Dział HR jako strategiczny partner biznesowy

Będąc od wielu lat szefem działów HR w polskich i międzynarodowych organizacjach, miałam okazję spotkać się z różnorodnymi problemami dotyczącymi zarządzania ludźmi.

Wielokrotnie miałam sposobność przekonać się, że właściwe organizacyjne podejście do zagadnień Zarządzania Zasobami Ludzkimi przynosi firmie wartość, pozwala lepiej zarządzać efektami pracy, utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników, a także minimalizować fluktuację i zmniejszać koszty.

 

Model PASYWNY w HR to bardzo często jeszcze funkcjonujące w organizacjach stereotypowe pojęcie działu personalnego, który głównie zajmuje się administracją kadrową (umowy, urlopy, regulaminy, BHP, badania wstępne i okresowe, świadectwa pracy itp.). Taki dział to niezbędne minimum, funkcjonujące w każdej firmie.

Niestety w wielu organizacjach jeszcze funkcja personalna nie rozwija się dalej i nie przechodzi do następnego etapu, jakim jest model REAKTYWNY. W modelu tym, obok opisanych powyżej zadań, pojawiają się elementy dotyczące Zarządzania Zasobami Ludzkimi (określenie to na stałe zagościło w polskim słowniku w połowie lat 90-tych XX wieku, jako polski odpowiednik angielskiego Human Resources Management), jak: rekrutacja nowych pracowników, ich wyszkolenie, motywowanie i rozwój, a także reagowanie na bieżące potrzeby jak: przewidywanie, planowanie i ocenianie. Taki dział personalny możemy nazwać agentem zmian.

 

Rolę HR, jako agenta zmian zdaje się potwierdzać raport Deloitte, opublikowany na Trendach HRM w Polsce 2011. Według raportu, wyzwania czekające na działy HR w roku 2015 to:

 • zarządzanie talentami

 • lepsza jakość rozwoju przywództwa

 • zarządzanie równowagą pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

 • zarządzanie demografią (płeć, wiek, staż etc.)

 • organizacja ucząca się

 • globalizacja

 • zwiększanie stopnia zaangażowania pracowników

 • usprawnienie stopnia zarządzania efektywnością pracy oraz oceny pracowniczej i systemów nagradzania

 • przekształcenie HR w Strategicznego Partnera Biznesowego

 • zarządzanie zmianą i transformacja kulturowa

 • zarządzanie „różnorodnością” – zespołami wielokulturowymi

 

Celem kursu Akademii HR, na który Państwa serdecznie zapraszam, jest pokazanie roli i zadań działu HR właśnie jako Strategicznego Partnera Biznesowego o proaktywnym podejściu.

Udowodnimy sobie, że Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest jednym z najważniejszych obszarów zarządzania, które w szybkim tempie przekształca się z rutynowego rzemiosła w trudną i wymagającą dużej kreatywności i obiektywności sztukę.

 

Wspólnie stworzymy doskonały plan PR dla współczesnych działów HR.

 

Już wiele lat temu Peter Drucker podkreślał, że zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. Nie można zatrudnić tylko rąk do pracy, razem z nimi przychodzi także ich właściciel.

 

Zasoby ludzkie – cały człowiek – ze wszystkich bogactw danych człowiekowi są najproduktywniejsze, najwszechstronniejsze i najpłodniejsze (…) Jeśli popatrzymy na pracownika jako na bogactwo, porównywalne ze wszystkimi innymi zasobami, musimy w analogiczny sposób zastanowić się nad jak najlepszym jego spożytkowaniem – tak samo jak zastanawiamy się nad wykorzystaniem innych specjalistycznych zasobów w rodzaju miedzi lub elektrowni wodnej. Jest to podejście inżynierskie (…) A te zasoby ludzkie cechują się przymiotami, których żadne inne nie mają: zdolności koordynacji, integracji, osądu i wyobraźni” /Drucker, 1998/

 

Zapraszam do udziału w unikalnym cyklu szkoleń Akademia HR.

Agnieszka Olejnik, Trener Ekspert AVENHANSEN

Dział HR jako strategiczny partner biznesowy
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów