Cele i korzyści szkolenia 

Uczestnicy zapoznają się z przepisami i praktycznymi aspektami ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.  

Profil uczestnika
Osoby zajmujące się administrowaniem i rozliczaniem majątku jednostki, przeprowadzaniem inwentaryzacji, ewidencją księgową majątku, rozliczaniem projektów unijnych.


 


 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


    

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - program szkolenia online i stacjonarnego


1.Krąg osób podlegających odpowiedzialnościza naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Katalog przewinień skutkujących odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Niepobranie, niedochodzenie lub niezgodne z prawem umorzenie należności publicznych, a także nieprzekazanie do budżetu pobranych dochodów
 • Przeznaczenie dochodów jednostki budżetowej na ponoszone przez nią wydatki
 • Naruszenie zasad lub trybu udzielenia dotacji, jej rozliczenia; wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
 • Dokonanie zmian w budżecie lub planie finansowym bez upoważnienia
 • Dokonanie wydatku publicznego bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu
 • Nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON

 • Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia albo z przekroczeniem jego zakresu, a także niewykonanie zobowiązań, którego skutkiem jest zapłata odsetek kara lub opłat
 • Nieprawidłowości związane z udzieleniem zamówienia publicznego
 • Zaniechanie przeprowadzenie lub rozliczenia inwentaryzacji
 • Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego

3. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przesłanki wyłączające tę odpowiedzialność

4. Rodzaj kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5. Przedawnienie i zatarcie skazania

6. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia, wymogi formalne zawiadomienia)

7. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

10. Postępowanie przed komisją orzekającą

11. Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą

Forma zajęć:
Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami.