Szkolenie obejmuje zagadnienia związane za sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.).

Zapoznanie i utrwalenie mechanizmów skutecznej windykacji i egzekucji sądowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Przedstawione zostaną najistotniejsze uregulowania dotyczące zobowiązań i obrotu wierzytelnościami. Omówione zostaną tryby dochodzenia należności w procesie cywilnym i zasad związanych uzyskaniem tytułu egzekucyjnego. Uczestnicy poznają różne poziomy skutecznego dochodzenia należności od podstawowych czynności obejmujących sporządzenie wezwania do zapłaty aż do złożenia wniosku o np. nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. WIERZYTELNOŚĆ I ROSZCZENIA W STRUKTURZE ZOBOWIĄZANIOWEGO STOSUNKU PRAWNEGO - ANALIZA PODSTAWOWYCH POJĘĆ

 1. Definicja wierzytelności (wierzytelności wymagalne i przeterminowane)
 2. Odpowiedzialność a dług
 3. Stosunek zobowiązaniowy
 4. Przedawnienie w prawie cywilnym

 

MODUŁ II. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ OSOBISTYCH - ISTOTA ORAZ ZAKRES STOSOWANIA W PRAKTYCE

 1. Poręczenie cywilne
 2. Weksel własny
 3. Poręczenie wekslowe
 4. Gwarancja bankowa
 5. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 6. Przystąpienie do długu
 7. Zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji

 

MODUŁ III. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ RZECZOWYCH - ISTOTA ORAZ ZAKRES STOSOWANIA W PRAKTYCE

 1. Kaucja
 2. Zastaw
 3. Hipoteka
 4. PrzewłaszczEnie

 

MODUŁ IV. Obrót wierzytelnościami - dopuszczalność stosowania oraz skutki prawne

 1. Cesja wierzytelności
 2. Szczególne rodzaje cesji - forfaiting, factoring

 

MODUŁ V. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym

 1. Zasada swobody umów
 2. Rodzaje umów cywilnoprawnych
 3. Wywiad gospodarczy - ocena wiarygodności potencjalnego kontrahenta
  • analiza dokumentów rejestracyjnych - rola Krajowego Rejestru Sądowego
  • analiza dokumentów finansowych - informacje z urzędów skarbowych i ZUS-u
  • ocena informacji z ksiąg wieczystych i wydziałów geodezji
  • opinia banku o prowadzonym rachunku bankowym

 

MODUŁ VI. Czynności windykacyjne podejmowane przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego

 1. Kontakty oraz negocjacje z dłużnikiem
 2. Windykacja polubowna
 3. Monitoring należności i sposoby przerwania biegu przedawnienia

 

MODUŁ VII. Poszukiwanie majątku przez wierzyciela

 1. Zapytanie do ksiąg wieczystych i wydziału geodezji
 2. Zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 3. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności

 

MODUŁ VIII. Postępowanie przedsądowe w celu odzyskania długu

 1. Wezwanie do zapłaty
 2. Mediacja
 3. Zapis na sąd polubowny

 

MODUŁ IX. Droga postępowania sądowego

 1. Istota sprawy cywilnej oraz właściwość sądu
 2. Postępowania odrębne
  • postępowanie nakazowe
  • postępowanie upominawcze
  • postępowanie uproszczone
 3. Postępowanie zabezpieczające

 

MODUŁ X. Odpowiedzialność karna dłużnika

 1. Przestępstwa oszustwa
 2. Przestępstwa na szkodę wierzyciela

 

MODUŁ XI. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jako etap przymusowego dochodzenia należności

 1. Pojęcie egzekucji
 2. Podstawa egzekucji
  • tytuł wykonawczy
  • tytuł egzekucyjny
  • klauzula wykonalności
  • wniosek egzekucyjny
 3. Majątek dłużnika
  • poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja PP
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study