Jakie kompetencje powinien posiadać menedżer w nowoczesnej organizacji? 

Budowanie właściwych relacji w zespole, w oparciu o wzajemny szacunek, motywowanie pracowników, kreowanie atmosfery inspirującej do realizacji wyzwań, a nie koncentrowaniu się na rozwiązywaniu jedynie problemów, to główne zadania nowoczesnego szefa. Podczas szkolenia ze sztuki delegowania i motywowania zespołu dowiesz się:

 • jak prowadzić efektywny zespół, 
 • jak zdobyć szacunek u pracowników,
 • jak ich motywować do działania,
 • jak prowadzić poszczególne typy rozmów.

 

 

Dla kogo polecamy szkolenie  z roli menedżera w nowoczesnej organizacji?  

Szkolenie z delegowania, motywowania i rozmów z pracownikami jest dedykowane menedżerom lub przyszłym menedżerom, którzy chcą prowadzić efektywny zespół, w oparciu o najnowsze trendy w zarządzaniu zespołem.

 

Delegowanie zadań, motywowanie, trudne rozmowy z pracownikami - szkolenie dla menedżerów. Korzyści

 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności na temat metod prowadzenia skutecznego zespołu, osiągania założonych celów oraz poprawy relacji międzyludzkich i atmosfery współpracy w środowisku pracy.
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem tak, by wszyscy jego członkowie mogli współpracować ze sobą jak najlepiej, korzystając ze swych talentów i potencjału.

 

Dzięki temu modułowi Uczestnicy szkolenia online dla menedżerów będą:

 • Znali podstawy teoretyczne efektywnego prowadzenia zespołu
 • Wiedzieli na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół. Czego potrzebuje by sprawniej funkcjonować
 • Mieli większe poczucie siły i autorytetu, a także odwagę w otwartym wyrażaniu własnych oczekiwań, podejmowania decyzji
 • Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami: przekazywania standardów pracy, delegowania zadań oraz monitorowania pracowników, prowadzenia różnych typów rozmów z pracownikami
 • Potrafili prawidłowo formułować konstruktywną krytykę i informację zwrotną
 • Znali własny styl kierowania. Swoje mocne i słabe strony jako lidera
 • Umieli motywować pracowników do efektywniejszej pracy
 • Nabędą umiejętność dystansowania się do trudnych sytuacji, prowadzenia trudnych rozmów w spokojny i kompetentny sposób

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia dla menedżerów w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Rola i kompetencje menedżera w nowoczesnej organizacji - program szkolenia: 

MODUŁ I. WZROST ZNACZENIA PŁASKICH STRUKTUR W ORGANIZACJACH

 1. Zespoły w nowoczesnej organizacji

 2. Bądź menadżerem, którego sam chciałbyś mieć

MODUŁ II. INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO SKŁADNIK KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

 1. Definicja EQ

 2. ABCD emocji

 3. Panowanie i samokontrola nad emocjami

 4. Inteligencja emocjonalna a autorytet

 MODUŁ III. MENEDŻER JAKO PARTNER W ZESPOLE

 1. Jak zmienia się rola postrzegania menadżera?

 2. Jak zdobyć szacunek u pracowników?

 3. Współpraca i partnerstwo jako główna idea kierowania zespołami

 4. Dynamika rozwoju współpracy i diagnoza potencjału własnego zespołu

 • Ćwiczenie: „Mój zespół” - charakterystyka mojego zespołu

 • Ćwiczenie: Analiza przypadku - Jak poprowadzić zespół, aby efektywniej zaczął działać?

 MODUŁ IV. DELEGOWANIE ZADAŃ PRZEZ MENEDŻERA

 1. Zasady skutecznego delegowania zadań przez menedżerów 

 2. Stopnie delegowania wg Harvey’a Shermana

 3. Zakres odpowiedzialności w procesie delegowania zadań

 4. Bariery delegowania, które mogą napotkać menedżerowie 

 5. Dobowy rytm dnia

 6. Samodzielność i odpowiedzialność pracowników w realizacji zadań powierzonych przez menedżera 

MODUŁ V. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZEZ MENEDŻERA 

 1. W jaki sposób motywować pracowników?

 2. Prawa motywacji

 3. Indywidualizacja w zespole jest konieczna! 

MODUŁ VI. STYLE KIEROWANIA A POTRZEBY ZESPOŁU

 1. Style kierowania

 2. Analiza własnego stylu kierowania

 • Test

 1. Rozwój pracowników - etapy

 • Analiza przypadku: Umiejętne dopasowanie własnego stylu zarządzania do poziomu rozwoju zespołu/pracownika

 • Czynniki motywacyjne dopasowane do poziomu rozwoju pracowników

 1. Wykorzystanie koncepcji przywództwa sytuacyjnego do motywowania pracowników

 • Analiza przypadku 

MODUŁ VII. WYZNACZANIE STANDARDÓW PRACY  W ZESPOLE

 1. Ustalenie zasad panujących w zespole - Dlaczego jest potrzebne?

 • Ćwiczenie indywidualne

 1. Czego oczekuję od swoich pracowników? - ćwiczenie

 2. W jaki sposób przedstawić standardy w pracy w zespole?

MODUŁ VIII. PSYCHOLOGICZNE NARZĘDZIA KIEROWANIA ZESPOŁEM

 1. Odsłanianie intencji

 2. Zdarta płyta

 3. Formułowanie komunikatów - Komunikat „Ja”

 • Ćwiczenia

 1. Mów pozytywnym językiem, czyli zwracaj uwagę na dobór słów

 2. Ćwiczenia w grupie

 3. Typy rozmów z pracownikami: pochwała, konstruktywna krytyka, Informacja zwrotna – narzędzie niezbędne menedżera

MODUŁ IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA ONLINE Z KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia online i stacjonarnego z kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji 

 

Szkolenie z umiejętności menedżerskich (delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami) prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

 • Krótkie prezentacje wykładowe
 • Praca indywidualna
 • Test
 • Dyskusja kierowana
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Analizy przypadków
 • Odgrywanie ról przez uczestników szkolenia