Szkolenie z podstawowej obsługi programu MS Access służącego do tworzenia relacyjnych baz danych.

Adresaci:

 • osoby, które muszą zarządzać wielkimi zbiorami danych
 • osoby często tworzące zapytania do zewnętrznych baz danych
 • wszyscy, którzy chcą zapoznać się z koncepcją relacyjnych baz danych

Czas trwania:

2 dni

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie z koncepcją relacyjnych baz danych na podstawie praktycznych przykładów w aplikacji MS Access.

Korzyści z uczestnictwa:

 • po szkoleniu będziemy umieli swobodnie poruszać się po dowolnej bazie danych
 • samodzielnie będziemy potrafili tworzyć tabele, kwerendy, formularze i raporty
 • dowiemy się co to są relacje między tabelami i będziemy umieli je utworzyć
 • każdy uczestnik utworzy kilkadziesiąt kwerend, aby bez problemu stosować je w praktyce

1) Używanie istniejących baz danych
2) Tworzenie własnych prostych baz danych (np. baza znajomych)
3) Tworzenie i modyfikacja tabel
4) Sortowanie i filtrowanie tabel
5) Importowanie i eksportowanie danych
6) Tworzenie kwerend wybierających

 • z polami obliczeniowymi
 • parametrycznych
 • podsumowujących
 • krzyżowych

7) Tworzenie i modyfikacja formularzy
8) Tworzenie i modyfikacja raportów

 

 • ćwiczenia praktyczne na komputerze (90% czasu szkolenia)
 • case study
 • prezentacje
 • dyskusja
 • praca indywidualna z trenerem
 • pokaz / wykład