Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnienia wykorzystania księgi przychodów i rozchodów w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, zasad ujmowania dokumentów w księdze, ustalania dochodu do opodatkowania. Szkolenie rozszerzone jest o dodatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym.

 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Zasady i podstawy prawne prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • metoda kasowa i memoriałowa
  • zasady prowadzenia KPiR
  • inne formy opodatkowania
 2. Koszty i przychody związane z działalnością gospodarczą
  • koszty w rozumieniu prawa o podatkach
  • przychody w rozumieniu prawa o podatkach
 3. Środki trwałe w firmie
  • pojęcie i definicja środków trwałych
  • amortyzacja środków trwałych i metody jej wyliczania
  • ewidencje dotyczące środków trwałych i wyposażenia
  • ćwiczenia w klasyfikacji środków trwałych i wyliczaniu amortyzacji
 4. Samochód w firmie
  • wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  • ewidencja przebiegu pojazdów
  • rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych
 5. Pracownik w firmie
  • obowiązki pracodawcy wobec ZUS-u
  • obowiązki pracodawcy wobec US
  • wynagrodzenie pracownicze
  • umowy cywilno-prawne
  • świadczenia na rzecz pracowników
 6. Inne koszty związane z działalnością firmy
  • podróże służbowe
  • koszty reprezentacji i reklamy
  • pozostałe koszty działalności
 7. Przychody z działalności gospodarczej
  • przychody ze sprzedaży - inne przychody
  • ustalenie wyniku finansowego i zobowiązania podatkowego
 8. Podatek VAT
  • ewidencja podatku naliczonego
  • ewidencja podatku należnego
  • metody rozliczeń podatku z US
 9. W programie zajęć będzie omówiona całość zagadnienia zawarta w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. nr 282, poz. 2807 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988) wraz z rozszerzonym modułem zajęć dostosowanym do potrzeb samodzielnych księgowych rozliczających firmy w zakresie zobowiązań publicznoprawnych.
 10. W programie szkolenia przewidziano również aspekt rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jak również szczegółowe omówienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie niezbędnym dla prawidłowego i rzetelnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Analiza przypadków, ćwiczenia, wspólna dyskusja, aktywny wykład