Mentoring - czym jest? Jak skutecznie stosować mentoring w firmie?

Jak skutecznie stosować mentoring w firmie?Mentoring to jedno z potężnych narzędzi rozwoju zawodowego, które zyskuje na popularności wśród wielu firm na całym świecie. Jest to proces, który polega na zbudowaniu relacji między mentorem (bardziej doświadczonym pracownikiem), a uczniem (mniej doświadczonym pracownikiem, czyli mentee). Proces mentoringu obejmuje dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami. Skuteczne stosowanie mentoringu w firmie może przynieść korzyści zarówno samej organizacji, jak i mniej doświadczonemu pracownikowi. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest mentoring, jak go skutecznie stosować w firmie oraz czym różni się mentoring od coachingu.

 

 

 

Spis treści: 

 

Mentoring - co to jest?

Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem. Bardziej doświadczona osoba (mentor) pomaga mniej doświadczonej lub mniej wiedzącej osobie (mentee) w rozwoju osobistym, zawodowym lub w innych aspektach życia. Celem mentoringu jest przekazanie wiedzy, doświadczenia oraz wsparcie w rozwoju kompetencji i osiąganiu celów. Słowo ,,mentor" wywodzi się z języka greckiego i oznacza dosłownie ,,myśliciela". 

W mitologii greckiej mentorem był przyjaciel Odyseusza, do którego zwrócił się z prośbą król Itaki. Odys przed wyruszeniem na Troję (co było mu nie na rękę, gdyż wolał pozostać ze swoją ukochaną żoną  Penelopą oraz synem Telemachem) udał się do ówczesnego mędrca, którego poprosił o opiekę i wsparcie dla najbliższych na czas jego nieobecności.
 

Chcesz podnieść swoje kompetencje, by móc pełnić funkcję mentora w organizacji?

Zapisz się na szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

 

Na czym polega mentoring w firmie? 

Mentoring w organizacji rozwinął się jako potrzeba wspierania pracowników w dążeniu do rozwoju i osiągania założonych celów. Opiera się na rozwoju potencjału pracowników przez systematyczne wsparcie udzielane przez doświadczonego mentora. Proces ten jest działaniem rozłożonym w czasie i obejmuje wprowadzenie nowego pracownika w zakres obowiązków, zapoznanie z firmowymi regulaminami, zasadami oraz kulturą organizacyjną. Celem mentoringu biznesowego jest także ciągły rozwój umiejętności pracownika oraz pełne wykorzystanie potencjału dla realizacji celów przedsiębiorstwa. Mentoring skupia się na wsparciu pracowników z mniejszym doświadczeniem, by szybko adaptowali się do nowych warunków i aby ich praca była wykonywana na jak najwyższym poziomie. 

Proces mentoringu powinien być nastawiony na osiągnięcie konkretnych celów pracowników. Cel może dotyczyć w zasadzie dowolnego obszaru - może to być zarówno rozwój kompetencji w danej dziedzinie, jak i zwiększenie pewności siebie czy lepsze zarządzanie stresem i kontrola emocji.

Mentoring biznesowy - partnerstwo a nie hierarchia

Czy mentor to ktoś w rodzaju szefa, który mówi, co robić? Absolutnie nie. W mentoringu chodzi o to, że mentor i uczeń szanują się nawzajem i rozmawiają jak równy z równym. Chociaż słowo „mentor” może brzmieć jak ktoś, kto zawsze ma rację, w rzeczywistości jego rolą jest udzielanie pomocy i wsparcia. Często to właśnie mniej doświadczony pracownik kieruje rozmową, wybiera tematy lub mówi, co chciałby poprawić. Mentor jest po to, by pomagać, ale także uczyć się od ucznia. Nie chodzi o to, żeby podawać gotowe odpowiedzi. Mentor opowiada o swoich doświadczeniach, ostrzega przed potencjalnymi problemami, ale nie ocenia. W procesie mentoringu jego zadaniem jest wspieranie w drodze do sukcesu i zapewnienie, że w finalnym momencie pozostawi na stanowisku osobę pewną swoich kompetencji.

Czym się różni mentoring od coachingu?

Z mentoringiem powiązany jest coaching. Mimo kilku podobieństw, takich jak ciągłe zadawanie podopiecznemu pytań, zastosowanie tych samych lub podobnych narzędzi czy dzielenie się z podopiecznymi swoimi indywidualnymi doświadczeniami, pojęcia te różnią się między sobą.

Podstawowe cele - mentoring obejmuje wsparcie, przekazywanie wiedzy, budowanie relacji i udzielanie wskazówek dotyczących rozwoju osobistego podopiecznego. Coaching z kolei nastawiony jest na polepszenie wyników, przekazywanie umiejętności, które są potrzebne pracownikowi do podjęcia nowych obowiązków.

Inicjatywa - w mentoringu osoba uczestnicząca kieruje własną nauką, podczas gdy w coachingu to trener prowadzi naukę i udziela instrukcji.

Główny nacisk - mentoring koncentruje się na długoterminowym rozwoju zawodowym. Coaching skupia się na rozwiązywaniu nagłych problemów i możliwościach poszerzenia wiedzy.

Czas trwania - mentoring jest procesem długoterminowym, natomiast coaching zazwyczaj koncentruje się na potrzebach krótkoterminowych i jest prowadzony okresowo, w zależności od potrzeb.

Relacja stron - w mentoringu rzadko zdarza się, aby mentor był bezpośrednim szefem podopiecznego, a większość specjalistów uważa, że opiekun nie powinien znajdować się z nim w stosunku bezpośredniej zależności służbowej. W coachingu trener często jest szefem podopiecznego​​.

Podsumowując, coach ukierunkowany jest na konkretny cel, często zresztą wyartykułowany nie przez samego zainteresowanego (a więc klienta), lecz przez managera. Mentor i jego uczeń sami niejako dochodzą do konsensusu, co jest przedmiotem ich spotkań, a poza tym, relacja między nimi często jest znacznie bardziej partnerska i nastawiona na korzyści dla obu stron. Mentor wydaje się również działać szerzej, jako że nie skupia się tylko na jednym aspekcie pracy zawodowej klienta - jak to ma miejsce przy współpracy z coachem. Co więcej, relacja z mentorem należy do tych długofalowych i często wychodzi poza czysto zawodowe spotkania, przeradzając się czasem w kontakty pełne prawdziwego zaufania i przeświadczenia, że obie uczestniczące w nich strony uczą się i czerpią od siebie nawzajem.

Więcej na temat coachingu przeczytasz w artykule: Coaching w zarządzaniu, czyli kierowanie zasobami ludzkimi na miarę XXI wieku

Co daje mentoring, czyli dlaczego warto wprowadzić go w firmie?

Mentoring przynosi wiele korzyści zarówno samym mentorom, jak i podopiecznym zaangażowanym w ten proces. Dzięki mentoringowi pracownik zyskuje niezbędną wiedzę, a mentor uczy się budowania relacji. Wiele badań wskazuje na to, że ludzie, którzy byli podopiecznymi w ramach mentoringu, na ogół wcześniej awansują na wyższe stanowiska. Mentorzy umożliwią i wspierają rozwój osobisty innej osoby, zwiększają jej wiarę we własne możliwości, przyczyniają się do zwiększenia wydajności i pozytywnego nastawienia. Wiedza i doświadczenie mentorów jest nieocenione w tworzeniu produktywnego zespołu. Pomoc w kierowaniu rozwojem może być źródłem głębokiego zadowolenia i satysfakcji, przeciwdziałając rutynie w pracy. Pracownicy, którzy mają możliwość rozwoju w ramach mentoringu, czerpią z pracy satysfakcję i są mniej podatni na wypalenie zawodowe

Korzyści płynące z monitoringu w przedsiębiorstwie:

 • rozwój zawodowy i osobisty pracowników/podopiecznych;

 • wzmocnienie wartościowych elementów kultury organizacyjnej;

 • zmniejszenie rotacji pracowników;

 • wzrost kompetencji całej organizacji;

 • przeciwdziałanie rutynie i wypaleniu zawodowemu.

Jaki powinien być dobry mentor?

Dobry mentor to osoba, która łączy w sobie szereg kluczowych cech i umiejętności pozwalających na efektywne wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego swojego podopiecznego.

 1. Doświadczenie zawodowe - mentor powinien posiadać bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę, którą może przekazać swojemu mentee. Jego umiejętności i doświadczenie stanowią fundament, na którym budowana jest relacja mentoringowa.

 2. Umiejętność wspierania w rozwoju - dobry mentor potrafi nie tylko przekazywać wiedzę, ale również wspierać mentee w jego rozwoju, pomagając odkrywać i rozwijać jego potencjał.

 3. Motywacja do odgrywania roli mentora - ważne jest, aby mentor był zmotywowany i zaangażowany w proces mentoringowy, co przekłada się na jakość i efektywność współpracy.

 4. Dobra relacja mentoringowa - budowanie pozytywnej, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu relacji z mentee jest kluczowe dla skutecznego procesu mentoringowego.

 5. Wspieranie - dobry mentor dodaje otuchy i motywuje swojego podopiecznego, wspierając go zarówno w dobrych, jak i trudniejszych momentach.

 6. Energia zainwestowana w relację mentoringową - dobry mentor inwestuje swój czas i energię w budowanie i utrzymanie produktywnej relacji z mentee, co jest fundamentem dla skutecznego procesu mentoringowego.

Zarządzanie rozwojem pracowników

Skorzystaj z oferty szkoleń z zarządzania

 

Jak skutecznie stosować mentoring w firmie?

Mentoring nie jest powszechną metodą szkoleń pracowników w Polsce. Z tego sposobu przekazywania wiedzy korzysta m.in. Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Co więcej, nadal wielu pracodawców nie słyszało o tym pojęciu. Aby móc zacząć wdrażać w przedsiębiorstwie mentoring, warto zacząć od szkoleń. Firma szkoleniowa AVENHANSEN organizuje szkolenia z mentoringu biznesowego oraz z podnoszenia kompetencji poza salą szkoleniową. Sesje indywidualne - coaching, mentoring, trening, które pozwolą na skuteczne wdrożenie procesów mentoringowych w Twojej firmie zgodnie ze standardami. 

Przeczytaj na naszym blogu również:

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Mentoring - czym jest? Jak skutecznie stosować mentoring w firmie?
Oceny: 3 z 5 z 22 głosów