Szkolenie uczy praktycznej obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Adresaci:

 • osoby znające bardzo dobrze obsługę Excela
 • osoby, które stwierdzają, że formuły w Excelu są niewystarczające
 • osoby chcące w pełni zautomatyzować pracę w Excelu

Czas trwania:

2 dni

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przełamanie obaw przed wkroczeniem do świata programowania. Ma przez to otworzyć nieskończone możliwości wykorzystania programu MS Excel.

Korzyści z uczestnictwa:

Po szkoleniu dla nikogo nie będzie problemem:

 • nagranie użytecznego makra przyspieszającego pracę (np. które importuje dane z pliku tekstowego, formatuje otrzymaną tabelę i podsumowuje w niej dane)
 • utworzenie własnego formularza wprowadzającego dane do tabeli
 • napisanie procedur sortujących czy filtrujących dane
 • rozdzielenie dużej bazy danych na kilka mniejszych plików
 • napisanie własnej prostej funkcji lub zaimportowanie zaawansowanej (np. KwotaSłownie)

1) Rejestrowanie makr
a) tryb odwołań bezwzględnych i względnych
b) przegląd metod uruchamiania makr
c) przeglądanie kodu nagranych makr
d) omówienie edytora VBA
2) Wstęp do programowania w VBA
a) właściwości i metody
b) procedury (Sub) a funkcje (Function)
c) elementy języka VBA
3) Sterowanie przebiegiem programu
a) struktura sterująca If-Then-Else
b) struktura Select Case
c) pętla For-Next
d) pętla Do-Loop
e) pętla For-Each-Next z kolekcjami
4) Obsługa błędów
5) Tworzenie formularzy użytkownika
6) Tworzenie funkcji arkuszowych użytkownika (UDF)
7) Tworzenie dodatków (Add-in)

 

 • ćwiczenia praktyczne na komputerze (90% czasu szkolenia)
 • case study
 • prezentacje
 • dyskusja
 • praca indywidualna z trenerem
 • pokaz / wykład