Profil uczestnika
Osoby zajmujące się administrowaniem i rozliczaniem majątku jednostki, przeprowadzaniem inwentaryzacji, ewidencją księgową majątku, rozliczaniem projektów unijnych.


Cele i korzyści szkolenia 
Uczestnicy zapoznają się z przepisami i praktycznymi aspektami ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych      

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Program szkolenia:


1.Krąg osób podlegających odpowiedzialnościza naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Katalog przewinień skutkujących odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Niepobranie, niedochodzenie lub niezgodne z prawem umorzenie należności publicznych, a także nieprzekazanie do budżetu pobranych dochodów
 • Przeznaczenie dochodów jednostki budżetowej na ponoszone przez nią wydatki
 • Naruszenie zasad lub trybu udzielenia dotacji, jej rozliczenia; wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
 • Dokonanie zmian w budżecie lub planie finansowym bez upoważnienia
 • Dokonanie wydatku publicznego bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu
 • Nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON

 • Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia albo z przekroczeniem jego zakresu, a także niewykonanie zobowiązań, którego skutkiem jest zapłata odsetek kara lub opłat
 • Nieprawidłowości związane z udzieleniem zamówienia publicznego
 • Zaniechanie przeprowadzenie lub rozliczenia inwentaryzacji
 • Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego

3. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przesłanki wyłączające tę odpowiedzialność

4. Rodzaj kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5. Przedawnienie i zatarcie skazania

6. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia, wymogi formalne zawiadomienia)

7. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

10. Postępowanie przed komisją orzekającą

11. Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą

Forma zajęć:
Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami.