Project manager - dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu online?

Intensywny trening dla kierowników projektów, który pozwoli na wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych do sprawnego realizowania projektów. Główny nacisk podczas warsztatów zostanie położony na wzmocnienie procesu komunikacji w zespole projektowym, wzrost zaangażowania i motywacji w osiąganiu celów biznesowych projektu.

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie rekomendowane jest dla kierowników projektów, managerów chcących doskonalić swoje umiejętności zarządzania projektem.

 

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia zarządzania projektami dla project managerów:

 • nabycie umiejętności stworzenia planu komunikacji w zespole projektowym

 • poznanie narzędzi kierowania interesariuszami projektu

 • poznanie i przećwiczenie, jak przedstawić wizję projektu i celów biznesowych tak, aby wzmocnić zaangażowanie zespołu do realizacji projektu

 • poznanie stylów kierowania projektem

 • poznanie technik rozwiązywania problemów komunikacyjnych w zarządzaniu projektami

 

PROJECT MANAGEMENT, KIEROWNIK PROJEKTU - PROPOZYCJA HARMONOGRAMU SZKOLENIA ONLINE:

Dzień I SZKOLENIA ONLINE:

08:45 - 09:00 - próba logowania

09:00 - 12:00 - część I szkolenia  wraz z blokiem ćwiczeń indywidualnych i testów

12:00 - 13:00 - przerwa

13:00 - 16:00 - część II szkolenia wraz z blokiem ćwiczeń indywidualnych i testów

 

Dzień II SZKOLENIA ONLINE:

08:45 - 09:00 - próba logowania

09:00 - 12:00 - część I szkolenia  wraz z blokiem ćwiczeń indywidualnych i testów

12:00 - 13:00 - przerwa

13:00 - 16:00 - część II szkolenia wraz z blokiem ćwiczeń indywidualnych i testów

Czas trwania szkolenia zamkniętego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łacznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkniętego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzależniona jest od łącznej liczby uzgodnionych godzin.

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie z zarządzania projektami dla project managera. Program szkolenia online

 

MODUŁ I. KLUCZOWE KOMPETENCJE MIĘKKIE PROJECT MANAGERA

 1. Kompetencje twarde vs kompetencje miękkie project managera
 2. Dlaczego potrzebne są kompetencje miękkie w zarządzaniu projektem?
 3. Jak zarządzać zespołem projektowym, aby sprawnie zrealizować założone cele biznesowe?

 

MODUŁ II. KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

 1. Znaczenie procesu komunikacji w realizowaniu projektów project managera
 2. Komunikacja i relacje w zespole
 3. Nie wszystko można przekazać wirtualnie!
 4. Błędy komunikacyjne w zespole projektowym
 • Komunikacja w projekcie to nie tylko dystrybucja informacji
 • Opisywanie zjawisk, bez szerszego kontekstu
 • Natłok informacji
 • Brak umiejętności przyjmowania perspektywy drugiej strony

 

MODUŁ III. PLAN KOMUNIKACJI W PROJEKCIE

 1. Wizja i cele projektu
 2. Mapa interesariuszy projektu
 3. Plan - Mapa wymiany informacji
 4. Systematyczny monitoring i aktualizacja planu
 5. Dzielenie się wiedzą w projekcie - Baza wiedzy

 

MODUŁ IV. KICK-OFF MEETING - CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO UDANE?

 1. Po co organizuje się spotkanie kick-off meeting?
 2. Przedstawienie wizji projektu i celów biznesowych
 3. Struktura spotkania
 4. Ćwiczenia indywidualne: Kick-off meeting

 

MODUŁ V. PRZYWÓDZTWO I MOTYWOWANIE W ZESPOLE

 1. Osiem paradoksów kierownika projektu według Toma Petersa
 2. Style kierowania. Test na poznanie własnego stylu
 3. Współpraca i partnerstwo jako główna idea kierowania zespołem projektowym
 4. Czynniki mające wpływ na pozytywne postrzeganie projektu?
 5. Jak poprawić postrzeganie projektu i zmotywować zespół projektowy?

 

MODUŁ VI. NEGOCJACJE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

 1. Typy negocjacji: Przegrana - przegrana; Wygrana - przegrana; Wygrana - wygrana
 2. Style negocjacji: styl twardy, styl miękki, styl rzeczowy
 3. Ćwiczenie: Nasze negocjacje

 

MODUŁ VII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW PRZEZ PROJECT MANAGERA

 1. Przyczyny konfliktów: organizacyjne, społeczne, osobowe
 2. Różne rodzaje konfliktów: wartości, społeczne, dotyczące podziałów zasobów, kompetencji
 3. Sygnały konfliktu
 4. Autorska Gra szkoleniowa
 5. Ćwiczenie: Test - model stylów reakcji na konflikt
 6. Jak prowadzić trudne rozmowy?

 

MODUŁ VIII. SPOTKANIA ROBOCZE W ZESPOLE PROJEKTOWYM

 1. Powody organizowania spotkań w zespole projektowym?
 2. Dlaczego większość spotkań trwa minimum godzinę?
 3. Jak przeprowadzić krótkie i merytoryczne spotkania w zespole projektowym?
 4. Prezentacje - korzystać z nich na spotkaniach czy nie?

 


Opinie Uczestników szkolenia:

"Szkolenie zdecydowanie otworzyło mi oczy i uszy na słownictwo jakim się posługuję. Będę bardziej dobierał słowa tak, aby być dobrze zrozumianym."

"Duże zaangażowanie Trenera, brak nudy, wciąganie uczestników szkolenia w interakcję."

"Duża ilość ćwiczeń praktycznych. Odpowiednio przygotowane materiały szkoleniowe."

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia dla project managerów

Kurs online dla project managerów prowadzony jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

 • mini-wykłady
 • dyskusje
 • gry szkoleniowe
 • odgrywanie ról
 • case study
 • testy
 • burze mózgów
 • dyskusja kierowana