nam grozić wypalenie zawodowe

MODUŁ V. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRESEM ORGANIZACYJNYM I W ŻYCIU PRYWATNYM

 1. Kiedy przychodzi nieoczekiwany stres i zmienia nasze życie 
 2. Radykalne zmiany zawodowe, dynamika procesów grupowych i ich wpływ na życie osobiste 
 3. Stres a work-life balance 

MODUŁ VI. WYBRANE STRATEGIE ZARZĄDZANIA STRESEM – WARSZTATY

 1. Fazy procesu zarządzania stresem - jak je wdrożyć
 2. Jak osiągnąć dobrostan w życiu (well-being)
 3. Czy możemy wyjść „poza stres”

Szkolenie zostało oparte o dobre praktyki polskie i zagraniczne (good practices), studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), wyniki badań własnych oraz przekrojowych a także rekomendacje i wskazówki na temat roli stresu