Szkolenie pozwala zapoznać się z zagadnieniami z zakresu: finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzenia do analizy finansowej przedsiębiorstwa, elementów matematyki finansowej, szacowania wolnych przepływów pieniężnych, wprowadzenia do metod oceny projektów inwestycyjnych, wprowadzenia do szacowania stóp kosztu kapitału, przeglądu elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • kadry kierowniczej niefinansowej pionów przedsiębiorstwa, właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy,
 • pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo,
 • menedżerów niefinansowych,
 • niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem, jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce, jak i administracji publicznej,
 • przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami,
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje,
 • pracowników decyzyjnych mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracownicy mający pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne i taktyczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit,
 • małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy,
 • osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa, przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. 
W trakcie zajęć zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zrozumienie podstaw finansów firmy,
 • poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
 • nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości,
 • odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie,
 • usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania finansami,
 • zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania finansami, 
 • wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji na stan finansów,
 • zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów. 

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa 

 • Jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne, a które właściwe?
 • Jak mierzyć realizację tych celów?
 • Jakie elementy kształtują wartość firmy?

MODUŁ II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa 

 • Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych.
 • Elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych.
 • Jakich błędów i uproszczeń należy unikać?

MODUŁ III. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej 

 • Prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej.
 • Dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja?
 • Jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych?

MODUŁ IV. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę 

 • Siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych.
 • Czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych.
 • Różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne) - jak je rozróżnić i właściwie wybrać?

MODUŁ V. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) 

 • Jak interpretować kryteria decyzyjne?
 • Kiedy nie stosować IRR?
 • Jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy?

MODUŁ VI. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje 

 • Jak kształtuje się koszt kapitału obcego?
 • Co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego?
 • Dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego?

MODUŁ VII. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem 

 • Jak zarządzać zapasami?
 • Jakie poziomy należności utrzymywać?
 • Ile gotówki powinna mieć firma?
 • Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto.

MODUŁ VIII. Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców 

 • Jak inni na nas patrzą?

MODUŁ IX. Elementy planowania finansowego 

 • Zarys metody procentu od sprzedaży.

Metody pracy:

 • Dyskusja
 • Analiza
 • Casy study
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja