Menedżer w zmianie - szkolenie online i stacjonarne

Przechodzenie przez jakiekolwiek zmiany zaburza nasz naturalny rytm pracy i zakres aktywności, wyrywa ze starych nawyków i każe zbudować nowe - bardziej adaptacyjne. Powoduje dyskomfort psychiczny. Budzi złość, opór, bezradność. Dlatego dla większości ludzi zmiana stanowi duży stres i uruchamia ochronę status quo za wszelką cenę. Opór potęgowany jest uprzednimi doświadczeniami, zmiennymi osobowościowymi oraz ogólnymi nastrojami w zespole, organizacji.

Jednocześnie zmiana to szansa na zafunkcjonowanie w nowy sposób i szansa na rozwój osobisty i zawodowy. Jak przekonać do tego siebie i zespół? Jak z „hamulcowego zmiany” stać się jej facylitatorem? Zagadnienia te zostaną rozwinięte podczas warsztatów dedykowanych liderom organizacji przechodzącej przez różnorodne zmiany.

 

Menedżer w zmianie - poznaj skuteczne techniki

Uporządkowanie wiedzy liderów na temat zarządzania zmianą w kontekście łączenia celów organizacji  z indywidualnymi potrzebami pracowników. Wypracowanie bazy dobrych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą na różnych jej etapach (przygotowanie, realizacja, ewaluacja), oraz wzmocnienie przełożonych w identyfikowaniu potrzeb zespołów na różnych etapach adaptacji w zmianie (świadomość i chęć, wiedza i umiejętności, utrwalenie i wzmocnienie).

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z zarządzania zmianą

Uczestnik podczas szkolenia:

 • nauczy się identyfikować szanse i zagrożenia związane ze zmianą i niwelować bariery po stronie ludzi celem szybszej ich adaptacji
 • pozna etapy przechodzenia jednostek i zespołów przez zmianę oraz zreflektuje swoją rolę na każdym z jej etapów
 • zwiększy swoją elastyczności i odporność psychiczną w związku z mierzeniem się z napięciem i frustracją, bierną agresją i bezradnością podwładnych
 • nauczy się radzić sobie z oporem, biernością i zgłaszanymi obiekcjami w trakcie komunikowania i monitorowania wprowadzonej zmiany
 • przećwiczy przeformułowanie problemów w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów bez utraty energii na tzw. „działania zastępcze”
 • nabędzie wiedzę na temat najlepszych praktyk związanych ze wzmacnianiem zespołów o różnym nasileniu oporu 
 • wzmocni swoje kompetencje negocjacyjno – mediacyjne zmniejszające napięcie i stres u pracowników oraz coachingowe dla bardziej efektywnego motywowania pracowników
 • spojrzy na zmianę jako szansę rozwojową dla siebie i innych

 

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia Menedżer w zmianie w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Menedżer w zmianie - program szkolenia online i stacjonarnego

 

I dzień

WSTĘP

 1. Powitanie, agenda, kontrakt
 2. Poznanie się trenera i uczestników
 3. Ćwiczenie integracyjne 

MODUŁ I. ZMIANA JAKO TRUDNOŚĆ ORAZ SZANSA ROZWOJOWA 

 1. Powody wdrażania zmian we współczesnym świecie
 2. Utrzymywanie status quo a adaptacja do zmiany lub aktywne jej wdrażanie w kontekście osiągania celów biznesowych i dystansowania konkurencji
 3. Istota zmiany. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmianę w organizacji
 4. Cykl zmiany w organizacji
 5. Kaskadowe i zwinne modele zmiany
 6. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w procesie przechodzenia organizacji przez cykl zmian 

MODUŁ II. ZMIANA W ORGANIZACJI – ROLA PRZEŁOŻONEGO

 1. Etapy przechodzenia ludzi przez zmiany (wg. Kottera i Levina)
 2. Budowanie poczucia współodpowiedzialności z zespole pomimo niepokoju i napięć
 3. Identyfikowanie zgłaszanych i nieuświadomionych potrzeb pracowników w związku z przewidywaną lub zachodzącą zmianą
 4. Dysfunkcje pracy zespołowej w związku z błędnym przystosowaniem do zmiany (wg. Lencioniego)

MODUŁ III. BUDOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I ZAUFANIA W ZESPOLE

 1. Fazy procesu grupowego a zadania i odpowiedzialność lidera na różnych etapach pracy zespołu (wg. koncepcji Tuckmana)
 2. Zespół w sytuacji kryzysowej  - mechanizmy funkcjonowania członków grupy i role uruchamiane w związku ze zmianą, a działania podejmowane przez lidera w celu poprawy efektywności funkcjonowania
 3. Dopasowanie stylu kierowania do typu pracownika i sytuacji 
 4. Zarządzanie konfliktem jako element budowania zaufania w zespole

MODUŁ IV. ZMIANY ORGANIZACYJNE A RÓŻNORODNOŚĆ W ZESPOLE 

 1. Praca z cudzoziemcami - kryzys migracyjny, psychologiczne i społeczne skutki uchodźctwa i migracji, adaptacja obcokrajowców w nowym środowisku
 2. Organizacja pracy w zespole wielokulturowym - współpraca i komunikacja
 3. Podobieństwa i różnice pomiędzy pracownikami pokoleń X, Y i Z.  Charakterystyka stylu życia, komunikacji i światopoglądu przedstawicieli różnych pokoleń, podejście do zmian
 4. W kierunku współpracy mimo różnic mentalnych – rola lidera w regulacji napięć związanych z różnicami w zespołach różnorodnych kulturowo i wiekowo, kompetencyjnie
 5. Praca stacjonarna, zdalna, hybrydowa – jak efektywnie pracować w różnych modelach?


II dzień

MODUŁ V. ZARZĄDZANIE STRESEM I OPOREM W GRUPIE

 1. Przyczyny i rodzaje oporu w zmianach (aspekt psychologiczny, społeczny i organizacyjny)
 2. Mechanizm oporu, czyli klika słów o rozproszonej odpowiedzialności, facylitacji i próżniactwie społecznym, polaryzacji grupy, mechanizmach obronnych uruchamianych podczas wprowadzania zmian
 3. Sposoby przezwyciężenia trudności na różnych etapach zmian i niwelowanie napięcia i poziomu konfliktów w zespole. 
 4. Zmiana jako szansa rozwojowa - jak budować w sobie i innych prężność psychiczną w związku ze zmianą?
 5. Strategie wywierania wpływu w zmianie –jak pozyskiwać wsparcie dla zmian?

MODUŁ VI. KOMUNIKOWANIE ZMIANY – ZARZĄDZANIE Z „LUDZKĄ TWARZĄ”

 1. Zastrzeżenia, obiekcje, krytyka – jak na nie odpowiadać w asertywny sposób? Konstruktywna informacja zwrotna
 2. Empatyczne nazywanie potrzeb pracowników i asertywne komunikowanie zadań i potrzeb własnych przełożonego
 3. „Kontenerowanie” negatywnych emocji współpracowników w oporze
 4. Zachowania z obszaru wywierania nacisków na przełożonego i grupę – jak wykrywać „nieczyste zagrywki” i jak sobie z nimi radzić?
 5. Dostrzeganie i prezentowanie pozytywnych efektów zmian w zespole

MODUŁ VII. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO WDRAŻANIA ZMIAN – COACHING ROZWOJOWY

 1. Lider jako coach  - motywowanie pracowników do samorozwoju. Praca na zasobach pracowników 
 2. Narzędzia coachingowe w pracy z zespołami
 3. Budowanie celów osobistych i zespołowych z pracownikami. Pomoc w określaniu ścieżki awansu i doskonalenia zawodowego 
 4. Kotwiczenie” nowych nawyków w istniejących systemach motywacyjnych
 5. Znaczenie udzielania feedbacku w procesie rozwoju pracownika –co może dać na jakim etapie rozwoju zawodowego, wieku, wrażliwości, wg koncepcji Blancharda

MODUŁ VIII. PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO ZMIANY

 1. Tworzenie warunków sprzyjających efektywnemu przechodzeniu przez zmiany
 2. Metodologia planowania i narzędzia wdrażania zmiany:  mapa drogowa, struktura podziału pracy, zasady tworzenia harmonogramu
 3. Ocena procesu zmian oraz pomiar efektywności zespołu
 4. Analiza luk kompetencyjnych i zapewnienie wsparcia pracownikom w ich uzupełnianiu
 5. Kompetencje lidera a kompetencje pracowników - ocena kompetencji pracowników w obszarach społecznych, osobistych i zawodowych - praca na matrycy kompetencji 
 6. Zarządzanie krótkoterminowe („tu i teraz”) i strategiczne (nadawanie sensu, poszukiwanie sojuszników zmiany, zmiana jako projekt)

ZAKOŃCZENIE

 1. Podsumowanie najważniejszych wątków szkolenia
 2. Sesja pytań i odpowiedzi
 3. Ewaluacja szkolenia

Metody wykorzystywane podczas szkolenia ze skutecznego zarządzania zmianami przez menedżerów:

 • praca indywidualna i w grupach 
 • studia przypadków
 • ćwiczenia i symulacje
 • testy samopoznania
 • dyskusja z prezentacją multimedialną