Grażyna Główczyk

Trener

Trener, konsultant, coach. Specjalizuje się w projektach typu: budowanie i wdrażanie efektywnych standardów pracy, tworzenie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych, AC/DC, tworzenie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr,, budowanie modeli kompetencyjnych i planowanie szkoleń rozwojowych w organizacji.

wyślij zapytanie do trenera
trener Grażyna Główczyk

O mnie

Trener, konsultant, coach. Specjalizuje się w projektach typu: budowanie i wdrażanie efektywnych standardów pracy, tworzenie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych, AC/DC, tworzenie i wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr, budowanie modeli kompetencyjnych i planowanie szkoleń rozwojowych w organizacji.

Prowadzi szkolenia m.in. z zarządzania, negocjacji, prezentacji i wystąpień publicznych, budowania zespołów i kierowania nimi, zarządzania w trakcie zmian, asertywności, radzenia sobie ze stresem, Train the Trainers, przeciwdziałania mobbingowi, rekrutacji i innych.

 

Prowadzi szkolenia m.in. z zarządzania, negocjacji, prezentacji i wystąpień publicznych, budowania zespołów i kierowania nimi, zarządzania w trakcie zmian, asertywności, radzenia sobie ze stresem, Train the Trainers, przeciwdziałania mobbingowi, rekrutacji i innych.


Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa w administracji:

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Nowoczesne techniki ZZL, Asertywna komunikacja w pracy urzędnika
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Urząd Gminy Teresin i Sochaczew - opracowanie i wdrożenie Systemu Rozwoju Kompetencji Kadr, procedury uruchomienia i funkcjonowania Biura Obsługi Mieszkańców, szkolenia : Asertywna komunikacja w pracy urzędnika
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Zarządzanie zespołem, Prowadzenie rozmowy oceniającej
  • Urzędy Zachodniego Subregionu Województwa Śląskiego - Zarządzanie zasobami ludzkimi, Asertywna komunikacja, Trening antystresowy, Prezentacja i sztuka wystąpień publicznych
  • Urząd Miasta Chełm - Stosowanie kodeksu etyki
  • PARP, NFZ - Polityka antymobbingowa
  • IPN - Doskonalenie kompetencji kierowniczych
  • Prokuratura Generalna - Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów
  • MEN - „Szkoła współpracy” - szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców