Korzyści dla uczestników szkolenia:

Nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:

 • Wpływu na przebieg procesu podejmowania decyzji przez Klienta.
 • Prowadzenia dialogu z partnerem biznesowym
 • Efektywnej analizy i dopasowania produktu do potrzeb Klienta
 • Skutecznego wykorzystania technik sprzedaży wymaganych do osiągnięcia celów na poszczególnych etapach procesu sprzedaży, w tym sprzedaży perswazyjnej
 • Skutecznego pokonywania obiekcji Klienta z zastosowaniem języka korzyści
 • Budowania dobrych relacji biznesowych
 • Radzenia sobie w kontaktach z „trudnym klientem”


Wykształcenie pożądanych postaw:

 • Zbudowania bądź utrwalenia postawy otwartości na Klienta i jego potrzeby
 • Otwartości i chęci do stosowania efektywnych wzorców sprzedaży i budowania trwałych relacji z Klientami
 • Wiary we własne możliwości, co do stosowania poznanych technik
 • Osobistej odpowiedzialności i zaangażowania za własne wyniki sprzedaży oraz budowanie relacji z klientem
 • Chęci rozwoju własnego w zakresie doskonalenia umiejętności sprzedażowych

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy
 • testy/ ankiety
 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

I. Komunikacja, jako podstawa skutecznej sprzedaży

1. Co należy widzieć o komunikacji?

2. Rodzaje komunikatów.

3. Aktywne słuchanie.

4. Klimat w rozmowie.

5. Techniki dostrajania się.

6. Co jest ważne w skutecznej komunikacji?

7. Techniki zadawania pytań.

II. Przygotowanie do pracy handlowca

 • Co należy widzieć o kliencie i o rynku?

 • Jaki jest nasz produkt?

 • Planowanie pracy handlowca.

 • Gdzie poszukiwać nowych klientów?

 • Sposoby dotarcia do klienta.

III. Autoprezentacja i prezentacja firmy

 • Magia pierwszego wrażenia.

 • Jacy jesteśmy – nasze mocne i słabe strony?

 • Postawa w pracy handlowca.

 • Przedstawianie firmy – mocne i słabe strony.

 • Specyfika sprzedaży w waszej branży i jej wpływ na pierwsze wrażenie

IV. Rozpoznawanie zachowań ludzi – typologia klientów.

 • Jak rozpoznać określony typ klienta?

 • Sposoby komunikacji z określonymi typami klientów.

V. Motywacja zachowań klienta

VI. Stopnie rozmowy handlowej, – co to takiego, wprowadzenie, właściwa kolejność.

VII. Przygotowanie do rozmowy.

 • Co należy przygotować przed rozmową handlową?

 • Metody wyznaczania celów.

VIII. Pierwsze spotkanie i otwarcie rozmowy.

 • Pierwsze wrażenie.

 • Prezentacja.

IX. Definiowanie potrzeb.

 • Aktywne słuchanie, komunikacja w trakcie rozmowy.

 • Parafraza.

 • Metoda „lejka”.

 • Rozpoznawanie potrzeb.

 • Pytania w badaniu potrzeb klienta dostosowane do specyfiki branży

X. Prezentacja oferty.

 • Metody prezentacji ceny.

 • Dobór argumentów w zależności od typu klienta, specyfika branży – najlepsze argumenty

 • Język korzyści – jak przełożyć cechy na korzyści.

 • Cross selling i up selling – jak wykorzystać w procesie sprzedaży

XI. Zamknięcie sprzedaży

 • Sposoby zamykania sprzedaży.

 • Uzyskanie zobowiązania

 • Odpieranie zastrzeżeń i obiekcji klienta.

 • Techniki zamykania sprzedaży:

XII. Analiza po spotkaniu.

XIII. AIDA – pomoc w prezentacji i procesie sprzedaży.

XIV. Praca z klientem „trudnym”

 • Trudne sytuacje i trudni klienci – skąd się biorą?

 • Zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji

 • Modele postępowania w sytuacjach trudnych

XV. Model sprzedaży perswazyjnej – PSF

 • Prezentacja struktury PSF – krótkie omówienie etapów

 • Budowanie kontaktu z klientem

 • Opis sytuacji w PSF

 • Opis sytuacji w PSF

 • Mechanizm działania w PSF - truizmy

 • Wzmocnienie korzyści w PSF

 • Zamknięcie w prezentacji perswazyjnej

XV. Jak utrzymać klienta?

 • Budowanie relacji z klientem.

 • Potwierdzanie zadowolenia.

Termin

2018-12-10 - 2018-12-11

Miejsce

Hotel***Beethoven
ul. Ludwika Beethovena 7
Gdańsk

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 167 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane