Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

Uczy jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem:

 • Dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu;
 • Opracowywać strukturę podziału pracy;
 • Stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty;
 • Szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik;
 • Opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu;

Uczestnik po szkoleniu powinien:potrafić założyć nowy projekt,

 • zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • ustalać harmonogram realizacji zadań
 • zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Dzień I

 1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
  • Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
  • Aktualne trendy w zarządzaniu projektami
  • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
 2. Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
  • Cele projektu
  • Typy projektów
  • Czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
  • Warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem
 3. Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem
  • Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
  • PRojects IN Controlled Environments (PRINCE II)
  • Projekty w sterowalnych środowiskach
  • Procesy

            Komponenty metodyki"

 • Uzasadnienie biznesowe
 • Organizacja
 • Plany
 • Elementy sterowania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Jakość w środowisku projektu
 • Zarządzanie konfiguracji
 • Sterowanie zmianami

            Techniki projektowe:

 • Planowanie oparte na produktach
 • Przeglądy jakości
 • Podejście do sterowania zmianami
 • Dobre rady

     4. Budowa zespołu projektowego – Uczestnicy projektu, struktura zespołu.

 • Szkolenie i doskonalenie zespołu
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
 • Metody grupowego rozwiązywania problemów
 • Struktura podziału pracy

      5. Planowanie projektu – Cykl życia projektu

 • Struktura podziału zadań
 • Planowanie zasobów
 • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
 • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
 • Harmonogram a budżet – podstawowe reguły współzależności       
 • MS Project – przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem

Dzień II

 1. Czas realizacji a opłacalność projektu
  • Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
  • Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
  • Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
  • Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
  • Budowa harmonogramu projektu – „wprzód”, „wstecz”
  • Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
  • Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
  • Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
  • Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
 2. Realizacja i kontrola projektu
  • Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
  • Strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np.: technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
  • Analiza stanu projektu i wprowadzanie zmian

           Szacowanie kosztów projektów:

 •  budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
 •  standard EVMS (Earned Value Management System)
 •  metoda Earned Value i jej zastosowania
 •  orientacja na korzyści projektu
 •   szacowanie wartości projektu

      3. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

          Identyfikacja czynników ryzyka:

 • rodzaje ryzyka w projekcie
 • kwantyfikacja ryzyka – szacowanie ryzyka
 • analiza ryzyka
 • plany przeciwdziałania
 • porażki projektów

 

 • Planowanie komunikacji
 • Dystrybucja informacji
 • Sprawozdawczość
 • Jakość w projekcie
 • Planowanie jakości
 • Zapewnienie jakości
 • Sterowanie jakością
 • Błędy, które popełniamy najczęściej

       4.  Zamknięcie projektu

 • wykład
 • prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia
 • case study
 • dyskusja