Project manager - dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu online i stacjonarnym?

Intensywny trening dla kierowników projektów, który pozwoli na wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych do sprawnego realizowania i zarządzania projektami. Główny nacisk podczas warsztatów zostanie położony na wzmocnienie procesu komunikacji w zespole projektowym, wzrost zaangażowania i motywacji w osiąganiu celów biznesowych projektu.

 

Komu polecamy szkolenie z zakresu zarządzania projektami?

Szkolenie rekomendowane jest dla kierowników projektów, managerów chcących doskonalić swoje umiejętności zarządzania projektem. Przydatne będzie zarówno dla osób dopiero zaczynających swoją karierę lidera zespołu projektowego, jak i doświadczonego specjalisty w zakresie zarządzania projektami. 

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia z metodyki zarządzania projektami

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę z obszaru zarządzania projektami, rozwiązywania problemów oraz praktyczne umiejętności do wykorzystania w codziennej pracy. Szkolenie ze skutecznej realizacji projektów pozwoli na: 

 • nabycie umiejętności stworzenia planu komunikacji w zespole projektowym
 • poznanie narzędzi kierowania interesariuszami projektu
 • poznanie i przećwiczenie, jak przedstawić wizję projektu i celów biznesowych tak, aby wzmocnić zaangażowanie zespołu do realizacji projektu
 • poznanie stylów kierowania projektem
 • poznanie technik rozwiązywania problemów komunikacyjnych w zarządzaniu projektami

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia dla Project Managerów w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie z zarządzania projektami dla project managera. Program szkolenia 

Udział w szkoleniu pozwoli zorganizować efektywne spotkania zespołu projektowego. Jest to szczególnie ważne dla kierowników, którzy są odpowiedzialni za planowanie, organizowanie i nadzorowanie członków zespołów projektowych. Dzięki tym warsztatom będą mogli zdobyć niezbędną wiedzę, poznają najlepsze praktyki, które pozwolą osiągać najlepsze wyniki. 

MODUŁ I. KLUCZOWE KOMPETENCJE MIĘKKIE, KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ PROJECT MANAGER

 1. Kompetencje twarde vs kompetencje miękkie project managera
 2. Dlaczego potrzebne są kompetencje miękkie w zarządzaniu projektem?
 3. Jak zarządzać zespołem projektowym, aby sprawnie zrealizować założone cele biznesowe?

MODUŁ II. KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

 1. Znaczenie procesu komunikacji w realizowaniu projektów project managera
 2. Komunikacja i relacje w zespole
 3. Nie wszystko można przekazać wirtualnie!
 4. Błędy komunikacyjne w zespole projektowym
 • Komunikacja w projekcie to nie tylko dystrybucja informacji
 • Opisywanie zjawisk, bez szerszego kontekstu
 • Natłok informacji
 • Brak umiejętności przyjmowania perspektywy drugiej strony podczas zarządzania projektami

MODUŁ III. PLAN KOMUNIKACJI W PROJEKCIE

 1. Wizja i cele projektu
 2. Mapa interesariuszy projektu
 3. Plan - Mapa wymiany informacji między uczestnikami projektu
 4. Systematyczny monitoring i aktualizacja planu
 5. Dzielenie się wiedzą w projekcie - Baza wiedzy

MODUŁ IV. KICK-OFF MEETING - CO ZROBIĆ, ŻEBY SPOTKANIE BYŁO UDANE?

 1. Po co organizuje się spotkanie kick-off meeting?
 2. Przedstawienie wizji projektu i celów biznesowych
 3. Struktura spotkania
 4. Ćwiczenia indywidualne: Kick-off meeting

MODUŁ V. PRZYWÓDZTWO I MOTYWOWANIE W ZESPOLE

 1. Osiem paradoksów kierownika projektu według Toma Petersa
 2. Style kierowania. Test na poznanie własnego stylu zarządzania projektami
 3. Współpraca i partnerstwo jako główna idea kierowania zespołem projektowym
 4. Czynniki mające wpływ na pozytywne postrzeganie projektu?
 5. Jak poprawić postrzeganie projektu i zmotywować zespół projektowy?

MODUŁ VI. NEGOCJACJE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

 1. Typy negocjacji: Przegrana - przegrana; Wygrana - przegrana; Wygrana - wygrana
 2. Style negocjacji: styl twardy, styl miękki, styl rzeczowy
 3. Ćwiczenie: Nasze negocjacje

MODUŁ VII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW PRZEZ PROJECT MANAGERA

 1. Przyczyny konfliktów zespołów projektowych: organizacyjne, społeczne, osobowe
 2. Różne rodzaje konfliktów: wartości, społeczne, dotyczące podziałów zasobów, kompetencji
 3. Sygnały konfliktu
 4. Autorska Gra szkoleniowa
 5. Ćwiczenie: Test - model stylów reakcji na konflikt
 6. Jak prowadzić trudne rozmowy?

MODUŁ VIII. SPOTKANIA ROBOCZE W ZESPOLE PROJEKTOWYM

 1. Powody organizowania spotkań w zespole projektowym?
 2. Dlaczego większość spotkań trwa minimum godzinę?
 3. Jak przeprowadzić krótkie i merytoryczne spotkania w zespole projektowym?
 4. Prezentacje - korzystać z nich na spotkaniach czy nie?

 


Opinie Uczestników szkolenia:

"Szkolenie zdecydowanie otworzyło mi oczy i uszy na słownictwo jakim się posługuję. Będę bardziej dobierał słowa tak, aby być dobrze zrozumianym."

"Duże zaangażowanie Trenera, brak nudy, wciąganie uczestników szkolenia w interakcję."

"Duża ilość ćwiczeń praktycznych. Odpowiednio przygotowane materiały szkoleniowe."

Project manager szkolenie - jakie metody pracy stosujemy podczas kursu z zarządzania projektami

Poprzez udział w naszym szkoleniu metodyka zarządzania projektami zostanie lepiej zrozumiana przez managera, co zapewni lepsze zarządzanie kompetencjami. Przyniesie to korzyści zarówno dla klientów firmy, jak i pracowników. Kierownik projektu, nie tylko dba o właściwe zarządzanie, ale także musi posiadać odpowiednie umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania konfliktów między pracownikami różnych działów. Efektywne zarządzanie projektami pozwala na planowanie, harmonogramowanie, monitorowanie w taki sposób, aby wszystko szło zgodnie z założeniami. 

Kurs z zakresu zarządzania projektami dla project managerów prowadzony jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

 • mini-wykłady
 • dyskusje
 • gry szkoleniowe
 • odgrywanie ról
 • case study
 • testy
 • burze mózgów
 • dyskusja kierowana