W toku realizacji prac projektowych i procesu budowlanego w ramach kontraktu opartego na procedurach FIDIC, między zamawiającym i wykonawca, powstają różnego typu roszczenia i spory. Źródła powstawania przyczyn takich roszczeń oraz sposobów ich rozstrzygania na podstawie warunków umowy, będą stanowić o treści tego szkolenia. Zostanie szczegółowo przedstawiona rola poszczególnych stron biorących udział w procedurze roszczeniowej, podstawy kontraktowe oraz sposoby zgłaszania i egzekwowania roszczeń. Uczestnicy szkolenia przećwiczą te zagadnienia w oparciu o symulacje wynikające ze studiów konkretnych przypadków. Omówione zostaną polubowne metody prowadzenia i rozstrzygania sporów a także będą zaprezentowane informacje o postępowaniu w arbitrażu i sądzie powszechnym.

Dla kogo jest to szkolenie:

 

Prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla stron realizujących kontrakt wg. FIDIC.

Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu. 

Uczestnicy: Kadra zarządzająca, inżynieryjno-techniczna, służby finansowe, obsługa prawna, specjaliści – w szczególności odpowiedzialni za realizację kontraktów.

 

 

 

 

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności kontraktach budowlanych. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest, zgłaszanie roszczeń a także prowadzenie sporów, zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontraktem oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji:

Zamawiający – Inżynier – Wykonawca. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z praktycznego przygotowywania i rozstrzygania roszczeń w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

9.00 – 10.30

MODUŁ 1. Wprowadzenie:

 • Definicje roszczeń i sporów wg. Fidic a kwestie tzw. terminów zawitych z Kodeksu Cywilnego
 • Rozbieżności interpretacyjne pojęcia Claim w polskiej praktyce prawnej i orzecznictwie.
 • Zasady ogólne zgłaszania roszczeń i prowadzenia sporów wg. WK FIDIC
 • Odpowiedzialność i ryzyko Stron w kontrakcie na „Budowę wg czerwonego fidica” i kontrakcie „zaprojektuj / zbuduj”
 • Formalne podstawy składania roszczeń
 • Formalne podstawy prowadzenia sporu
 • Roszczenia Zamawiającego (sbkl. 2.5)

10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 - 12.5

 • Powody roszczeń wynikające z zapisów umowy i z przebiegu prac projektowych oraz robót budowlanych

MODUŁ 2. Szczegółowe procedury roszczeniowe

 • Roszczenia Wykonawcy (sbkl. 20.1)
 • Powody roszczeń
 • Procedura roszczeniowa

MODUŁ 3. Pozycja i rola Inżyniera w rozstrzyganiu roszczeń

Ćwiczenie: Analiza i ocena roszczeń Wykonawcy oraz Zamawiającego – studia przypadków Subklauzula 3.5 WK FIDIC

12.15 – 13.00 – Lunch

13.00 – 14.30

MODUŁ 4. Polubowne rozstrzyganie sporów

 • Negocjacje
 • Mediacje
 • Komisja rozjemcza

MODUŁ 5. Procedura rozjemstwa wg WK FIDIC

 • Rodzaje i skład komisji rozjemczej
 • Przebieg postępowania rozjemczego – studia przypadków
 • Decyzja komisji rozjemczej i jej wykonalność.
 • Sądowne rozstrzyganie sporów

MODUŁ 6. Arbitraż i sąd powszechny – zalety i wady

 • Przebieg postępowania przed komisja Arbitrażową

14.30 – 14.45 – Przerwa kawowa

14.45 – 16.00

 • Najczęściej popełniane błędy, dotyczące roszczeń w kontrakcie.

MODUŁ 7. Podsumowanie szkolenia.


UWAGA: Przedstawione bloki tematyczne szkolenia mogą być w zależności od potrzeb uczestników - poszerzone lub skrócone bądź pominięte. Ostateczna agenda w przypadku szkolenia dedykowanego, będzie, co do zakresu uzgadniana z zamawiającym.

Czas szkolenia 8 godzin dydaktycznych – jeden dzień

Prezentacja i studia przypadków