Praktyczny warsztat, który ma na celu pokazanie zagadnień płacowych (płacowo-kadrowych) jako wyliczeń szczególnie ciekawych i nietypowych przypadków na konkretnych przykładach.
Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac pozwoli, także ugruntować wiedzę z zakresu sporządzania kalkulacji płacowych.

 

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń pracowników z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych. Zasady te przedstawione zostaną z uwzględnieniem bieżących zmian w prawie.

 

Korzyści dla uczestników: 
Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencji wynagrodzeń. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia w/w wydatków w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.


 

Dla kogo polecamy szkolenie z kadr i płac?:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy,a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnego zarządzania sobą w czasie w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. WYNAGRODZENIA

 1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 2. Dodatek za pracę w porze nocnej
 3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku
 • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
 1. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
 • Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop
 • Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
 • Zatrudnienie i zwolnienie w trakcie miesiąca,
 • Niezdolność do pracy lub opieka z prawem do zasiłku,
 • Niezdolność do pracy lub opieka bez prawa do zasiłku,
 • Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych.

MODUŁ II. NALICZANIE LISTY PŁAC

 1. Zaliczka na podatek dochodowy:
 • Zwolnienie z podatku dla „młodych” do 26 r.ż.
 • Skala podatkowa i kwota wolna od podatku 
 • Koszty uzyskania przychodów 
 • Zwolnienia w podatku dochodowym 
 • Kilka wypłat w miesiącu pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
 • Wypłata zaległego wynagrodzenia a pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
 • Przekroczenie progu podatkowego w trakcie roku kalendarzowego,
 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania
 2. Wynagrodzenie – wysokość i zasady ustalania składek:
 • Składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 • kładka na FP i FGŚP – zwolnienia czasowe i stałe.
 1. Naliczanie wpłat do PPK w praktyce:
 • Ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK.
 • Tzw. „trzydziestokrotność” a naliczanie wpłat do PPK.
 • Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia.
 • Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK 
 • Naliczanie wpłaty do PPK w przypadku:

- złożenia wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK,
- złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
- zmiany i rezygnacji z wpłaty dodatkowej

 1.   Zaliczka na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy do PPK:
 • Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy.
 • Moment powstania przychodu po stronie pracownika.
 • Termin dokonania wpłaty do instytucji finansowej a moment pobrania zaliczki

Metody szkoleniowe: 
przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.