„Miarą skutecznego działania ludzi w firmie jest właściwe wykorzystanie ich talentów, kompetencji i  zaangażowania”


Programy rozwoju talentów w organizacjach wzbudzają z roku na rok coraz większe zainteresowanie. Powodem tego są korzyści wynikające z posiadania i realizowania programu rozwoju talentów. Na trudnym, obecnym rynku pracy firmy, które posiadają dobrze zaplanowany i realizowany program „talentowy” zyskują  przewagę  konkurencyjną, lepiej radzą sobie z wyzwaniami i realizacją celów  strategicznych i operacyjnych oraz podnoszą motywację pracowników. Niebagatelną korzyścią  z programów rozwoju talentów jest rozwiązanie problemów związanych z sukcesją. Dzięki wdrożeniu programu „talentowego” organizacje posiadają przygotowane, kompetentne i zmotywowane kadry na miejsce odchodzących z organizacji pracowników: menedżerów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie, który pozwoli na nabycie umiejętności i usystematyzuje Państwa wiedzę  w tym zakresie.

 

Cele szkolenia:

 • Rozpoznanie, wzmacnianie, rozwijanie  i korzystanie z programu rozwoju talentów
  w firmie.
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania talentów w Organizacji na obecnym, konkurencyjnym rynku pracy.
 • Zapoznanie się z metodami, narzędziami technikami rozwijania talentów  w firmie.
 • Zapoznanie się z korzyściami tworzenia programu rozwoju talentów.
 • Ograniczenie lub wyeliminowanie błędów najczęściej popełnianych na drodze rozwoju talentów.
 • Rozwijanie skutecznej działań w zakresie budowania i wdrażania programu rozwoju talentów.
 • Poznanie odpowiedzi na pytanie: jak kwalifikować najlepszych pracowników do programu rozwoju talentów.
 • Nabycie kompetencji w zakresie konstruowania projektu w zakresie zarzadzania rozwoju talentami: planowania, organizowania, wspierania i motywowania, monitorowania i kontrolowania procesu rozwoju talentów oraz aktywnego wspierania i motywowania zakwalifikowanych pracowników do programu „talentowego”.
 • Kreowanie działań w zakresie opracowania planu i realizacji programu rozwoju talentów w kontekście celów strategicznych i operacyjnych Organizacji.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Zaplanować i zrealizować program rozwoju talentów w swojej organizacji.
 • Wykorzystać poznane na szkoleniu sposoby, metody i techniki pozyskania ,rozwijania i implementowania programu „talentowego”.
 • Zaprojektować proces rozpoznania, wyszukania, rozwijania, monitorowania i oceniania efektów wdrożenia programu rozwoju talentów.
 • Zbudować kultury organizacji opartej na zarzadzaniu talentami.
 • Przygotować i wdrożyć kompatybilne z obecnym, konkurencyjnym  rynkiem pracy pracownika programy rozwoju talentów.
 • Pozyskiwać zaangażowanie do projektu „talentowego” zarządy, menedżerów, uczestników i  pracowników niezakwalifikowanych do programu.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Analiza przypadków case study.
 • Dyskusja moderowana.
 • Praca w małych zespołach..
 • Praktyczne przykłady.
 • Ćwiczenia indywidualne.
 • Odniesienia do przykładów  z  realności zawodowej Uczestników.
 • Praca projektowa.
 • Mini wykład Trenera.
 • Wypracowanie wniosków  do wdrożenia.

Struktura szkolenia: 

 • prezentacje wykładowe: 20%
 • część warsztatowa: 80%

 

Szkolenie polecamy dla:

Kadra menedżerska, kierownicy liniowi, dyrektorzy personalni, HR Biznes Partnerzy, specjaliści ds. personalnych, menedżerowie i specjaliści zainteresowani tematyką warsztatu.

1. Zarządzanie talentami: czym jest i dlaczego tym się zajmujemy?

 • Charakterystyka współczesnego rynku pracownika.
 • Proces poszukiwania, pozyskiwania i rozwoju talentów w organizacji.
 • Czym jest talent-charakterystyka i właściwe  zrozumienie pojęcia.
 • Dlaczego tworzenie programu rozwoju talentów jest koniecznością, a nie opcją?
 • Sposoby i  metody przyciągania talentów na zewnątrz i wewnątrz organizacji.
 • „Wojna o  talenty”  - czy to określenie nie jest nadużyciem?
 • Warunki skuteczności zarządzania talentami.
 • Diagnoza wpływu zarządzania talentami.
 • Budowanie wizerunku organizacji przyciągającej talenty.

2. Etapy zarządzania talentami.

 • Diagnoza i identyfikacja potrzeb.
 • Metody rozwojowe.
 • Sposoby podtrzymywania zainteresowania programem rozwoju talentów.

3. Sposoby pozyskiwania talentów.

 • Kto i dlaczego powinien być zakwalifikowany do przyspieszonego rozwoju?

4. Cele i korzyści wynikające z wdrożenia programu „talentowego”.

 • Czynniki sukcesu podczas wdrażania programu – system  komunikacji, zaangażowanie osób odpowiedzialnych za proces, czynniki motywujące.

5. Czynniki negatywne wdrażania programu.

 • Przyczyny odchodzenia ludzi z programu „talentowego”.

6. Bilans zysków i strat podczas wdrażania programu rozwoju  talentów. Czy minusy nie przesłonią plusów (skutki negatywne pozytywnych)?

7. Metody wdrażania „przyspieszonej ścieżki rozwoju” pracowników.

 • Kwalifikowanie i wdrażanie.
 • Kryteria  doboru talentów.
 • Opisanie indywidualnej ścieżki rozwoju.
 • Ocena efektów biznesowych wdrożenia programu.

8. Rola i zadnia komórek i ludzi odpowiedzialnych z właściwe przeprowadzenie całego procesu „talentowego”.

9. Konstruowanie listy motywatorów, które skłonią pracowników do zainteresowania się programem rozwój talentów.

 • Rozdźwięk i negatywne skutki pomiędzy obietnicami, rozbuchanym PR-em, a „szarą” rzeczywistością.
 • Budowanie i stosowanie transparentności i otwartości w procesie rozwojowym.

10. Rodzaje programów talentowych.

 • Menedżerskie.
 • Specjalistyczne/Eksperckie.

11. Analiza i tworzenie programu rozwoju talentów - praktyczne ćwiczenia podczas szkolenia w oparciu o istniejącą sytuację w Organizacjach Uczestników.

12. Badanie wskaźnikowe efektów wdrożenia programu rozwoju talentów organizacji.

13. Zakończenie szkolenia

 • Nawiązanie do celów szkolenia.
 • Podsumowanie metodą pytań i odpowiedzi.
 • Zapisanie wniosków do wdrożenia.
 • Ćwiczenie wdrażające dla Uczestników – wdrożenie procesu zarzadzania talentami w swojej organizacji.
Termin

2019-09-25

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Orgodowa 12
Poznań

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 33 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie talentami, czyli jak poszukiwać, pozyskiwać, rozwijać i praktycznie korzystać z programu rozwoju talentów w Organizacji
2019-09-25
ul. Orgodowa 12, Poznań

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane