Szkolenie doskonali umiejętności wykorzystania najczęściej używanych narzędzi MS Excel.

Adresaci:

 • osoby używające Excela sporadycznie
 • osoby chcące przyspieszyć pracę w MS Excel
 • osoby podejrzewające, że mogą się przydać nieznane im narzędzia MS Excel

Czas trwania:

2 dni

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podszlifowanie swoich umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego.

Korzyści z uczestnictwa:

 • przyspieszenie tworzenia własnych arkuszy kalkulacyjnych
 • uproszczenie formuł i logiki działania posiadanych już arkuszy
 • nauczenie się wykonywania analiz danych i tworzenia raportów
 • nabycie umiejętności przedstawiania informacji w postaci graficznej

1) Wypełnianie komórek seriami danych
2) Stosowanie formatów liczbowych
3) Niestandardowe formaty liczb i dat
4) Tworzenie formuł z użyciem adresowania względnego i bezwzględnego
5) Nazywanie komórek i ich zakresów
6) Przykłady użycia wbudowanych funkcji Excela
7) Narzędzie „Tekst jako kolumny”
8) Formatowanie warunkowe
9) Sortowanie i filtrowanie baz danych
10) Suma częściowa
11) Tabele przestawne
12) Import plików tekstowych
13) Ochrona komórek, arkuszy i skoroszytów za pomocą haseł
14) Konsolidacja tabel
15) Tworzenie wykresów
16) Narzędzie Szukaj wyniku
17) Scenariusze

 

 • ćwiczenia praktyczne na komputerze (90% czasu szkolenia)
 • case study
 • prezentacje
 • dyskusja
 • praca indywidualna z trenerem
 • pokaz / wykład