Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym, które weszły w życie w 2019 i jak i wejdą w życie w 2020 roku. 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy o nowych przepisach podatkowych obowiązujących od 2019 roku
 • przyjrzenie się kierunkom zmian w organizacji systemu podatkowego w Polsce
 • poznanie nowych pojęć i definicji
 • zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
 • skonfrontowanie wprowadzonych zmian w oparciu o praktykę życia gospodarczego

MODUŁ I. OBOWIĄZKOWE SPLIT PAYMENT OD 1 LISTOPADA 2019 R.

 1. Wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
 2. Co z odwrotnym obciążeniem?
 3. Jakie dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 4. Czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 5. Jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 6. Czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 7. Jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT? Czy z rachunki VAT wolno regulować zobowiązania w ZUS?

MODUŁ II. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW - NOWY MECHANIZM WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW

 

MODUŁ III. ZASTĄPIENIE DEKLARACJI VAT-7 PLIKIEM JPK

 1. Co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
 2. Zmiana struktury JPK
 3. Wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości

 

MODUŁ IV. KASY FISKALNE ON LINE

 

MODUŁ V. NOWA MATRYCA STAWEK VAT

 1. Modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
 2. Wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
 3. Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
 4. Obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

 

MODUŁ VI. ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD STOSOWANIA ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO DLA DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, U KTÓRYCH ROCZNE OBROTY NIE PRZEKRACZAJĄ 200.000 ZŁ.

 

MODUŁ VII. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE ZASAD OPODATKOWANIA BONÓW, VOUCHERÓW, KART PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

 

MODUŁ VIII. ULGA NA ZŁE DŁUGI-PODSUMOWANIE WPROWADZONYCH ZMIAN

 

MODUŁ IX. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ORZECZEŃ I INTERPRETACJI W ZAKRESIE PODATKU VAT WYDANYCH W ROKU 2019

 

MODUŁ X. PRZEGLĄD PLANOWANYCH ZMIAN (JESZCZE NIE UCHWALONYCH) W ZAKRESIE PODATKU VAT