Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy kodeks postępowania administracyjnego, będący efektem dużej reformy prawa o postępowaniu administracyjnym. Konieczność modernizacji postępowania administracyjnego narzucają nie tylko problemy związane z obciążeniem administracji, ale przede wszystkim przeobrażenia zachodzące na gruncie prawa europejskiego.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z nowa formułą postępowania administracyjnego, które ma sprzyjać przyjaznemu rozwiązywaniu sporów pomiędzy jednostką a administracją, czego konsekwencją powinien być spadek ilości skarg wnoszonych do sadów administracyjnych i wzmocnienie ochrony udzielanej skarżącym przez przyspieszenie rozpatrywania spraw. Celem reformy jest także zapobieganie nasilającemu się zjawisku przelękłości postępowań administracyjnych.

 • Przedstawienie kierunkowych zmian koncentrujących się wokół następujących kwestii proceduralnych:

 • wprowadzenie zasady postepowania uproszczonego

 • włączenie do kodeksu unormowań dotyczących umów administracyjnych i generalnych aktów administracyjnych

 • wyodrębnienie w kodeksie zasad ogólnych „dobrej administracji”

 • zmodyfikowanie instytucji trybów nadzwyczajnych

 • zunifikowanie formuły ochrony w sprawach zwalczania bezczynności administracji i ustanowienia konstrukcji eliminujących ten stan w sprawach prostych przez posłużenie się konstrukcją fikcji decyzji pozytywnej (milczącego załatwienia sprawy)

 • zdyscyplinowania poczynań stron i uczestników postępowania, celem zapobiegania nadużywania przez nich praw procesowych

 • zharmonizowania regulacji kodeksu z szeroko rozumianym prawem europejskim

Korzyści dla uczestników:

 • analiza zmian w przepisach postępowania administracyjnego, jakie wchodzą w życie w wyniku wielkiej reformy postępowania administracyjnego w 2017 r.

 • poznanie nowych instrumentów prawnych wprowadzonych nowelizacją oraz uzyskanie informacji, w jaki sposób wpłyną na postępowanie administracyjne

 • przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie realizacji nowych procedur

Szkolenie skierowane do:

 • pracowników administracji rządowej i samorządowej

 • przedsiębiorców, bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności, którzy uczestniczą lub mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym

 • prawników i osób zajmujących się zawodowo doradztwem prawnym


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Ramowy program szkolenia

 1. Źródła i zakres stosowania postępowania administracyjnego

 2. Podmioty postępowania administracyjnego

 3. Nowe zasady postępowania administracyjnego (Nowość)

 4. Organy administracji publicznej w postepowaniu administracyjnym

 5. Udział podmiotu zainteresowanego w postępowaniu kpa

 6. Rozwiązania warunkujące prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego

 7. Instytucje techniczno – procesowe

 • Doręczenie

 • Wezwanie

 • Terminy załatwiania spraw

 • Obliczanie i przywracanie terminów

 • Protokoły i adnotacje

 1. Przebieg postępowania administracyjnego sensu stricte

 2. Decyzje generalne w kpa (Nowość)

 3. Bezczynność i przewlekłość postępowania

 4. Milczące załatwienie sprawy (Nowość)

 5. Umowa administracyjna (Nowość)

 6. Ugoda administracyjna (Nowość)

 7. Postępowanie odwoławcze

 8. Ochrona interesu strony w kpa

 9. Tryby nadzwyczajne

 10. Zabezpieczenie w trybach nadzwyczajnych (Nowość)

 11. Decyzja ostateczna

 12. Dostęp do informacji w postepowaniu administracyjnym

 13. Odmowa dostępu do akt postępowania administracyjnego

 14. Postępowanie administracyjne z udziałem znacznej liczby osób

 15. Postępowanie uproszczone (Nowość)

     22. Nowe zasady ustalania kar administracyjnych i udzielania ulg w ich wykonaniu:

 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia

 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej

 • „siła wyższa”

 • warunki odstąpienia od nałożenia kary

 • ulgi

 • odsetki

 1. Skargi i wnioski

 2. Środki zaskarżenia przysługujące na drodze sądowoadministracyjnej

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja Power Point    

 • Interaktywny wykład    

 • Warsztaty    

 • CASE STUDY – analiza przypadku

 • Panel dyskusyjny