Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania skarbem, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa, a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego jego sukcesu. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.
Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.
Dodatkowo uwzględniane są również, wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką, zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania skarbem. 
 • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania skarbem. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania skarbem zamrożonym w przedsiębiorstwie. 
 • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost skarbu.
 • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów. 

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 • Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation.
 • Wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa.
 • Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
 • Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

 MODUŁ II. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management.

 • Docelowa struktura kapitału – optimal capital structure.
 • Szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych.
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego.
 • Szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych.
 • Szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki.
 • Ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR.
 • Wykres IOS – investment opportunities schedule.
 • Wykres MCC – marginal cost of capital.
 • Optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.

MODUŁ III. Budżetowanie gotówki.

 • Modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki.
 • Model VB-LCL.
 • Modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki.
 • Model Beranka.
 • Model Baumola-Alaisa-Tobina.
 • Model Millera-Orra.
 • Model Stone’a.
 • Model Behlera.
 • Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

MODUŁ IV. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem.

 • 10 kroków tworzenia wartości.
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów.
 • Modele zarządzania zapasami = inventory management.
 • Model ABC.
 • Model VB-EOQ.
 • Model VB-POQ.
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami.
 • Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości).
 • Koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie.

MODUŁ V. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych.

 • Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
 • Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić).
 • Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
 • Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu?

MODUŁ VI. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

Metody pracy:

 • Dyskusja
 • Analiza
 • Casy study
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja