Zamówienia publiczne od podstaw

Pierwsze skojarzenie jakie nasuwa się gdy myślimy o dokształcaniu  w kwestii zamówień publicznych to szkolenia dla administracji publicznej, a z jakiś powodów nie przychodzą nam do głowy instytucje prywatne. Skąd takie wrażenie? Oczywiście, wynika ono z faktu, że to właśnie organy publiczne nadzorują, przygotowują i prowadzą przetargi, ale z drugiej strony, tymi, którzy do nich przystępują są właściciele i pracownicy firm prywatnych, stąd, coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie tajnikami przetargów i procedur, które im towarzyszą. Ponadto, warto dodać, iż szkolenia zamknięte dla pracowników administracji samorządowej przekształciły się dziś w kursy ogólnodostępne, w których coraz częściej partycypują właśnie przedstawiciele firm niepublicznych gdyż przynosi im to wymierne pieniądze i perspektywy. Jeśli więc firma, w której pracujemy kiedykolwiek zajmowała się bądź ma zamiar zająć ofertami w odpowiedzi na zamówienia publiczne, warto wówczas zainteresować się udziałem w takim szkoleniu jeśli chcemy zarówno podnieść swoją świadomość prawną, jak i poznać zakres działań instytucji kontrolnych zajmujących się zamówieniami publicznymi.


Czego powinno dotyczyć takie szkolenie oraz jakie aspekty zostaną na nim z pewnością poruszone? Przede wszystkim uzyskamy informacje  o zmianach  jakie nastąpiły po nowelizacji w 2012 roku oraz dostaniemy możliwość gruntownego przeanalizowania i przełożenia na praktyczne aspekty prawa zamówień publicznych. Profesjonalne szkolenie  zawsze traktuje również o trybach udzielania zamówień publicznych: ograniczonych i nieograniczonych, ale również pozostałych możliwościach, które mogą mieć miejsce pod pewnymi uwarunkowaniami. Oczywiście równie istotne jest samo ogłoszenie, jego prawidłowe sformułowanie, wszelkie specyfikacje z nim związane, ale również umiejętność właściwego odczytywania i interpretowania dokumentu przez potencjalnych wykonawców. Co zaś ściśle wiąże się z powyższym, to ocena jaka jest przyznawana ofertom podmiotów biorących udział w całej procedurze czy też samo zapytanie o cenę,  a w końcu i umowa z wyłonionym wykonawcą. Najważniejsze i najcenniejsze wydają się być jednak wszelkie praktyczne aspekty, które winny być podniesione na szkoleniu, a mamy tutaj na myśli takie kwestie jak: typowe błędy popełniane przy całej procedurze, najczęstsze powody decydujące o jej unieważnieniu, jak również informacje praktyczne dotyczące przebiegu kontroli, okresu na który można zawrzeć umowy, czy stosowanych środków ochrony prawnej.


Istnieje jeszcze jedna, równie ważna przesłanka, która powoduje, że naprawdę warto rozejrzeć się za merytorycznym szkoleniem. Są to członkowie którzy będą w nim uczestniczyć, a którzy to, zazwyczaj stanowią grupę młodych konsultantów czy specjalistów do spraw zamówień publicznych, pracowników samorządowych jak i przedstawicieli wielu instytucji publicznych. To oni dzięki swojej dociekliwości, i konkretnym pytaniom pomogą nam zrozumieć meandry zamówień publicznych i istotę zasad postępowania.


Zatem: jeśli nie wiemy czym jest SIWZ, dlaczego niektóre oferty są z góry na straconej pozycji oraz jaki jest rozkład kompetencji pomiędzy kierownikiem a komisją przetargową, czas poszukać rzetelnego i skrojonego na naszą miarę szkolenia.

 

[MOBILE]

 

 

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

AVENHANSEN Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie i wklejanie na inne strony internetowe powyższego artykułu pod warunkiem dodania pod artykułem poniższego tekstu i dodania linka do tej strony:

Artykuł jest własnością firmy szkoleniowej AVENHANSEN Sp. z o.o.

Link do artykułu »

Zamówienia publiczne od podstaw
Oceny: 3 z 5 z 88 głosów