„Miarą skutecznego działania ludzi w firmie jest właściwe wykorzystanie ich talentów, kompetencji i  zaangażowania” 


Programy rozwoju talentów w organizacjach wzbudzają z roku na rok coraz większe zainteresowanie. Powodem tego są korzyści wynikające z posiadania i realizowania programu rozwoju talentów. Na trudnym, obecnym rynku pracy firmy, które posiadają dobrze zaplanowany i realizowany program „talentowy” zyskują  przewagę  konkurencyjną, lepiej radzą sobie z wyzwaniami i realizacją celów  strategicznych i operacyjnych oraz podnoszą motywację pracowników. Niebagatelną korzyścią  z programów rozwoju talentów jest rozwiązanie problemów związanych z sukcesją. Dzięki wdrożeniu programu „talentowego” organizacje posiadają przygotowane, kompetentne i zmotywowane kadry na miejsce odchodzących z organizacji pracowników: menedżerów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie, który pozwoli na nabycie umiejętności i usystematyzuje Państwa wiedzę  w tym zakresie.

 

Cele szkolenia:

 • Rozpoznanie, wzmacnianie, rozwijanie  i korzystanie z programu rozwoju talentów
  w firmie
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania talentów w Organizacji na obecnym, konkurencyjnym rynku pracy
 • Zapoznanie się z metodami, narzędziami technikami rozwijania talentów  w firmie
 • Zapoznanie się z korzyściami tworzenia programu rozwoju talentów
 • Ograniczenie lub wyeliminowanie błędów najczęściej popełnianych na drodze rozwoju talentów
 • Rozwijanie skutecznej działań w zakresie budowania i wdrażania programu rozwoju talentów
 • Poznanie odpowiedzi na pytanie: jak kwalifikować najlepszych pracowników do programu rozwoju talentów
 • Nabycie kompetencji w zakresie konstruowania projektu w zakresie zarzadzania rozwoju talentami: planowania, organizowania, wspierania i motywowania, monitorowania i kontrolowania procesu rozwoju talentów oraz aktywnego wspierania i motywowania zakwalifikowanych pracowników do programu „talentowego”
 • Kreowanie działań w zakresie opracowania planu i realizacji programu rozwoju talentów w kontekście celów strategicznych i operacyjnych Organizacji

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Zaplanować i zrealizować program rozwoju talentów w swojej organizacji
 • Wykorzystać poznane na szkoleniu sposoby, metody i techniki pozyskania ,rozwijania i implementowania programu „talentowego”
 • Zaprojektować proces rozpoznania, wyszukania, rozwijania, monitorowania i oceniania efektów wdrożenia programu rozwoju talentów
 • Zbudować kultury organizacji opartej na zarzadzaniu talentami
 • Przygotować i wdrożyć kompatybilne z obecnym, konkurencyjnym  rynkiem pracy pracownika programy rozwoju talentów
 • Pozyskiwać zaangażowanie do projektu „talentowego” zarządy, menedżerów, uczestników i  pracowników niezakwalifikowanych do programu


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Analiza przypadków case study
 • Dyskusja moderowana
 • Praca w małych zespołach
 • Praktyczne przykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Odniesienia do przykładów  z  realności zawodowej Uczestników
 • Praca projektowa
 • Mini wykład Trenera
 • Wypracowanie wniosków  do wdrożenia

Struktura szkolenia: 

 • prezentacje wykładowe: 20%
 • część warsztatowa: 80%

 

Szkolenie polecamy dla osób:

 • kadra menedżerska
 • kierownicy liniowi
 • dyrektorzy personalni
 • HR Biznes Partnerzy
 • specjaliści ds. personalnych
 • menedżerowie i specjaliści zainteresowani tematyką warsztatu

W ramach szkolenia otwartego w Poznaniu gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji


Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ZARZĄDZANIE TALENTAMI: CZYM JEST I DLACZEGO TYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 1. Charakterystyka współczesnego rynku pracownika
 2. Proces poszukiwania, pozyskiwania i rozwoju talentów w organizacji
 3. Czym jest talent - charakterystyka i właściwe  zrozumienie pojęcia
 4. Dlaczego tworzenie programu rozwoju talentów jest koniecznością, a nie opcją?
 5. Sposoby i  metody przyciągania talentów na zewnątrz i wewnątrz organizacji
 6. „Wojna o  talenty” - czy to określenie nie jest nadużyciem?
 7. Warunki skuteczności zarządzania talentami
 8. Diagnoza wpływu zarządzania talentami
 9. Budowanie wizerunku organizacji przyciągającej talenty

 

MODUŁ II. ETAPY ZARZĄDZANIA TALENTAMI

 1. Diagnoza i identyfikacja potrzeb
 2. Metody rozwojowe
 3. Sposoby podtrzymywania zainteresowania programem rozwoju talentów

 

MODUŁ III. SPOSOBY POZYSKIWANIA TALENTÓW

 1. Kto i dlaczego powinien być zakwalifikowany do przyspieszonego rozwoju?

 

MODUŁ IV. CELE I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROGRAMU „TALENTOWEGO”

 1. Czynniki sukcesu podczas wdrażania programu – system  komunikacji, zaangażowanie osób odpowiedzialnych za proces, czynniki motywujące

 

MODUŁ V. CZYNNIKI NEGATYWNE WDRAŻANIA PROGRAMU

 1. Przyczyny odchodzenia ludzi z programu „talentowego”

 

MODUŁ VI. BILANS ZYSKÓW I STRAT PODCZAS WDRAŻANIA PROGRAMU ROZWOJU  TALENTÓW. CZY MINUSY NIE PRZESŁONIĄ PLUSÓW (SKUTKI NEGATYWNE POZYTYWNYCH)?

 

MODUŁ VII. METODY WDRAŻANIA „PRZYSPIESZONEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU” PRACOWNIKÓW

 1. Kwalifikowanie i wdrażanie
 2. Kryteria  doboru talentów
 3. Opisanie indywidualnej ścieżki rozwoju
 4. Ocena efektów biznesowych wdrożenia programu

 

MODUŁ VIII. ROLA I ZADNIA KOMÓREK I LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH Z WŁAŚCIWE PRZEPROWADZENIE CAŁEGO PROCESU „TALENTOWEGO”

 

MODUŁ IX. KONSTRUOWANIE LISTY MOTYWATORÓW, KTÓRE SKŁONIĄ PRACOWNIKÓW DO ZAINTERESOWANIA SIĘ PROGRAMEM ROZWÓJ TALENTÓW

 1. Rozdźwięk i negatywne skutki pomiędzy obietnicami, rozbuchanym PR-em, a „szarą” rzeczywistością
 2. Budowanie i stosowanie transparentności i otwartości w procesie rozwojowym

 

MODUŁ X. RODZAJE PROGRAMÓW TALENTOWYCH

 1. Menedżerskie
 2. Specjalistyczne/Eksperckie

 

MODUŁ XI. ANALIZA I TWORZENIE PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW - PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PODCZAS SZKOLENIA W OPARCIU O ISTNIEJĄCĄ SYTUACJĘ W ORGANIZACJACH UCZESTNIKÓW

 

MODUŁ XII. BADANIE WSKAŹNIKOWE EFEKTÓW WDROŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW ORGANIZACJI

 

MODUŁ XIII. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 1. Nawiązanie do celów szkolenia
 2. Podsumowanie metodą pytań i odpowiedzi
 3. Zapisanie wniosków do wdrożenia
 4. Ćwiczenie wdrażające dla Uczestników - wdrożenie procesu zarządzania talentami w swojej organizacji
Termin

2019-09-25

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Orgodowa 12
Poznań

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 291 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane