Prawie nikt nie lubi być oceniany, ale … bez sprawnego, rzetelnego i sprawiedliwego systemu oceny efektów pracy pracownika, trudno pracować i trudno podejmować decyzje personalne.
Niechęć do systemów ocen wynika często z tego, że nie spełniają one określonych kryteriów – mogą być ogólnikowe, pobieżne, niepoparte przykładami, czasem zbyt ostre itp. W wielu przypadkach pracownicy nie znają kryteriów, według których będą oceniani, a rozmowom brakuje elementów pozytywnych, czyli doceniania postępów. Cele są narzucane, źle zdefiniowane albo w ogóle ich nie ma. Sami przełożeni też nie czują się komfortowo podczas takich rozmów, gdyż przewidują rozmaite, często bardzo emocjonalne reakcje.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia:

 • Otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności pomoce w dobrym przygotowaniu się (z pozycji oceniającego) do rozmowy oceniającej
 • Nauczą się w taki sposób prowadzić rozmowy oceniające, aby były motywujące dla pracownika
 • Dowiedzą się, dlaczego tak ważne są miękkie aspekty komunikacji podczas rozmów oceniających i jak je stosować
 • Wypracują metody radzenia sobie z trudnymi emocjami pracownika
 • Potraktują informację zwrotną jako narzędzie motywowania i inspirowania pracowników, a nie tylko korygowania ich błędów
 • Poznają kluczowe zasady dotyczące wyznaczania realizowalnych celów rozwojowych
 • Uświadomią sobie swoją rolę w powodzeniu działania systemu ocen

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z motywujących rozmów oceniających w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Motywująca rozmowa oceniająca i ewaluacja pracowników - program szkolenia online i stacjonarnego

 

MODUŁ I. OCENA OKRESOWA – SPOSÓB NA MOTYWACJĘ I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW

 1. Rola i cele systemu ocen okresowych/ ewaluacyjnych – dlaczego ludzie czują się zmotywowanie do pracy, gdy znają jej ocenę
 2. Istota systemów ocen – czy oceny mogą być obiektywne
 3. Kluczowe kompetencje pracowników a rozmowa oceniająca
 4. Problemy i obawy Ocenianych i Oceniających – jak sobie z nimi radzić
 5. Korzyści z systemu ocen – dla Pracownika, dla Przełożonego, dla Firmy
 6. Samoocena pracownika a efektywność rozmowy oceniającej – dodatkowa motywacja pracownika poprzez włączenie go w rozmowę oceniającą
 7. Arkusze Ocen – tworzenie, definiowane kompetencji do oceny, określanie skali ocen
 8. Przygotowanie regulaminu ocen i przewodników dot. działania systemu


MODUŁ II. ZASADY DZIAŁANIA EFEKTYWNEGO SYSTEMU OCEN OKRESOWYCH

 1. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa – jak sprawić, żeby system ocen był realnym systemem motywacyjnym w organizacji
 2. Rola kadry kierowniczej w sukcesie działania systemu ocen
 3. Warunki dobrze zaplanowanej i przeprowadzonej rozmowy oceniającej
 • cele rozmowy oceniającej
 • wyznaczenie pracownikowi czasu na przygotowanie do oceny
 • zaplanowanie terminu i miejsca spotkania
 • przygotowanie się do rozmowy
 • struktura motywującej rozmowy oceniającej
 • najczęstsze błędy popełniane w procesie oceny
 • co lider może zrobić, aby maksymalnie wykorzystać czas rozmowy z pracownikiem i podnieść jej efektywność, znaczenie i jakość
 1. Wskazówki dotyczące przeprowadzenia efektywnych rozmów oceniających
 • wskazówki dla Oceniających
 • wskazówki dla Ocenianych
 1. Tworzenie indywidualnych planów rozwojowych


MODUŁ III. UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE ROWADZĄCYCH  OCENĘ

 1. Umiejętność aktywnego słuchania
 2. Rozmowa oparta na „faktach” 
 3. Zadawanie DOBRYCH pytań a efektywna i sprawiedliwa rozmowa
 4. Umiejętne wyznaczanie realizowalnych celów – SMART
 • cele biznesowe i cele rozwojowe
 • monitorowanie i kontrola stopnia osiągania celów
 1. Zasady dobrej komunikacji  - wzajemne okazywanie szacunku
 2. Pochwała – przyłapuj pracowników na robieniu czegoś dobrze
 3. Negatywna informacja zwrotna – czyli motywujący i inspirujący feedback
 • feedbackowy model „kanapki”
 • komunikat „ja” – komunikat „ty”


MODUŁ IV. TRUDNE REAKCJE ZE STRONY PRACOWNIKÓW

 1. 3 podstawowe przyczyny emocjonalnych reakcji pracowników – jak sobie z nimi radzić
 2. Rola techniki podkreślania dobrych intencji jako panaceum na blokadę ze strony rozmówcy
 3. Reguła S. Covey’a – „Najpierw staraj się zrozumieć, potem być zrozumianym”


PODSUMOWANIE
Wnioski na poziomie indywidualnym i grupowym
 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia z motywacyjnych rozmów okresowych:

 • zadania grupowe i indywidualne
 • inscenizacje sytuacji zawodowych
 • dyskusje problemowe
 • wykłady interaktywne
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne
 • instruktaż