Korzyści dla Uczestników:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z bieżącymi wymogami w zakresie fakturowania.

Szkolenia polecamy dla:

Wszystkich osób zainteresowanych praktycznym poznaniem zmian w zakresie fakturowania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Przepisy dotyczące fakturowania:
  • przeniesienie zasad dotyczących fakturowania o ustawy o VAT,
  • przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,
 2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
  • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
  • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
  • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
  • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
  • poprawna treść faktury VAT,
  • terminy wystawienia faktury VAT,
  • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
  • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
  • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
  • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
  • pojęcie pustej faktury,
  • faktury czy dokumenty wewnętrzne?,
  • faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
  • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.
 3. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
  • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
  • faktury elektroniczne w prawie unijnym,
  • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
  • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
  • wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),
  • wystawianie faktur w formacie PDF,
  • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
  • poprawna treść faktury elektronicznej,
  • termin wystawienia e-faktur,
  • e-faktury dokumentujące zaliczki,
  • wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
  • wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
  • faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
  • wystawienie e-faktury po terminie,
  • symbol PKWiU na fakturach elektronicznych,
  • e-faktura a różne stawki VAT,
  • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
  • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.
 4. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
  • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
  • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
  • termin wystawienia faktur korygujących,
  • uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
  • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
  • korekty in plus i in minus,
  • korekty bieżące i wsteczne,
  • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.
 5. Zasady wystawiania not korygujących:
  • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
  • dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
  • sposób wystawienia noty korygującej,
  • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.
 6. Zasady przechowywania faktur:
  • okres, w którym należy przechowywać faktury,
  • sposób przechowywania faktur,
  • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.
 7. Refakturowanie:
  • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
  • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
  • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
  • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
  • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.
 8. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:
  • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
  • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.
 • Wykład;
 • Prezentacja;
 • Ćwiczenia;
 • Warsztaty.