CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu sposobem na budowanie marki

Corporate Social Responsibility (CSR) – to idea, według której przedsiębiorstwa łączą swoją działalność i politykę organizacyjną z interesami społecznymi, ochroną środowiska czy z różnymi grupami interesariuszy.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu odgrywa coraz większą rolę w budowaniu marki przedsiębiorstwa wpływając na jego zewnętrzny pozytywny wizerunek. Dzięki zadeklarowanym działaniom CSR firmy stają się bardziej atrakcyjne, wiarygodne na rynku biznesowym i pracowniczym.

Ponieważ działania CSR są dziś w dobrym tonie, wiele firm „chwali się”, że prowadzi takie inicjatywy. Jednak wśród nich są takie organizacje, które oprócz mówienia o tym, że mają CSR (np. dbają o ochronę środowiska) nic więcej nie robią. Żadne konkretne działanie nie potwierdza tego, że tak rzeczywiście jest. Jeśli firma medialnie informuje, że prowadzi działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, warto to zweryfikować, a nie wierzyć „na słowo”

Jest jednak bardzo wiele przedsiębiorstw, które CSR traktują bardzo poważnie i włączają takie działania w swoją politykę zarządzania zasobami ludzkimi.

Mój pierwszy projekt CSR w jakim brałam udział wiele lat temu, pracując na stanowisku HR Managera, to zjazd integracyjny dla kierowników naszej korporacji, na którym mieliśmy za zadanie przygotować przedstawienie (wybrana przez grupę popularna bajka) dla dzieci pobliskiego domu dziecka. Fantastyczna zabawa i ogromna satysfakcja, kiedy się udało zrobić coś dla dzieciaków.

Od tego czasu pomysły na CSR, również w Polsce, są dużo bardziej zaawansowane, chociaż oczywiście takich „drobnych” przedsięwzięć jest też wiele.

 

Do najpopularniejszych działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu należą m.in.:

 

 • prowadzenie zbiórek pieniędzy na „szczytne cele” wybrane przez pracowników;
 • wolontariaty, np. w schroniskach dla zwierząt;
 • zakładanie fundacji wspierających interesariuszy (często zgodne z profilem działania firmy);
 • współpraca z bankami żywności – w Polsce jest to Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ) zrzeszająca 31 banków żywności na terenie całego kraju. Ich bezpłatna pomoc żywieniowa trafia do ponad 1 miliona potrzebujących miesięcznie. W taki rodzaj CSR najczęściej angażują się duże firmy handlowe, np. sieci hipermarketów czy firmy produkujące żywność;
 • współpraca z uczelniami (programy partnerskie, czy np. konkursy na najlepszą pracę dyplomową z ofertami pracy dla najlepszych absolwentów);
 • wspieranie innowacyjności;
 • udział pracowników w podnoszeniu jakości zarządzania;
 • wprowadzanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (energooszczędne urządzenia, żarówki, edukacja klientów i pracowników), jak również szeroko rozumiana działalność na rzecz ochrony środowiska;
 • wspieranie społeczności lokalnych (znajdujących się w sąsiedztwie siedziby firmy) – np. prowadzenie warsztatów dla dzieci, organizowanie wycieczek);
 • usługi Pro Bono pracowników dla wybranych projektów interesariuszy;

CSR jest więc jest połączeniem ludzkich wartości moralnych z działalnością przedsiębiorstwa.

Jeśli chcemy wprowadzać strategię CSR w naszej firmie, powinniśmy ustalić istotne dla powodzenia tego systemu aspekty. Określa je m.in. projekt normy ISO 26000, która definiuje 7 obszarów, które musi uwzględnić firma odpowiedzialna społecznie:

 1. Ład organizacyjny – działania zgodne z prawem, wypłacalność, rzetelność w rozliczeniach, etyka.
 2. Prawa człowieka – poszanowanie i przestrzeganie prawa pracy, praw cywilnych, kulturowych, etnicznych (zapobieganie działaniom dyskryminacyjnym).
 3. Praktyki pracownicze – sprawy zatrudniania pracowników, umowy o pracę, warunki pracy i bezpieczeństwo, systemy rozwoju pracowników.
 4. Środowisko – zapobieganie zanieczyszczeniom, działania wspierające ochronę środowiska
 5. Etyka biznesu – uczciwość.
 6. Sprawy związane z klientami/ konsumentami – odpowiedzialny marketing, prawdziwe informacje o produktach i usługach, wyroby wysokiej jakości.
 7. Rozwój społeczny – zaangażowanie w lokalne społeczności.

Dobrze wprowadzony i działający CSR może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej. Dzięki niemu pracodawcy mogą podnieść i wzmacniać swój pozytywny zewnętrzny wizerunek, budować otwartą i prospołeczną kulturę organizacyjną swojej firmy a dzięki temu wpływać na podnoszenie zaangażowania i lojalności swoich pracowników.

 

Jeśli jesteście szerzej zainteresowani tematyką współczesnych narzędzi HR, to serdecznie zapraszam na moje szkolenia o tej tematyce.

Agnieszka Olejnik, ekspert HR, licencjonowany HRD BP, coach kariery i wizerunku zawodowego, Senior Trener AVENHANSEN

CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu sposobem na budowanie marki
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów