Artykuł: Pięć umiejętności kluczowych

Umiejętności kluczowe stanowią niezbędną część naszego życia, niezależnie od faktu, jaką ścieżkę kariery zawodowej wybierzemy. Kształtowanie kompetencji kluczowych każdej jednostki nie polega jedynie na zdobywaniu informacji, a na samodzielnej aktywności na wielu polach i obszarach życia. Pomimo, że paleta możliwości jest rzeczywiście szeroka, przyjęło się stosować podział na pięć kluczowych kompetencji, nad którymi warto pracować i które warto rozwijać.

 

Planowanie, organizacja oraz ocena samo-uczenia się.

 

Warto rozpocząć rozważania właśnie od nauczania, gdyż to ono nierzadko predestynuje nasze dalsze losy. Obecnie odchodzi się od stosowania jakiś konkretnych metod czy też technik, które pomagają w zdobywaniu wiedzy. Dziś liczy się przede wszystkim podnoszenie świadomości uczących się oraz ich autonomia. To sam zainteresowany powinien umieć stwierdzić, jakich wiadomości potrzebuje, która wiedza jest mu niezbędna, dedukować jakie są przyczyny i skutki pewnych zjawisk i stwierdzać, na jakim etapie uczenia się, znajduje się w poszczególnym momencie. Co więcej, osoba kształcąca się powinna potrafić samodzielnie zaplanować i zorganizować proces kształcenia się, tak aby sukcesywnie podążać do celu i przechodzić na kolejne etapy edukacji. Auto-ewaluacja pozwala również zaobserwować zmiany jakie w nas zachodzą, a co za tym idzie dokonać wyborów co do naszych dalszych losów, niekoniecznie jedynie tych związanych z kształceniem.

 

Umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach.

 

Z powodu drastycznie spadającej ilości czytanych przez społeczeństwo książek, mamy coraz większe problemy z wysławianiem się, czy też z zasobnością naszych słów. Jednocześnie oczekiwania wobec nas rosną, częściej aniżeli miało to miejsce dawniej, przychodzi nam występować publicznie, musimy także umiejętnie przekazywać informacje, czy też redagować teksty. Przy tych wszystkich obowiązkach, należy brać również pod uwagę inne osoby, a także zmieniać nasz sposób wysławiania się w zależności od sytuacji bądź kontekstu. Wymienione zdolności to wciąż jeszcze „towar deficytowy’ na rynku, dlatego też świadome osoby, coraz częściej decydują się na uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, z zakresu umiejętności porozumiewania się.

 

Umiejętność rozwiązywania trudności, czy problemów w sposób twórczy.

 

Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość, sprawia, iż musimy być otwarci na zmiany i pojawiające się komplikacje, które są czasem nieuchronne. Z tego też powodu, otaczamy się ludźmi kreatywnymi i twórczymi, gdyż jednostki obdarzone właśnie takimi cechami, łatwiej i sprawniej poradzą sobie z przeszkodami, które mogą pojawić się na naszej drodze. Z pewnością warto otwierać się na nowości a przede wszystkim, zdać sobie sprawę, iż stanowią one nieodłączną część naszego życia. Dlatego też podejmujmy ryzyko i nie bójmy się konsekwencji, jakie za sobą niesie.

 

Umiejętność współdziałania w grupie.

 

Nawet samodzielne stanowiska pracy, nie oznaczają tym samym, iż osoba na nich zatrudniona pracuje zupełnie sama. Relacje i umiejętność współdziałania w grupie są niezbędną kompetencją, którą warto w sobie rozwijać. Pozytywów płynących z pracy grupowej jest wiele i wystarczy wymienić te najważniejsze. Współdziałanie to zatem aktywna metoda zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, pozwalająca zarazem wchodzić w różne relacje społeczne, oraz przezwyciężać pojawiające się trudności. Co jest również istotne, to fakt, iż w grupie mamy możliwość ćwiczyć i przybierać różne role, w zależności od konkretnych okoliczności, a także obserwować naszych kolegów i koleżanek oraz sposób w jaki pracują bądź działają.

 

Efektywność w operowaniu informacjami oraz umiejętność posługiwania się technologicznymi usprawnieniami.

 

Czy wyobrażacie sobie Państwo tydzień bez komputera? Chyba byłoby to raczej niemożliwe, wiele osób świadomie rezygnuje z telewizora ale Internet stanowi takie medium, które uzależnia na zawsze. Dzięki sieci mamy możliwość znaleźć wszelkie interesujące nas informacje, kontaktować się ze znajomymi nierzadko znajdującymi się na zupełnie innej półkuli, czy też pracować. Umiejętność korzystania ze źródeł technologicznych stała się koniecznością naszych czasów, i o ile nowy I-pod nie zmieni naszej perspektywy spojrzenia na świat, o tyle brak komputera czy telefonu komórkowego, może być dość kłopotliwy.

Nikt nie wymaga od nas bycia alfą i omegą i podążania za wszelkimi zmianami jakie niesie nam rzeczywistość. Warto jednak mieć otwarty umysł i nie zamykać się na zmieniające się wymagania, jakie stawia przed nami los i wciąż modyfikowana rzeczywistość. Jedynie te jednostki, które nie będą kurczowo trzymać się tego co zastane i co wyniosły ze szkoły, będą w stanie rozwijać się i nabywać coraz to nowe kompetencje i umiejętności.

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 

 

 


 

 

Artykuł: Pięć umiejętności kluczowych
Oceny: 3 z 5 z 154 głosów