CEL SZKOLENIA

Program szkolenia z zakresu budowania relacji z klientem oraz aktywnej sprzeda┼╝y us┼éug zdrowotnych i wyrobów medycznych to efekt skumulowanych do┼Ťwiadcze┼ä, wyników bada┼ä oraz projektów consultingowo-szkoleniowych zrealizowanych w wielu podmiotach leczniczych oraz firmach dzia┼éaj─ůcych jako producenci b─ůd┼║ dystrybutorzy wyrobów medycznych, których odbiorcami s─ů szpitale, kliniki, przychodnie, centra medyczne, o┼Ťrodki rehabilitacji, domy opieki, gabinety lekarskie i dentystyczne oraz inne instytucje sektora ochrony zdrowia.

Podczas warsztatów szczególny nacisk zostanie po┼éo┼╝ony na proces budowania relacji z klientem indywidualnym (pacjentem) b─ůd┼║ zbiorowym (instytucj─ů publiczn─ů,  prywatn─ů firm─ů, korporacj─ů), którego finalnym etapem jest decyzja zakupowa i sprzeda┼╝ oferty us┼éug zdrowotnych b─ůd┼║ wyrobów medycznych. Bardzo cz─Östo pierwsza transakcja to dopiero pocz─ůtek procesu budowania tych relacji a nie - jak mog┼éoby si─Ö niejednokrotnie wydawa─ç - jego koniec uwie┼äczony sprzeda┼╝─ů. W oparciu o najlepsze praktyki w kraju i za granic─ů uczestnicy szkolenia b─Öd─ů mogli zapozna─ç si─Ö z tym jak mo┼╝na budowa─ç w sposób efektywny ┼éa┼äcuch warto┼Ťci dla klientów, tworz─ůc go i monitoruj─ůc jego dynamik─Ö w sposób d┼éugofalowy. W trakcie warsztatów w sposób szczególny zostan─ů omówione od strony praktycznego zastosowanie poszczególne fazy procesu zarz─ůdzania grup─ů klientów kluczowych, którzy mog─ů przyczyni─ç si─Ö do wzmocnienia rentowno┼Ťci firmy i prowadzi─ç do jej dalszego rozwoju.

Wa┼╝nym elementem szkolenia b─Öd─ů analizy, dyskusje i wspólne poszukiwanie optymalnych rozwi─ůza┼ä obejmuj─ůcych wszystkie elementy tego procesu pocz─ůwszy od samego tworzenia oferty us┼éugowej i produktowej w formie „tailored to the needs” (skrojony na miar─Ö potrzeb), nast─Öpnie opracowania strategii dotarcia do wcze┼Ťniej zidentyfikowanych grup docelowych, poprzez nawi─ůzywanie pierwszego kontaktu w celu przedstawienia i zach─Öcenia do skorzystania z oferty us┼éugowej lub produktowej a┼╝ do etapu zbudowania d┼éugofalowej wymiany i dialogu z klientem w ramach obs┼éugi i wsparcia posprzeda┼╝owego.

Szkolenie zosta┼éo oparte o studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), najlepsze praktyki rynkowe (benchmarking) oraz wyniki w┼éasnych bada┼ä dzi─Öki którym uczestnicy b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç wspólnego tworzenia najlepszych rozwi─ůza┼ä zmierzaj─ůcych do zapewnienia zintegrowanej i efektywnej obs┼éugi klienta skoncentrowanej na dostarczeniu mu jako┼Ťci zgodnej z oczekiwaniami i budowanie wi─Özów opartych o zaanga┼╝owanie, satysfakcj─Ö, lojalno┼Ť─ç i zaufanie. 

Warsztaty s─ů nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy po┼é─ůczonej z treningiem umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji w zakresie nawi─ůzywania, budowania i umacniania relacji z pacjentem oraz klientem firmowym, a tak┼╝e analiz─Ö procesów i obszarów zagra┼╝aj─ůcych tym celom aby móc nimi odpowiednio zarz─ůdza─ç tworz─ůc zintegrowany proces zarz─ůdzania klientami (customer relationship management). Warsztaty zosta┼éy podzielone na 5 modu┼éów, z których ka┼╝dy trwa oko┼éo 1,5 godziny.

 

DO KOGO ADRESOWANE S─ä WARSZTATY

Warsztaty skierowane s─ů zarówno dla przedstawicieli handlowych, kierowników i dyrektorów sprzeda┼╝y, managerów ds. kluczowych klientów i rozwoju rynku, pracowników i  kierowników recepcji lub rejestracji, pracowników obs┼éugi klienta, dzia┼éu sprzeda┼╝y i marketingu us┼éug komercyjnych publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych, jak i instytucji oraz firm produkuj─ůcych lub dystrybuuj─ůcych szeroki zakres wyrobów medycznych.  

 

CO ZYSKAJ─ä UCZESTNICY SZKOLENIA

Podczas warsztatów postawimy nacisk na zbudowanie praktycznej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci na temat czynników determinuj─ůcych proces budowania relacji z klientem oraz jego podtrzymywanie w ca┼éym cyklu organizacji opieki medycznej, wypracowanie odpowiednich postaw, a tak┼╝e motywacji do wdra┼╝ania zoptymalizowanych rozwi─ůza┼ä w Pa┼ästwa Firmie. 

Warsztaty b─Öd─ů s┼éu┼╝y─ç pog┼é─Öbionej analizie czynników - w oparciu o wybrane praktyki w Polsce i za granic─ů oraz burze mózgów i dyskusje w┼Ťród uczestników - które wzmacniaj─ů lub te┼╝ os┼éabiaj─ů te dzia┼éania. To pog┼é─Öbi Pa┼ästwa ┼Ťwiadomo┼Ť─ç w tym zakresie i pozwoli podejmowa─ç dzia┼éania adekwatne do zaistnia┼éej sytuacji.

Przygotujemy Pa┼ästwa do tych zada┼ä w sposób kompleksowy a tak┼╝e wska┼╝emy kierunki dzia┼éa┼ä, które b─Öd─ů sprzyja─ç umacnianiu relacji z klientem indywidualnym lub zbiorowym, co nast─Öpnie mo┼╝e prze┼éo┼╝y─ç si─Ö na podniesienie wska┼║ników sprzeda┼╝y, a w efekcie dalszy rozwój organizacji.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkni─Ötych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwi─ůzania
 3. Wspólnie z Pa┼ästwem opracowujemy najlepsz─ů taktyk─Ö przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spo┼Ťród oko┼éo 80 ┼Ťwietnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ─çwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy ┼Ťwietne materia┼éy szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. S┼éu┼╝ymy pomoc─ů we wdra┼╝aniu poznanej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w ┼╝ycie
 10. Na Pa┼ästwa ┼╝yczenie przeprowadzamy badania efektywno┼Ťci szkolenia i opracowujemy system dalszych szkole┼ä w celu osi─ůgni─Öcia maksymalizacji efektów
 11. Jeste┼Ťmy do Pa┼ästwa dyspozycji

Reklamacje

Jeste┼Ťmy otwarci na konstruktywn─ů krytyk─Ö. Zawsze staramy si─Ö zaspokoi─ç oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje Ôľ║

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Do┼é─ůcz do nas! B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco! Znajd┼║ promocje! Odbieraj bezp┼éatne materia┼éy! Ôľ║

Zapisz si─Ö! Ôľ║

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o mo┼╝liwo┼Ťci realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zale┼╝no┼Ťci od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizacj─Ö szkolenia wy┼é─ůcznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji ka┼╝dego projektu mamy na uwadze efektywno┼Ť─ç prowadzonych przez nas warsztatów oraz Pa┼ästwa satysfakcj─Ö.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODU┼ü I. SESJA COACHINGOWA
Sesja coachingowa b─Ödzie po┼Ťwi─Öcona z jednej strony wspólnej analizie s┼éabych punktów, problemów i ryzyk, które mog─ů potencjalnie zmniejsza─ç efektywn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç firmy w obszarze obs┼éugi pacjenta i pozyskiwania nowych pacjentów. Z drugiej strony sesja b─Ödzie punktem wyj┼Ťciem do zastanowienia si─Ö nad wyborem optymalnych rozwi─ůza┼ä w tych obszarach bior─ůc pod uwag─Ö mocne strony placówki, wyró┼╝niaj─ůce j─ů na rynku tak aby mo┼╝na wszystkie jej atuty „sprzeda─ç” w komunikacji z potencjalnym b─ůd┼║ obecnym klientem.

 1. Analiza s┼éabych i mocnych stron w celu zdiagnozowania problemów i wypracowania najbardziej efektywnych rozwi─ůza┼ä sprzeda┼╝owych i obs┼éugi pacjenta
 2. Jak dopasowa─ç rozwi─ůzania w zakresie komunikacji do sytuacji i specyfiki organizacji
 3. Co decyduje o atrakcyjno┼Ťci ofert us┼éug lub wyrobów medycznych 

 

MODU┼ü II. KOMUNIKACJA BIZNESOWA
W trakcie II modu┼éu szkoleniowego zostan─ů przedstawione w sposób przegl─ůdowy innowacyjne narz─Ödzia komunikacji biznesowej,  które skutecznie wp┼éywaj─ů na nawi─ůzanie kontaktu z klientami i wspomagaj─ů podejmowanie decyzji o zakupie us┼éugi lub produktu. Nast─Öpnie uczestnicy b─Öd─Ö mieli okazj─Ö wybra─ç i podda─ç krytycznej analizie pod k─ůtem wdra┼╝ania te narz─Ödzia, które  najskuteczniej pomog─ů w realizacji celów biznesowych w zale┼╝no┼Ťci od specyfiki i sytuacji rynkowej organizacji. Podczas tego modu┼éu zaplanowano wspóln─ů dyskusj─Ö i wymian─Ö do┼Ťwiadcze┼ä na temat najcz─Östszych i najpowa┼╝niejszych problemów zwi─ůzanych z efektywno┼Ťci─ů procesów komunikacji skierowanych do ró┼╝nych grup klientów. 

 1. Przegl─ůd innowacyjnych narz─Ödzi komunikacji biznesowej 
 2. Kreowanie wizerunku w┼éasnego oraz reprezentowanej firmy - czy wizerunek sprzedaj─ůcego przek┼éada si─Ö na wizerunek marki i jak marka firmy wp┼éywa na prac─Ö sprzedaj─ůcego dan─ů us┼éug─Ö lub produkt
 3. Jak wpływać poprzez komunikację na podejmowanie decyzji zakupowych przez klienta

 

MODU┼ü III. ZARZ─äDZANIE KLUCZOWYMI KLIENTAMI
Modu┼é zak┼éada wymian─Ö do┼Ťwiadcze┼ä w zakresie poszukiwania optymalnych rozwi─ůza┼ä w zakresie ca┼éego procesu zarz─ůdzania kluczowymi klientami, jak równie┼╝ na┼Ťwietla oraz poddaje analizie g┼éówne problemy i pu┼éapki, jakie staj─ů na drodze do efektywnej realizacji zada┼ä biznesowych w obszarze wspó┼épracy z klientem. Wa┼╝nym elementem tego modu┼éu b─Ödzie analiza najnowszych trendów i najlepszych praktyk rynkowych w zakresie zarz─ůdzania kluczowymi klientami.

 1. Proces zarz─ůdzania kluczowymi klientami - analiza poszczególnych etapów w perspektywie porównawczej
 2. Jak tworzy─ç wspólne cele i partnerskie relacje
 3. Zarz─ůdzanie sprzeda┼╝─ů jako dialog: od pierwszej rozmowy handlowej do zamkni─Öcia sprzeda┼╝y    

 

MODU┼ü IV. BUDOWANIE WARTO┼ÜCI DLA KLIENTA I WI─śZÓW LOJALNO┼ÜCIOWYCH
Modu┼é ten porusza niezwykle istotny czynnik, jakim jest budowanie d┼éugofalowych relacji z pacjentem i tworzenie wi─Özów lojalno┼Ťciowych. Aby mog┼éy one zaistnie─ç musi pojawi─ç si─Ö zaufanie oraz dialog mi─Ödzy dwiema stronami transakcji, które sprzyjaj─ů zawi─ůzywaniu i umacnianiu tego typu zale┼╝no┼Ťci. 

 1. Skuteczne techniki budowania relacji z pacjentem - przedefiniowanie klasycznego modelu sprzeda┼╝y aktywnej
 2. Dobre praktyki w zakresie programów lojalno┼Ťciowych dla pacjentów placówek medycznych i klientów instytucjonalnych
 3. Czynniki wspomagaj─ůce przyci─ůgni─Öcie pacjenta, zatrzymanie na d┼éu┼╝ej i tworzenie wi─Özów lojalno┼Ťciowych – porównawcze wyniki bada┼ä     


MODU┼ü V. ZAJ─śCIA WARSZTATOWE - SATYSFAKCJA I JAKO┼Ü─ć
Ostatni modu┼é obejmuje zaj─Öcia warsztatowe z zakresu tworzenia - zoptymalizowanych do specyfiki danej firmy - narz─Ödzi satysfakcji z us┼éug zdrowotnych oraz narz─Ödzi pomiaru dopasowania funkcjonalnego i jako┼Ťci z wyrobów medycznych a tak┼╝e wykorzystywania istniej─ůcych narz─Ödzi mierz─ůcych jako┼Ť─ç ┼╝ycia zwi─ůzan─ů ze zdrowiem dostosowanych do specyfiki dzia┼éalno┼Ťci danej jednostki i prowadzonych w niej pacjentów.

Uzupe┼énieniem modu┼éu b─Ödzie wspólna dyskusja po┼é─ůczona z analiz─ů wybranych przyk┼éadów jak interpretowa─ç uzyskane wyniki i jak wprowadza─ç niezb─Ödne zmiany lub usprawnienia w tych obszarach. 

 1. Tworzenie narz─Ödzi badawczych - zaj─Öcia warsztatowe 
 2. Pomiar, analiza i interpretacja satysfakcji i jako┼Ťci ┼╝ycia pacjenta zwi─ůzanej ze zdrowiem
 3. Czy mamy wp┼éyw na zwi─Ökszenie satysfakcji z us┼éug zdrowotnych i jako┼Ť─ç wyrobu medycznego 

 

Pracujemy wykorzystuj─ůc najnowsze i najbardziej efektywne metody szkoleniowe w┼Ťród których s─ů:

 • coaching
 • analizy problemowe
 • studia przypadków
 • benchmarking i najlepsze praktyki na rynku
 • moderowane dyskusje w grupach
 • odgrywanie konkretnych ról