Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu kaizen – metodą Value Stream Mapping, typologią marnotrawstwa 7 Muda, metodą 5S, technikami tzw. „visual management”, narzędziami metody Just-in-Time, techniką rozwiązywania problemów A3, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych.
 • Wdrożenie do stosowania narzędzi Theory of Constraints: analizy „wąskich gardeł” systemu produkcyjnego oraz zasad kolejkowania zleceń, wdrożenie w podstawowe pojęcia metod Six Sigma i TQM.
 • Dostarczenie uczestnikom umiejętności praktycznego stosowania podstawowych metod i technik normowania czasu pracy dla poprawy produktywności i niwelowania wariacji w operacjach procesu produkcyjnego.
 • Przygotowanie uczestników do wykorzystywania techniki „kaizen” do dokonywania ciągłych udoskonaleń w sposobie realizacji powierzonych zadań.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Kaizen
 • Poznanie narzędzi Kaizen i sposobów ich wykorzystania
 • Zdobycie umiejętności wdrażania Kaizen we własnym środowisku zawodowym
 • Zdobycie umiejętności normowania czasu produkcji
 • Poprawa jakości realizowanych zadań, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa jakości komunikacji pomiędzy współpracującymi komórkami w strukturze organizacyjnej, poprawa jakości i jednoznaczności komunikacji z Klientami.
 • Skrócenie cyklu realizacji zadań produkcyjnych, poprawa jakości planowania i harmonogramowania pracy.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.
 • Przygotowanie uczestników do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością (np. ISO) czy też informatycznych systemów zarządzania klasy MRPII, dzięki przygotowaniu przykładowych diagramów i opisów głównych procesów w obszarze produkcji, wraz z instrukcjami i standardami realizacji zadań.

 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

DZIEŃ PIERWSZY

1. Wprowadzenie:

 • Kaizen i Toyota Production System (TPS)
 • Kaizen jako część strategii Lean Manufacturing
 • Kaizen a CPI (Continual Performance Improvement)
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Kaizen
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych

Zastosowane metody: dyskusja na forum, praca w grupach, wykład, case studies (mające na celu pokazanie poszczególnych Treście merytorycznych na przykładach)


2. Eliminacja strat:

 • Typologia i omówienie podstawowych typów strat
 • Dziewięć podstawowych typów strat:
  • Nadprodukcja
  • Opóźnienia (oczekiwanie)
  • Straty w transporcie
  • Straty w przetwarzaniu
  • Nadmierne zapasy
  • Niepotrzebne czynności
  • Wadliwe produkty
  • Niewykorzystane zasoby
  • Źle wykorzystane zasoby
 • Eliminacja strat w drodze ciągłego udoskonalania:
  • Systematyczność
  • Tworzenie łatwo adaptujących się zespołów ludzkich
  • Pomiar i wartościowanie
  • Zasada 5 W (5xWhy)
  • Zasada kontynuacji
  • Standaryzacja i unifikacja
  • Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur
  • Działania proaktywne
  • Piętnowanie strat

Zastosowane metody: dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia indywidualne, mini-wykład.

3. Przepływ jednego detalu (one piece flow)

 • Stosowanie metody Kanban do sterowania przepływem w obszarze produkcji
 • Analiza work-in-process i kolejkowanie w procesie produkcji
 • Wyrównywanie obciążeń w procesie produkcyjnym

Zastosowane metody: wykład, dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia, symulacje.

4. 5S w organizacji stanowiska pracy:

 • 5 S jako metoda poprawy i utrzymania właściwej organizacji stanowiska pracy
 • Elementy 5 S:
  • Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
  • Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, któro umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu
  • Sprzątanie
  • Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań produkcyjnych
  • Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu 
  • Wdrożenie 5 S
 • Pojęcie wizualnego zarządzania

Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład.

5. JIDOKA (Jakość wbudowana w procesy produkcyjne):

 • Wykrywanie anomalii
 • Niezwłoczne zatrzymanie procesu produkcyjnego
 • Niezwłoczna naprawa lub korekta anomalii
 • Badanie przyczyny powstania anomalii
 • Wdrożenie przeciwdziałania  

Zastosowane metody: mini-wykład, dyskusja, case studies, symulacje, ćwiczenia w parach.


DZIEŃ DRUGI

1. Normowanie czasu pracy:

 • Rodzaje czasów w procesach produkcyjnych
 • Cele normowania – planowanie MRP, CRP I MRPII
 • Analiza kwartylowa tempa pracy
 • Poprawa wydajności i produktywności
 • Wskaźnik produktywności z zastosowaniem norm czasowych

Zastosowane metody: dyskusja na forum, praca w grupach, wykład, case studies (mające na celu pokazanie poszczególnych Treście merytorycznych na przykładach)

2. Wybrane metody normowania czasu produkcyjnego:

 • Chronometraż:
  • Przygotowanie arkusza pomiaru czasu pracy
  • Podział i opis etapów
 • Obserwacja migawkowa:
  • Przygotowanie planu i arkusza obserwacji
  • Analiza wyników
  • Wykorzystanie wyników w normowaniu
  • Podejmowanie działań korygujących
 • Analiza ruchów elementarnych MTM:
  • Typologia ruchów elementarnych
  • Arkusz analizy MTM
  • Zastosowanie analizy dla normowania produkcji seryjnej i jednostkowej
 • Analiza ruchów elementarnych UAS:
  • Typologia ruchów elementarnych
  • Arkusz analizy UAS
  • Zastosowanie analizy dla normowania produkcji seryjnej i jednostkowej

3. Optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych z wykorzystaniem norm czasowych:

 • Wykorzystanie norm czasowych do planowania potrzeb dotyczących zasobów technicznych, logistycznych i ludzkich na produkcji
 • Wyrównywanie obciążenia komórek produkcyjnych w celu optymalizacji przepływu przez obszar produkcji
 • Definiowanie efektywności w wykorzystaniu czasu pracy

Zastosowane metody: dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia indywidualne, mini-wykład.

 • Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną
 • Symulacje
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków – case studies
 • Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników