Cel szkolenia: 

Podczas warsztatów szczególny nacisk zostanie po┼éo┼╝ony na proces budowania efektywnego przywództwa z perspektywy celów bie┼╝─ůcych i strategicznych placówki medycznej. Niezwykle wa┼╝nym elementem b─Ödzie trening technik, które kszta┼étuj─ů i wzmacniaj─ů kompetencje mened┼╝erskie niezb─Ödne w procesie zarz─ůdzania. 

 

Co zyskaj─ů uczestnicy szkolenia? 

Uczestnicy warsztatów zyskaj─ů praktyczn─ů wiedz─Ö w po┼é─ůczeniu z umiej─Ötno┼Ťciami na temat czynników, które podnosz─ů efektywno┼Ť─ç organizacji poprzez odpowiednie kierowanie kluczowymi zasobami firmy. Warsztaty wzmocni─ů Pa┼ästwa ┼Ťwiadomo┼Ť─ç w tym zakresie i pozwol─ů na podejmowanie dzia┼éa┼ä adekwatnych do zaistnia┼éych sytuacji w oparciu o wcze┼Ťniejsz─ů analiz─Ö sytuacji wewn─ůtrz placówki. 

Podczas szkolenia wspólnie analizujemy i podchodzimy kompleksowo do ró┼╝nych problemów zwi─ůzanych z efektywnym przywództwem oraz budowaniem umiej─Ötno┼Ťci mened┼╝erskich w organizacji a tak┼╝e wskazujemy takie kierunki dzia┼éania, które pomog─ů Pa┼ästwu bez przeszkód prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç oraz dalej rozwija─ç si─Ö.
 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegó┼éowy harmonogram do ustalenia: 1 dzie┼ä (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkni─Ötego grupowego to ┼é─ůcznie 5-6 godzin w zale┼╝no┼Ťci od tematu szkolenia (z mo┼╝liwo┼Ťci─ů podzia┼éu na sesje). Finalna d┼éugo┼Ť─ç, ilo┼Ť─ç i cz─Östotliwo┼Ť─ç sesji zostan─ů dopasowane do Pa┼ästwa oczekiwa┼ä i mo┼╝liwo┼Ťci.

Terminy sesji uzgadniane s─ů indywidualnie i dopasowane do Pa┼ästwa potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci i oczekiwa┼ä.


Przyk┼éadowy harmonogram: 7 sesji trwaj─ůcych od 1 do 3 godzin, daj─ůcych ┼é─ůcznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to mo┼╝e by─ç równie┼╝ realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegó┼éy opiekuna szkolenia.


Reklamacje

Jeste┼Ťmy otwarci na konstruktywn─ů krytyk─Ö. Zawsze staramy si─Ö zaspokoi─ç oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje Ôľ║

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Do┼é─ůcz do nas! B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco! Znajd┼║ promocje! Odbieraj bezp┼éatne materia┼éy! Ôľ║

Zapisz si─Ö! Ôľ║

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o mo┼╝liwo┼Ťci realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zale┼╝no┼Ťci od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizacj─Ö szkolenia wy┼é─ůcznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji ka┼╝dego projektu mamy na uwadze efektywno┼Ť─ç prowadzonych przez nas warsztatów oraz Pa┼ästwa satysfakcj─Ö.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODU┼ü I: SESJA COACHINGOWA 

Sesja coachingowa b─Ödzie po┼Ťwi─Öcona z jednej strony wspólnej analizie s┼éabych punktów, problemów i ryzyk, które mog─ů potencjalnie zmniejsza─ç efektywn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů z uwagi na brak motywacji w zespole, problemy z budowaniem autorytetu, z przekazywaniem zada┼ä czy te┼╝ z uwagi na niekorzystny klimat wewn─ůtrz organizacji. Sesja b─Ödzie okazj─ů do wspólnej burzy mózgów i znalezienia optymalnych rozwi─ůza┼ä sprzyjaj─ůcych wzmocnieniu kompetencji mened┼╝erskich. 

 • Jak budowa─ç autorytet lidera w grupie
 • Czy potrafi─Ö tworzy─ç zespo┼éy zadaniowe
 • Co zrobi─ç, ┼╝eby zmotywowa─ç pracowników  

 

MODU┼ü II: STYLE PRZYWÓDZTWA 

Ma┼éo kto rodzi si─Ö przywódc─ů, w wi─Ökszo┼Ťci przypadków te kompetencje nabywa si─Ö, rozwija w toku praktycznych do┼Ťwiadcze┼ä zwi─ůzanych z kierowaniem lud┼║mi. Ich doskonalenie odbywa si─Ö przez ca┼ée ┼╝ycie zawodowe ale warto mie─ç ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, które style przywództwa stosowa─ç w konkretnych sytuacjach, a których zdecydowanie unika─ç, je┼Ťli chcemy osi─ůgn─ů─ç konkretne cele. Uczestnicy b─Öd─ů mieli okazj─Ö zapozna─ç si─Ö z przegl─ůdem stylów przywództwa oraz sposobami na podnoszenie w┼éasnych kompetencji mened┼╝erskich w ró┼╝nych sytuacjach. Wa┼╝nym punktem modu┼éu b─Ödzie wspólna analiza czynników, które decyduj─ů o skuteczno┼Ťci oraz te, które utrudniaj─ů lub wr─Öcz uniemo┼╝liwiaj─ů efektywne zarz─ůdzanie.

 • Zarz─ůdzanie a przewodzenie - podobie┼ästwa i ró┼╝nice, cz─Öste pu┼éapki 
 • Przegl─ůd stylów przywództwa
 • Najbardziej po┼╝─ůdane umiej─Ötno┼Ťci mened┼╝erskie - jak je wzmacnia─ç i rozwija─ç

 

MODU┼ü III: KIM I CZYM ZARZ─äDZAM I JAK TO ROBI─ś 

To z pozoru proste pytanie - kim i czym zarz─ůdzam i jak to robi─Ö - wymaga analizy i oceny pod wzgl─Ödem efektywno┼Ťci stosowanych narz─Ödzi i skutków tych dzia┼éa┼ä. To wymaga ju┼╝ pog┼é─Öbionej ┼Ťwiadomo┼Ťci oraz sta┼éego samodoskonalenia w zakresie m. in. zarz─ůdzania grup─ů, kierowania projektami, zarz─ůdzania sytuacjami kryzysowymi czy zmian─ů organizacyjn─ů a tak┼╝e umiej─Ötno┼Ťci negocjacyjnych w ramach np. rozwi─ůzywania konfliktów grupowych czy te┼╝ bycia mentorem lub coachem. 

 • Kim jestem jako szef 
 • Czynniki skuteczno┼Ťci i niepowodze┼ä w kierowaniu lud┼║mi 
 • Jak negocjowa─ç ze wspó┼épracownikami oraz zarz─ůdza─ç konfliktem 

 

MODU┼ü IV: ZESPO┼üY ZADANIOWE, WSPÓ┼üPRACA I MOTYWOWANIE

Ka┼╝da firma chce aby dzia┼éa┼éy w niej sprawnie zespo┼éy zadaniowe, aby wspó┼épraca odbywa┼éa si─Ö w sposób niezak┼éócony a wszyscy pracownicy przychodzili do pracy ka┼╝dego dnia w pe┼éni zmotywowani. W praktyce nie zawsze tak to dzia┼éa. Dlatego te┼╝ niezwykle istotne w pracy mened┼╝era jest rozwijanie kompetencji ludzi, zarz─ůdzanie talentami, motywowanie, tworzenie klimatu wspó┼épracy i integruj─ůcych celów. Wa┼╝nym elementem tego modu┼éu b─Ödzie burza mózgów, jakie stworzy─ç praktyczne rozwi─ůzania w tym zakresie  i dopasowa─ç je do specyfiki pracy i zespo┼éu placówki. 

 • Rozwijanie kompetencji i zarz─ůdzanie talentami
 • Rywalizacja a wspó┼épraca 
 • Skuteczne techniki motywacyjne 


 

Szkolenie zosta┼éo oparte o dobre praktyki (good practices), burze mózgów (brainstorm) oraz wdro┼╝enia w wielu podmiotach leczniczych dzi─Öki którym uczestnicy b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç wzmacniania ┼Ťwiadomo┼Ťci oraz doskonalenia umiej─Ötno┼Ťci zarz─ůdczych niezb─Ödnych do prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci leczniczej analizuj─ůc perspektyw─Ö wielu placówek dzia┼éaj─ůcych na rynku. 

Warsztaty s─ů nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy po┼é─ůczonej z treningiem umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji w zakresie efektywnych stylów przywództwa oraz budowania klimatu organizacyjnego sprzyjaj─ůcego realizacji za┼éo┼╝onych celów bie┼╝─ůcych, jak i strategicznych.