Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • nauka wykorzystywania cech lidera w zarządzaniu zespołem
 • rozwój kompetencji pozwalających na nadzór nad realizacją ustaleń/ celów/ zadań
 • poznanie narzędzi udzielania motywującej krytycznej informacji zwrotnej
 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie umiejętności i potencjału pracowników
 • umiejętne diagnozowanie potrzeb i oczekiwania podwładnych
 • umiejętność dostosowywania działań motywacyjnych do poziomu rozwoju pracowników
 • tworzenie i stosowanie narzędzi motywacyjnych
 • odpowiednia i efektywna komunikacja z pracownikami
 • uświadomienie sobie znaczenia roli lidera w motywowaniu podwładnych

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

I. KOMPETENCJE KIEROWNICZE W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

 • Mity i fakty bycia kierownikiem
 • Menedżer czy lider – określanie własnej roli
 • Bycia liderem można się nauczyć – lider skuteczny/ lider nieskuteczny
 • Co to są kompetencje – zestaw kompetencji menedżerskich – ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
 • Postawa – jako główny element sukcesu lidera

II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

 • Rozpoznanie własnego stylu zarządzania i jego wpływ na efekty pracy (test indywidualny)
 • Czy istnieje idealny styl zarządzania – analiza przypadku
 • Wpływ lidera na kształtowanie postaw pracowników
 • Główne modele zachowań wpływających na sukces i skuteczność w zarządzaniu zespołem (budowanie autorytetu w zespole)
 • znajomość firmy – świadomość misji, wizji i celu przedsiębiorstwa
 • pewność siebie i poczucie własnej wartości
 • budowanie zaufania i wiarygodność
 • zarażanie entuzjazmem
 • znajomość ludzi
 • MBO (Zarządzanie przez Cele) czyli zgodnie z zasadą SMART
 • delegowanie zadań - korzyści
 • komunikacja werbalna – dogadywanie się i unikanie nieporozumień
 • komunikacja niewerbalna – mowa ciała, wizerunek profesjonalisty

III. MOTYWACJA – KLUCZ DO EFEKTYWNOŚCI

 • Co motywuje współczesnych pracowników i jak to wykorzystać
 • Czy każdego pracownika motywuje to samo, od czego to zależy
 • Piramida potrzeb motywacyjnych wg Maslowa a jej wpływ na motywację pracowników
 • Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – przyczyny
 • Zmiana – źródło spadku motywacji pracowników – jak nią zarządzać
 • W poszukiwaniu narzędzi motywacji – narzędzia „materialne” i „niematerialne”

IV. BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKA

 • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących pracownika do pracy
 • Motywowanie przez dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników – model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 • Zarządzanie i motywowanie przez trening, doradztwo, coaching – umiejętność dopasowania stylu zarządzania do doświadczenia i rodzaju pracownika

V. CZY PIENIĄDZE SĄ SKUTECZNYM SPOSOBEM MOTYWOWANIA

 • Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika
 • Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy

VI. KIJ CZY MARCHEWKA? TECHNIKI BUDOWANIA MOTYWACJI DO PRACY

Nagrody:

 • jak i kiedy je stosować
 • nagrody, które motywują najbardziej
 • indywidualne traktowanie
 • o nagrodach, które stają się dla pracownika karą
 • Kary (konstruktywna krytyka):
 • czy należy je stosować i w jaki sposób
 • motywacyjna siła negatywnej informacji zwrotnej – KRYTYKA DODAJĄCA SKRZYDEŁ (autorski Model Konstruktywnego Feedbacku)

VII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

1. Wnioski na poziomie zespołowym i indywidualnym

2. Indywidualny plan działań – jaką wiedzę, umiejętności zastosuję w swojej pracy po szkoleniu

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy
 • testy/ ankiety
 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)