Szkolenia dofinansowane - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Do 100% dofinansowania szkoleń AVENHANSEN

 

⇒ Przygotuj z nami wniosek o dofinansowanie szkoleń!

⇒ Zdobądź pieniądze!

⇒ Przeszkol siebie lub własnych pracowników bez dodatkowych środków!

 

Dzięki AVENHANSEN zdobędziesz nowe kwalifikacje, podniesiesz własne umiejętności, nabędziesz nowej wiedzy ... dla siebie lub swoich pracowników!

To zawsze się opłaca!

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • Wsparcie kształcenie ustawicznego osób po 45 roku życia;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  • Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/ planach rozwoju.

 

⇒ BAROMETR ZAWODÓW - Branże deficytowe

Szkolenia dla branży medycznej mogą być dofinansowane nawet w 100%

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

BEATA DYJAK
Dyrektor ds. rozwoju i realizacji projektów
515 212 449
bdyjak@avenhansen.pl