Negocjacje mi─Ödzynarodowe maj─ů na celu przygotowanie do prowadzenia skutecznych negocjacji w ró┼╝nych krajach o zró┼╝nicowanej kulturze, systemów politycznych i gospodarczych, w ró┼╝nych ┼Ťrodowiskach i miejscach geograficznych. Uczestnicy w praktyczny sposób  zapoznaj─ů si─Ö ze specyfika prowadzenia negocjacji, odmiennym podej┼Ťciem w ró┼╝nych krajach procesu negocjacyjnego, mentalno┼Ťci─ů i postawami prezentowanymi w ró┼╝nych kulturach. Szkolenie pozwoli na unikniecie ró┼╝nych nieporozumie┼ä, obni┼╝enia skuteczno┼Ťci negocjacji i szukanie sposobów na budowanie d┼éugofalowych relacji z partnerami zagranicznymi. Uczestnicy rozwin─ů u siebie samo┼Ťwiadomo┼Ť─ç zró┼╝nicowania kulturowego, akceptacji dla zachowa┼ä partnerów negocjacyjnych w ró┼╝nych krajach i zwi─Öksz─ů swoje kompetencje w zakresie osi─ůgania celów biznesowych w zró┼╝nicowanym ┼Ťrodowisku kultur, j─Özyka i religii.CELE SZKOLENIA:

 1. Nabycie kompetencji do skutecznego prowadzenia negocjacji na mi─Ödzynarodowych rynkach
 2. Rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci przez Uczestników radzenia sobie w rokowaniach z partnerami o ró┼╝nych kulturach, warto┼Ťciach i sposobach komunikowania si─Ö
 3. Kształtowanie postaw budowania relacji w oparciu o strategie, style i metody prowadzenia negocjacji międzynarodowych
 4. Wzmocnienie negocjatorów ABB w radzeniu sobie w negocjacjach na zró┼╝nicowanych, odmiennych i trudnych rynkach krajów i kontynentów
   

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Uczestnicy w ramach szkolenia:
 

 1. Zapoznaj─ů si─Ö z ró┼╝nicami mi─Ödzykulturowymi i ich wp┼éywem na przebieg negocjacji
 2. Poznaj─ů skuteczne metody prowadzenia i przebiegu negocjacji, które Uczestników wzmocni─ů i pozwol─ů na nabranie pewno┼Ťci siebie w rokowaniach prowadzonych poza granicami naszego kraju
 3. Zapoznaj─ů si─Ö ze skutecznymi technikami, sposobami komunikowania si─Ö i zachowania u┼éatwiaj─ůcymi „wtopienie” si─Ö w klimat negocjacyjny w danym kraju
 4. Naucz─ů si─Ö jak unika─ç gaf i b┼é─Ödów, które tworz─ů bariery wej┼Ťcia do efektywnych rokowa┼ä
 5. Poznaj─ů zró┼╝nicowane, odmienne sposoby komunikowania si─Ö w ró┼╝nych kulturach i w krajach
 6. Zapoznaj─ů si─Ö z kulturowym podzia┼éem krajów: Pó┼énoc, ┼Ürodek, Po┼éudnie – ceremonialno┼Ť─ç, partnerstwo, przywi─ůzanie do „zegara”, zwyczajami i obyczajami
 7. B─Öd─ů znali negocjacyjny savoir vivre obowi─ůzuj─ůcy w mi─Ödzynarodowym biznesie
 8. Posi─ůd─ů umiej─Ötno┼Ť─ç elastycznego dopasowania si─Ö do partnera (zachowanie, ceremonialno┼Ť─ç, ubiór, prezenty) w poszczególnych krajach i kontynentach
 9. Rozwin─ů umiej─Ötno┼Ť─ç budowania relacji z partnerami negocjacyjnymi z odmiennych krajów, kultur i religii
 10. Nab─Öd─ů niezb─Ödne kompetencje do poruszania si─Ö w mi─Ödzynarodowym ┼Ťrodowisku biznesowym, które zwi─Öksz─ů szans─Ö na negocjacyjny sukces
 11. Naucz─ů si─Ö jakie strategie, style i techniki negocjacyjne stosowa─ç w danej sytuacji, tak aby pomy┼Ťlnie zako┼äczy─ç negocjacje

 

Program szkolenia zawiera:
 

 1. Elementy czynników kulturowych, które nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç przygotowuj─ůc si─Ö do negocjacji, które maja wp┼éyw na efekty rokowa┼ä, budowanie d┼éugofalowych relacji z partnerem, sposób prowadzenia rozmów
 2. Zasady komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, które maj─ů kluczowy wp┼éyw na fina┼é negocjacji w ró┼╝nych krajach i na ró┼╝nych kontynentach
 3. Instrumenty, style, strategie, metody i techniki prowadzenia negocjacji w zale┼╝no┼Ťci od kraju partnera negocjacyjnego
 4. Zasady negocjacyjnego savoir vivre, czyli jak powinien zachowa─ç si─Ö polski negocjator


Podczas szkolenia podkre┼Ťlona b─Ödzie rola:

 1. Zwyczajów, obyczajów, norm kulturowych, zasad komunikacyjnych w wybranych krajach i kontynentach
 2. Budowania relacji pomi─Ödzy partnerami negocjacji
 3. Poznania strategii, taktyk negocjacyjnych stosowanych w negocjacjach mi─Ödzynarodowych
 4. Sposobom prowadzenia negocjacji (przygotowanie do negocjacji, etapy, techniki, style, manipulacje, wychodzenie z impasu) i innych czynników maj─ůcych wp┼éyw na ko┼äcowy sukces negocjacyjny


Pierwsza cz─Ö┼Ť─ç szkolenia:
Uczestnicy zapoznaj─ů si─Ö z uwarunkowaniami kulturowymi w krajach, w których prowadza rokowania. Poznaj─ů obszary kulturowe, warto┼Ťci, zachowania, style prowadzenia negocjacji, kultury ceremonialne i nieceremonialne, kraje o nastawieniu proparnerskim i protransakcyjnym, kraje monochroniczne i polichroniczne (podej┼Ťcie do czasu), kultury pow┼Ťci─ůgliwe i ekspresyjne, negocjacyjny savoir vivre, etapy negocjacji, sposób komunikowania z partnerami na mi─Ödzynarodowym rynku, skuteczne techniki negocjacyjne w ró┼╝nych rejonach ┼Ťwiata,

Druga cz─Ö┼Ť─ç szkolenia:
Po┼Ťwi─Öcona b─Ödzie na praktyczny trening, gry i ─çwiczenia w prowadzeniu negocjacji z partnerami prezentuj─ůcymi okre┼Ťlone kultury, kontynenty i kraje. Celem drugiego dnia szkolenia b─Ödzie przetrenowanie nabytych kompetencji w prowadzeniu negocjacji w mi─Ödzynarodowym ┼Ťrodowisku. Podczas tej cz─Ö┼Ťci b─Ödziemy analizowali praktyczne sytuacje wynikaj─ůce z do┼Ťwiadcze┼ä Uczestników i mi─Ödzynarodowych negocjatorów


Uczestnicy szkolenia:

 • Szefowie firm i mened┼╝erowie negocjuj─ůcy kontrakty handlowe w krajach o ró┼╝nych kulturach
 • Negocjatorzy mi─Ödzynarodowi
 • Specjali┼Ťci ds. Sprzeda┼╝y na mi─Ödzynarodowych rynkach
 • Osoby nawi─ůzuj─ůce kontakty handlowe na mi─Ödzynarodowym rynku
 • Zainteresowani komunikacj─ů z przedstawicielami rynków Europy, Azji, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Po┼éudniowej i ┼Ürodkowej Afryki

 

PROPOZYCJA HARMONOGRAMU SZKOLENIA:

 • 08:45 - 09:00 - próba logowania
 • 09:00 - 12:00 - cz─Ö┼Ť─ç I szkolenia
 • 12:00 - 13:00 - przerwa
 • 13:00 - 16:00 - cz─Ö┼Ť─ç II szkolenia

Czas trwania szkolenia zamkni─Ötego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkni─Ötego grupowego to ┼éacznie 5-6 godzin w zale┼╝no┼Ťci od tematu szkolenia (z mo┼╝liwo┼Ťci─ů podzia┼éu na sesje). Finalna d┼éugo┼Ť─ç, ilo┼Ť─ç i cz─Östotliwo┼Ť─ç sesji zostan─ů dopasowane do Pa┼ästwa oczekiwa┼ä i mo┼╝liwo┼Ťci.

Terminy sesji uzgadniane s─ů indywidualnie i dopasowane do Pa┼ästwa potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci i oczekiwa┼ä.


Przyk┼éadowy harmonogram: 7 sesji trwaj─ůcych od 1 do 3 godzin, daj─ůcych ┼é─ůcznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to mo┼╝e by─ç równie┼╝ realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegó┼éy opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkni─Ötego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzale┼╝niona jest od ┼é─ůcznej liczby uzgodnionych godzin.

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

WST─śP

 1. Powitanie, przedstawienie, umowa z Uczestnikami, cele, zagadnienia, struktura szkolenia
 2. ─ćwiczenie negocjacyjne otwieraj─ůce i pytania otwieraj─ůce
   

MODU┼ü I. ISTOTA I ROLA NEGOCJACJI W BIZNESIE MI─śDZYNARODOWYM
 

 1. Wpływ komunikacji międzykulturowej werbalnej i niewerbalnej na zainicjowanie i przebieg negocjacji z partnerem międzynarodowym (Europa i Afryka)
 2. Komunikacja wysoko i nisko kontekstowa
 3. Styl formalny i nieformalny prowadzenia rozmów
 4. Etapy negocjacji, style, techniki i strategie dzia┼éania z partnerami pochodz─ůcymi z wybranych kultur
 5. Instrumenty komunikacyjne – pytania, s┼éuchanie, interpretacja s┼éów i zachowa┼ä partnera negocjacyjnego
 6. Radzenie sobie z impasem w rokowaniach
 7. Obserwacja i interpretacja w┼éasnych zachowa┼ä, wp┼éyw w┼éasnego zachowania i sposobu prowadzenia rozmów na partnera zagranicznego
 8. Przygotowanie do negocjacji mi─Ödzynarodowych, arkusz negocjacyjny
 9. BATNA – tworzenie alternatyw i atutów w negocjacjach mi─Ödzynarodowych


MODU┼ü II. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH KULTUR
 

 1. Nastawienie pro partnerskie i pro transakcyjne
 2. Ceremonialno┼Ť─ç i nieceremonalno┼Ť─ç – rytua┼éy i stosunek do hierarchii
 3. Pow┼Ťci─ůgliwo┼Ť─ç i ekspresyjno┼Ť─ç – charakterystyczne zachowania w kulturach ró┼╝nych krajów i narodów
 4. Monochroniczno┼Ť─ç i polichroniczno┼Ť─ç – stosunek do czasu w kulturach ró┼╝nych krajów
 5. Indywidualizm i zbiorowo┼Ť─ç – stosunek do pobratymców
 6. Stosunek do religii: wpływ lub brak wpływu na prowadzenie negocjacji
 7. Zachowania biznesowe w poszczególnych kulturach krajów Europy, i  Afryki


MODUŁ III. ETYKIETA, ZWYCZAJE I OBYCZAJE NEGOCJACYJNE W WYBRANYCH KRAJACH
 

 1. Negocjacyjny i kulturowy savoir vivre w ró┼╝nych kulturach (Europa, Azja, Ameryka  
 2. Pó┼énocna i Po┼éudniowa, Afryka) – ubiór, sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mowa cia┼éa, zachowanie, postawa, prezenty, powitania, przedstawiania
 3. Nieetykieta czyli popełniane gafy i błędy w negocjacjach międzynarodowych
 4. Dobre obyczaje w rokowaniach
 5. Pozyskiwanie sympatii i zaufania u partnerów zagranicznych
 6. Powitania, wizytówki, przedstawianie si─Ö
 7. Ró┼╝nice mi─Ödzykulturowe w zasadach etykiety
 8. Silne strony polskich negocjatorów – ┼║ród┼éa si┼éy i jej wykorzystanie w rokowaniach
 9. Stereotypy kulturowe – jak postrzegamy innych i jak oni nas postrzegaj─ů
 10. Wp┼éyw stereotypów i mentalno┼Ťci na skuteczno┼Ť─ç prowadzenia negocjacji


MODU┼ü IV. TRENING NEGOCJACJI PROWADZONYCH W GRUPACH I PARAMI Z PARTNERAMI NEGOCJACYJNYMI Z WYBRANYCH  OBSZARÓW KULTUROWYCH I KRAJÓW
 

 1. Charakterystyka negocjatorów z wybranych krajów – ich stylu, postawie, ceremonialno┼Ťci, komunikacji, sposobom prowadzenia negocjacji – ─çwiczenie grupowe
 2. Przyporz─ůdkowanie stylów komunikowania negocjatorom z wybranych krajów i kultur – ─çwiczenie w zespo┼éach, dyskusja, wnioski
 3. Najcz─Ö┼Ťciej pope┼éniane b┼é─Ödy w negocjacjach mi─Ödzynarodowych przez polskich negocjatorów – ich wp┼éyw na wynik negocjacji, charakterystyka, przeciwdzia┼éanie – ─çwiczenie w zespo┼éach, dyskusja wnioski
 4. Przygotowanie do negocjacji – sporz─ůdzenie arkuszy negocjacyjnych okre┼Ťlenie celu/celów, kwestii negocjacyjnych, bilans si┼é na wej┼Ťciu, ustalenie kryteriów obiektywnych, zdefiniowanie problemów i stanowiska negocjacyjnego, przyj─Öcie strategii negocjacyjnej, alternatywny scenariusz, ust─Öpstwa, przyj─Öcie stylu negocjacyjnego - pokazanie systemu przygotowania si─Ö do negocjacji, uwzgl─Ödniaj─ůcego cele w┼éasne i przewidywane cele drugiej strony, ┼Ťcie┼╝ki doj┼Ťcia do realizacji wyznaczonego celu, wyznaczenia sobie ró┼╝nych strategii i taktyk, które uwzgl─Ödniaj─ů ró┼╝nice mi─Ödzykulturowe – praca w zespo┼éach
 5. Analiza przypadków – wybrane przez Uczestników charakterystyczne sytuacje negocjacyjne (orientalne kultury) z ich praktyki rokowa┼ä w ró┼╝nych krajach – opisy, dyskusje, wnioski
 6. Symulacje negocjacji w wybranych krajach Europy i Afryki prowadzone przez Uczestników szkolenia – informacje zwrotne, dyskusja, opinie, wnioski
 7. Mistrz negocjacji mi─Ödzynarodowych – stworzenie profilu „idealnego” negocjatora rynków mi─Ödzynarodowych (cechy, zachowania, osobowo┼Ť─ç, kompetencje, przygotowanie, odporno┼Ť─ç i reakcje na ró┼╝ne sytuacje negocjacyjne – ─çwiczenie w ma┼éych grupach – rysunki, opisy, charakterystyka – ─çwiczenie w zespo┼éach, omówienie, wnioski
 8. Polski model kultury, a kultura innych krajów – stereotypy i uprzedzenia: „Jak postrzegamy inne nacje, narody i kultury?” – ─çwiczenie grupowe
 9. Test dla Uczestników – „Jakim jestem negocjatorem”
 10. Test dla Uczestników – reakcja na konflikt negocjacyjny


ZAKO┼âCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KONSULTACJE Z TRENEREM

Metody szkoleniowe:
 

Szkolenie prowadzone b─Ödzie w sposób warsztatowy, buduj─ůcy zaanga┼╝owanie Uczestników, uzupe┼éniane ─çwiczeniami, dyskusjami i analizami przypadków. ─çwiczenia indywidualne, w parach  i ma┼éych grupach:

 • Studia przypadków – analiza i wnioski
 • Odgrywanie ról
 • Testy
 • Dyskusje
 • Mini wyk┼éad trenerski
 • „Burza mózgów”