ABC Zarządzania sobą w określonym czasie - Zacznij od A ...

Nadawanie priorytetów naszym codziennym działaniom jest wbrew pozorom trudne. Znanych jest wiele metod i narzędzi, które mogą nam w tym pomóc.

Jedną z bardzo prostych metod na klasyfikację zadań według ich ważności jest metoda ABC.

Polega ona na nadawaniu naszym zadaniom odpowiedniego priorytetu.

Zaczynamy od A.

Kategoria A oznacza dla nas najwyższy priorytet.

 

 

Co znaczy A?

 • Zadanie, niewykonanie którego może skończyć się dla ciebie zwolnieniem z pracy.
 • Zadanie, którego ostateczny termin realizacji jest tuż tuż
 • Zadanie, które stanowi jeden z ważnych kroków na drodze do realizacji twoich celów osobistych czy zawodowych
 • Zadanie, które zostało ci przydzielone przez przełożonego

Zadania należące do tej kategorii wyróżnia również to, że powinny być wykonane TERAZ.

Co znaczy B?

 • Zadanie, które musi być wykonane, nie rodzi jednak poważniejszych konsekwencji, jeśli nie zostanie wykonane natychmiast
 • Zadanie, którego termin realizacji jest jeszcze odległy
 • Zadania, które z powodu mniejszej ważności mogą poczekać do jutra, pojutrza lub do przyszłego tygodnia J

Co znaczy C?

 • Zadania, które nie są ważne dla ciebie (i dla każdej innej osoby, która się dla ciebie liczy)
 • Zadania nieistotne, na które nikt nie nalega

 

Pamiętaj! Nie wszystkie zadania są najważniejsze i nie wszystko musisz zrobić jeszcze dziś. Metoda ABC pozwala nam wydajniej organizować pracę wokół najważniejszych zadań.

Warto również co jakiś czas weryfikować listę zadań. Z różnych powodów zadania B mogą z czasem przekształcić się w A, a zadania C stać się B. Coś, co dziś jest nieważne, w przyszłym miesiącu może okazać się ważniejsze. Koncentrujcie się jednak tylko na tych zadaniach, które naprawdę mają jakieś znaczenie.

 

Metodę ABC z powodzeniem można również stosować w zarządzaniu biznesem. Np. w sprzedaży dzieli się asortyment sklepu na 3 grupy, które różnią się liczebnością i wielkością przychodów. Dzięki temu możemy zbadać, które z naszych produktów przynoszą nam największy zysk. Zbiór A ma największe znaczenie – produkty generujące największą sprzedaż (przychody ze sprzedaży). Zbiór B – produkty uzupełniające. Zbiór C – produkty generujące bardzo małą sprzedaż (z różnych powodów).

 

Analiza ABC zwana jest także Analizą Wartości Nakładu Czasu.  Często bowiem marnujemy czas na sprawy drugorzędne (C). ABC w praktyce funkcjonuje najlepiej jeśli:

 • zaplanujesz tylko 1-2 zadania A na dzień (ok. 3 godziny)
 • przewidzisz dalsze 2-3 zadania B (ok. 1 godzina)
 • resztę zarezerwujesz na zadania C (ok. 45 minut)

 

Jeśli zaczniesz ustalać swoje priorytety zgodnie z zasadą ABC, to tak powinien wyglądać twój plan akcji:

 1. Jakie masz zadania A na stanowisku, które obecnie zajmujesz?
 2. Co zaczniesz robić od dziś, żeby codziennie pracować nad co najmniej jednym zadaniem A?
 3. Co zrobisz z czasem uzyskanym dzięki konsekwentnemu ustalaniu priorytetów i odpowiedniemu załatwianiu spraw? J

 

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tajnikach zarządzania sobą w czasie jak również radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, to  serdecznie zapraszam wszystkich  na moje szkolenia z tego zakresu (Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności i Zarządzanie Wypaleniem Zawodowym i stresem).

Agnieszka Olejnik, ekspert HR, coach kariery i wizerunku zawodowego, trener AVENHANSEN

 

ABC Zarządzania sobą w określonym czasie - Zacznij od A ...
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów