Szkolenie uczy praktycznej obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Adresaci:

 • osoby znające bardzo dobrze obsługę Excela
 • osoby, które stwierdzają, że formuły w Excelu są niewystarczające
 • osoby chcące w pełni zautomatyzować pracę w Excelu

Czas trwania:

2 dni

 

 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przełamanie obaw przed wkroczeniem do świata programowania. Ma przez to otworzyć nieskończone możliwości wykorzystania programu MS Excel.

Korzyści z uczestnictwa:

Po szkoleniu dla nikogo nie będzie problemem:

 • nagranie użytecznego makra przyspieszającego pracę (np. które importuje dane z pliku tekstowego, formatuje otrzymaną tabelę i podsumowuje w niej dane)
 • utworzenie własnego formularza wprowadzającego dane do tabeli
 • napisanie procedur sortujących czy filtrujących dane
 • rozdzielenie dużej bazy danych na kilka mniejszych plików
 • napisanie własnej prostej funkcji lub zaimportowanie zaawansowanej (np. KwotaSłownie)

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia MS Excel - programowanie w VBA w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

Moduł 1. Rejestrowanie makr
a) tryb odwołań bezwzględnych i względnych
b) przegląd metod uruchamiania makr
c) przeglądanie kodu nagranych makr
d) omówienie edytora VBA
Moduł 2. Wstęp do programowania w VBA
a) właściwości i metody
b) procedury (Sub) a funkcje (Function)
c) elementy języka VBA
Moduł 3. Sterowanie przebiegiem programu
a) struktura sterująca If-Then-Else
b) struktura Select Case
c) pętla For-Next
d) pętla Do-Loop
e) pętla For-Each-Next z kolekcjami
Moduł 5. Tworzenie formularzy użytkownika
Moduł 6. Tworzenie funkcji arkuszowych użytkownika (UDF)
Moduł 7. Tworzenie dodatków (Add-in)

 

 • ćwiczenia praktyczne na komputerze (90% czasu szkolenia)
 • case study
 • prezentacje
 • dyskusja
 • praca indywidualna z trenerem
 • pokaz / wykład