Szkolenie obejmuje zagadnienia związane za sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.).

Zapoznanie i utrwalenie mechanizmów skutecznej windykacji i egzekucji sądowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Przedstawione zostaną najistotniejsze uregulowania dotyczące zobowiązań i obrotu wierzytelnościami. Omówione zostaną tryby dochodzenia należności w procesie cywilnym i zasad związanych uzyskaniem tytułu egzekucyjnego. Uczestnicy poznają różne poziomy skutecznego dochodzenia należności od podstawowych czynności obejmujących sporządzenie wezwania do zapłaty aż do złożenia wniosku o np. nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego - analiza podstawowych pojęć
  • definicja wierzytelności (wierzytelności wymagalne i przeterminowane)
  • odpowiedzialność a dług
  • stosunek zobowiązaniowy
  • d) przedawnienie w prawie cywilnym
 2. Rodzaje zabezpieczeń osobistych - istota oraz zakres stosowania w praktyce
  • poręczenie cywilne
  • weksel własny
  • poręczenie wekslowe
  • gwarancja bankowa
  • przelew wierzytelności na zabezpieczenie
  • przystąpienie do długu
  • zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji
 3. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych - istota oraz zakres stosowania w praktyce
  • kaucja
  • zastaw
  • hipoteka
  • przewłaszczenie
 4. Obrót wierzytelnościami - dopuszczalność stosowania oraz skutki prawne
  • cesja wierzytelności
  • szczególne rodzaje cesji - forfaiting, factoring
 5. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym
  • zasada swobody umów
  • rodzaje umów cywilnoprawnych
  • wywiad gospodarczy - ocena wiarygodności potencjalnego kontrahenta
   • analiza dokumentów rejestracyjnych - rola Krajowego Rejestru Sądowego
   • analiza dokumentów finansowych - informacje z urzędów skarbowych i ZUS-u
   • ocena informacji z ksiąg wieczystych i wydziałów geodezji
   • opinia banku o prowadzonym rachunku bankowym
 6. Czynności windykacyjne podejmowane przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego
  • kontakty oraz negocjacje z dłużnikiem
  • windykacja polubowna
  • monitoring należności i sposoby przerwania biegu przedawnienia
 7. Poszukiwanie majątku przez wierzyciela
  • zapytanie do ksiąg wieczystych i wydziału geodezji
  • zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  • wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności
 8. Postępowanie przedsądowe w celu odzyskania długu
  • wezwanie do zapłaty
  • mediacja
  • zapis na sąd polubowny
 9. Droga postępowania sądowego
  • istota sprawy cywilnej oraz właściwość sądu
  • postępowania odrębne
   • postępowanie nakazowe
   • postępowanie upominawcze
   • postępowanie uproszczone
  • postępowanie zabezpieczające
 10. Odpowiedzialność karna dłużnika
  • przestępstwa oszustwa
  • przestępstwa na szkodę wierzyciela
 11. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jako etap przymusowego dochodzenia należności
  • pojęcie egzekucji
  • podstawa egzekucji
   • tytuł wykonawczy
   • tytuł egzekucyjny
   • klauzula wykonalności
   • wniosek egzekucyjny
  • majątek dłużnika
   • poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja PP
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study