Szkolenie uczy praktycznej obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Adresaci:

 • osoby nie znające programu MS Excel
 • osoby, które kiedyś używały MS Excel, ale chcą poznać nową wersję tej aplikacji
 • osoby chcące powtórzyć podstawowe możliwości MS Excel

Czas trwania:

2 dni

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wprowadzenie do najważniejszych narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Korzyści z uczestnictwa:

 • poznanie możliwości najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego
 • spora liczba ćwiczeń
 • praktyczne przykłady
 • po tym szkoleniu łatwiej będzie samodzielnie rozwijać umiejętności

1) WPROWADZANIE DANYCH
a) wprowadzanie tekstów, liczb i dat
b) kopiowanie danych
c) autowypełnianie
2) FORMATOWANIE
a) danych
b) komórek
c) tabel
d) Malarz Formatów
3)SZYBKIE PORUSZANIE SIĘ PO ARKUSZU
a) zaznaczanie zakresów komórek
b) narzędzie Znajdź
c) narzędzie Zamień
d) przegląd użytecznych skrótów klawiaturowych
4) OBLICZENIA
a) tworzenie formuł
b) operatory matematyczne i kolejność działań
c) adresowanie względne i bezwzględne
d) nazywanie komórek
5) FUNKCJE WBUDOWANE
a) matematyczne
b) statystyczne
c) logiczne
d) daty i czasu
6) KOMENTARZE
7) SORTOWANIE TABEL
a) po jednym polu
b) po wielu polach
8) FILTROWANIE TABEL
a) włączanie Autofiltra
b) używanie Autofiltra
c) filtr niestandardowy
9) WYKRESY
a) metody automatycznego tworzenia wykresów
b) zmiana typu wykresu
c) formatowanie elementów wykresu

 

 • ćwiczenia praktyczne na komputerze (90% czasu szkolenia)
 • case study
 • prezentacje
 • dyskusja
 • praca indywidualna z trenerem
 • pokaz / wykład