Czym są negocjacje międzynarodowe (międzykulturowe)? 

Negocjacje międzynarodowe mają na celu przygotowanie do prowadzenia skutecznych negocjacji w różnych krajach o zróżnicowanej kulturze, systemów politycznych i gospodarczych, w różnych środowiskach i miejscach geograficznych. Uczestnicy w praktyczny sposób  zapoznają się ze specyfika prowadzenia negocjacji, odmiennym podejściem w różnych krajach procesu negocjacyjnego, mentalnością i postawami prezentowanymi w różnych kulturach. Szkolenie pozwoli na unikniecie różnych nieporozumień, obniżenia skuteczności negocjacji i szukanie sposobów na budowanie długofalowych relacji z partnerami zagranicznymi. Uczestnicy rozwiną u siebie samoświadomość zróżnicowania kulturowego, akceptacji dla zachowań partnerów negocjacyjnych w różnych krajach i zwiększą swoje kompetencje w zakresie osiągania celów biznesowych w zróżnicowanym środowisku kultur, języka i religii.

 

Negocjacje  międzykulturowe - cel szkolenia:

 1. Nabycie kompetencji do skutecznego prowadzenia negocjacji na międzynarodowych rynkach
 2. Rozwijanie umiejętności przez Uczestników radzenia sobie w rokowaniach z partnerami o różnych kulturach, wartościach i sposobach komunikowania się
 3. Kształtowanie postaw budowania relacji w oparciu o strategie, style i metody prowadzenia negocjacji międzynarodowych
 4. Wzmocnienie negocjatorów ABB w radzeniu sobie w negocjacjach na zróżnicowanych, odmiennych i trudnych rynkach krajów i kontynentów
   

Szkolenie online i stacjonarne z negocjacji z partnerami zagranicznymi - co zyskasz?

Na szkoleniu z różnic kulturowych w biznesie i negocjacjach międzynarodowych uczestnicy:

 1. Zapoznają się z różnicami międzykulturowymi i ich wpływem na przebieg negocjacji
 2. Poznają skuteczne metody prowadzenia i przebiegu negocjacji, które Uczestników wzmocnią i pozwolą na nabranie pewności siebie w rokowaniach prowadzonych poza granicami naszego kraju
 3. Zapoznają się ze skutecznymi technikami, sposobami komunikowania się i zachowania ułatwiającymi „wtopienie” się w klimat negocjacyjny w danym kraju
 4. Nauczą się jak unikać gaf i błędów, które tworzą bariery wejścia do efektywnych rokowań
 5. Poznają zróżnicowane, odmienne sposoby komunikowania się w różnych kulturach i w krajach
 6. Zapoznają się z kulturowym podziałem krajów: Północ, Środek, Południe – ceremonialność, partnerstwo, przywiązanie do „zegara”, zwyczajami i obyczajami
 7. Będą znali negocjacyjny savoir vivre obowiązujący w międzynarodowym biznesie
 8. Posiądą umiejętność elastycznego dopasowania się do partnera (zachowanie, ceremonialność, ubiór, prezenty) w poszczególnych krajach i kontynentach
 9. Rozwiną umiejętność budowania relacji z partnerami negocjacyjnymi z odmiennych krajów, kultur i religii
 10. Nabędą niezbędne kompetencje do poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym, które zwiększą szansę na negocjacyjny sukces
 11. Nauczą się jakie strategie, style i techniki negocjacyjne stosować w danej sytuacji, tak aby pomyślnie zakończyć negocjacje

 

Co zawiera program szkolenia z negocjacji międzykulturowych w biznesie:

 1. Elementy czynników kulturowych, które należy uwzględnić przygotowując się do negocjacji, które maja wpływ na efekty rokowań, budowanie długofalowych relacji z partnerem, sposób prowadzenia rozmów
 2. Zasady komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, które mają kluczowy wpływ na finał negocjacji w różnych krajach i na różnych kontynentach
 3. Instrumenty, style, strategie, metody i techniki prowadzenia negocjacji w zależności od kraju partnera negocjacyjnego
 4. Zasady negocjacyjnego savoir vivre, czyli jak powinien zachować się polski negocjator


Podczas szkolenia z negocjacji międzykulturowych podkreślona będzie rola:

 1. Zwyczajów, obyczajów, norm kulturowych, zasad komunikacyjnych w wybranych krajach i kontynentach
 2. Budowania relacji pomiędzy partnerami negocjacji
 3. Poznania strategii, taktyk negocjacyjnych stosowanych w negocjacjach międzynarodowych
 4. Sposobom prowadzenia negocjacji (przygotowanie do negocjacji, etapy, techniki, style, manipulacje, wychodzenie z impasu) i innych czynników mających wpływ na końcowy sukces negocjacyjny


Pierwsza część szkolenia z negocjacji międzynarodowych:

Uczestnicy zapoznają się z uwarunkowaniami kulturowymi w krajach, w których prowadza rokowania. Poznają obszary kulturowe, wartości, zachowania, style prowadzenia negocjacji, kultury ceremonialne i nieceremonialne, kraje o nastawieniu propartnerskim i protransakcyjnym, kraje monochroniczne i polichroniczne (podejście do czasu), kultury powściągliwe i ekspresyjne, negocjacyjny savoir vivre, etapy negocjacji, sposób komunikowania z partnerami na międzynarodowym rynku, skuteczne techniki negocjacyjne w różnych rejonach świata. 

Druga część szkolenia z negocjacji zagranicznych:

Poświęcona będzie na praktyczny trening, gry i ćwiczenia w prowadzeniu negocjacji z partnerami prezentującymi określone kultury, kontynenty i kraje. Celem drugiego dnia szkolenia będzie przetrenowanie nabytych kompetencji w prowadzeniu negocjacji w międzynarodowym środowisku. Podczas tej części będziemy analizowali praktyczne sytuacje wynikające z doświadczeń Uczestników i międzynarodowych negocjatorów


Uczestnicy szkolenia online i stacjonarnego z negocjacji z partnerami zagranicznymi:

 • Szefowie firm i menedżerowie negocjujący kontrakty handlowe w krajach o różnych kulturach
 • Negocjatorzy międzynarodowi
 • Specjaliści ds. Sprzedaży na międzynarodowych rynkach
 • Osoby nawiązujące kontakty handlowe na międzynarodowym rynku
 • Zainteresowani komunikacją z przedstawicielami rynków Europy, Azji, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Południowej i Środkowej Afryki

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z negocjacji międzykulturowych w biznesie w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Negocjacje międzykulturowe z partnerami zagranicznymi, międzynarodowymi. Program szkolenia: 

 

WSTĘP

 1. Powitanie, przedstawienie, umowa z Uczestnikami, cele, zagadnienia, struktura szkolenia
 2. Ćwiczenie negocjacyjne otwierające i pytania otwierające
   

MODUŁ I. ISTOTA I ROLA NEGOCJACJI W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

 1. Wpływ komunikacji międzykulturowej werbalnej i niewerbalnej na zainicjowanie i przebieg negocjacji z partnerem międzynarodowym (Europa i Afryka)
 2. Komunikacja wysoko i nisko kontekstowa
 3. Styl formalny i nieformalny prowadzenia rozmów z klientem zagranicznym
 4. Etapy negocjacji, style, techniki i strategie działania z partnerami pochodzącymi z wybranych kultur
 5. Instrumenty komunikacyjne – pytania, słuchanie, interpretacja słów i zachowań partnera negocjacyjnego
 6. Radzenie sobie z impasem w rokowaniach
 7. Obserwacja i interpretacja własnych zachowań, wpływ własnego zachowania i sposobu prowadzenia rozmów na partnera zagranicznego
 8. Przygotowanie do negocjacji międzynarodowych, arkusz negocjacyjny
 9. BATNA – tworzenie alternatyw i atutów w negocjacjach międzynarodowych

MODUŁ II. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH KULTUR W KONTEKŚCIE PROWADZENIA NEGOCJACJI

 1. Nastawienie pro partnerskie i pro transakcyjne w negocjacjach z partnerem zagranicznym 
 2. Ceremonialność i nieceremonalność – rytuały i stosunek do hierarchii
 3. Powściągliwość i ekspresyjność – charakterystyczne zachowania w kulturach różnych krajów i narodów
 4. Monochroniczność i polichroniczność – stosunek do czasu w kulturach różnych krajów
 5. Indywidualizm i zbiorowość – stosunek do pobratymców
 6. Stosunek do religii: wpływ lub brak wpływu na prowadzenie negocjacji międzykulturowych
 7. Zachowania biznesowe w poszczególnych kulturach krajów Europy, i  Afryki

MODUŁ III. ETYKIETA, ZWYCZAJE I OBYCZAJE NEGOCJACYJNE W WYBRANYCH KRAJACH

 1. Negocjacyjny i kulturowy savoir vivre w różnych kulturach (Europa, Azja, Ameryka  
 2. Północna i Południowa, Afryka) – ubiór, sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mowa ciała, zachowanie, postawa, prezenty, powitania, przedstawiania
 3. Nieetykieta czyli popełniane gafy i błędy w negocjacjach międzynarodowych
 4. Dobre obyczaje w rokowaniach
 5. Pozyskiwanie sympatii i zaufania u partnerów zagranicznych
 6. Powitania, wizytówki, przedstawianie się
 7. Różnice międzykulturowe w zasadach etykiety
 8. Silne strony polskich negocjatorów – źródła siły i jej wykorzystanie w rokowaniach
 9. Stereotypy kulturowe – jak postrzegamy innych i jak oni nas postrzegają
 10. Wpływ stereotypów i mentalności na skuteczność prowadzenia negocjacji

MODUŁ IV. TRENING NEGOCJACJI PROWADZONYCH W GRUPACH I PARAMI Z PARTNERAMI NEGOCJACYJNYMI Z WYBRANYCH  OBSZARÓW KULTUROWYCH I KRAJÓW

 1. Charakterystyka negocjatorów z wybranych krajów – ich stylu, postawie, ceremonialności, komunikacji, sposobom prowadzenia negocjacji – ćwiczenie grupowe
 2. Przyporządkowanie stylów komunikowania negocjatorom z wybranych krajów i kultur – ćwiczenie w zespołach, dyskusja, wnioski
 3. Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach międzynarodowych przez polskich negocjatorów – ich wpływ na wynik negocjacji, charakterystyka, przeciwdziałanie – ćwiczenie w zespołach, dyskusja wnioski
 4. Przygotowanie do negocjacji – sporządzenie arkuszy negocjacyjnych określenie celu/celów, kwestii negocjacyjnych, bilans sił na wejściu, ustalenie kryteriów obiektywnych, zdefiniowanie problemów i stanowiska negocjacyjnego, przyjęcie strategii negocjacyjnej, alternatywny scenariusz, ustępstwa, przyjęcie stylu negocjacyjnego - pokazanie systemu przygotowania się do negocjacji, uwzględniającego cele własne i przewidywane cele drugiej strony, ścieżki dojścia do realizacji wyznaczonego celu, wyznaczenia sobie różnych strategii i taktyk, które uwzględniają różnice międzykulturowe – praca w zespołach
 5. Analiza przypadków – wybrane przez Uczestników charakterystyczne sytuacje negocjacyjne (orientalne kultury) z ich praktyki rokowań w różnych krajach – opisy, dyskusje, wnioski
 6. Symulacje negocjacji w wybranych krajach Europy i Afryki prowadzone przez Uczestników szkolenia – informacje zwrotne, dyskusja, opinie, wnioski
 7. Mistrz negocjacji międzynarodowych – stworzenie profilu „idealnego” negocjatora rynków międzynarodowych (cechy, zachowania, osobowość, kompetencje, przygotowanie, odporność i reakcje na różne sytuacje negocjacyjne – ćwiczenie w małych grupach – rysunki, opisy, charakterystyka – ćwiczenie w zespołach, omówienie, wnioski
 8. Polski model kultury, a kultura innych krajów – stereotypy i uprzedzenia: „Jak postrzegamy inne nacje, narody i kultury?” – ćwiczenie grupowe
 9. Test dla Uczestników – „Jakim jestem negocjatorem”
 10. Test dla Uczestników – reakcja na konflikt negocjacyjny

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA Z NEGOCJACJI MIĘDZYKULTUROWYCH – PODSUMOWANIE, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KONSULTACJE Z TRENEREM

Jakie metody stosujemy podczas szkolenia z różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych? 

Szkolenie z negocjacji międzykulturowych prowadzone będzie w sposób warsztatowy, budujący zaangażowanie Uczestników, uzupełniane ćwiczeniami, dyskusjami i analizami przypadków. ćwiczenia indywidualne, w parach  i małych grupach:

 • Studia przypadków – analiza i wnioski
 • Odgrywanie ról
 • Testy
 • Dyskusje
 • Mini wykład trenerski
 • „Burza mózgów”