„Miarą skutecznego działania ludzi w firmie jest właściwe wykorzystanie ich talentów, kompetencji i  zaangażowania” 


Programy rozwoju talentów w organizacjach wzbudzają z roku na rok coraz większe zainteresowanie. Powodem tego są korzyści wynikające z posiadania i realizowania programu rozwoju talentów. Na trudnym, obecnym rynku pracy firmy, które posiadają dobrze zaplanowany i realizowany program „talentowy” zyskują  przewagę  konkurencyjną, lepiej radzą sobie z wyzwaniami i realizacją celów  strategicznych i operacyjnych oraz podnoszą motywację pracowników. Niebagatelną korzyścią  z programów rozwoju talentów jest rozwiązanie problemów związanych z sukcesją. Dzięki wdrożeniu programu „talentowego” organizacje posiadają przygotowane, kompetentne i zmotywowane kadry na miejsce odchodzących z organizacji pracowników: menedżerów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie, który pozwoli na nabycie umiejętności i usystematyzuje Państwa wiedzę  w tym zakresie.

 

Cele szkolenia:

 • Rozpoznanie, wzmacnianie, rozwijanie  i korzystanie z programu rozwoju talentów
  w firmie
 • Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania talentów w Organizacji na obecnym, konkurencyjnym rynku pracy
 • Zapoznanie się z metodami, narzędziami technikami rozwijania talentów  w firmie
 • Zapoznanie się z korzyściami tworzenia programu rozwoju talentów
 • Ograniczenie lub wyeliminowanie błędów najczęściej popełnianych na drodze rozwoju talentów
 • Rozwijanie skutecznej działań w zakresie budowania i wdrażania programu rozwoju talentów
 • Poznanie odpowiedzi na pytanie: jak kwalifikować najlepszych pracowników do programu rozwoju talentów
 • Nabycie kompetencji w zakresie konstruowania projektu w zakresie zarzadzania rozwoju talentami: planowania, organizowania, wspierania i motywowania, monitorowania i kontrolowania procesu rozwoju talentów oraz aktywnego wspierania i motywowania zakwalifikowanych pracowników do programu „talentowego”
 • Kreowanie działań w zakresie opracowania planu i realizacji programu rozwoju talentów w kontekście celów strategicznych i operacyjnych Organizacji

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Zaplanować i zrealizować program rozwoju talentów w swojej organizacji
 • Wykorzystać poznane na szkoleniu sposoby, metody i techniki pozyskania ,rozwijania i implementowania programu „talentowego”
 • Zaprojektować proces rozpoznania, wyszukania, rozwijania, monitorowania i oceniania efektów wdrożenia programu rozwoju talentów
 • Zbudować kultury organizacji opartej na zarzadzaniu talentami
 • Przygotować i wdrożyć kompatybilne z obecnym, konkurencyjnym  rynkiem pracy pracownika programy rozwoju talentów
 • Pozyskiwać zaangażowanie do projektu „talentowego” zarządy, menedżerów, uczestników i  pracowników niezakwalifikowanych do programu


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Analiza przypadków case study
 • Dyskusja moderowana
 • Praca w małych zespołach
 • Praktyczne przykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Odniesienia do przykładów  z  realności zawodowej Uczestników
 • Praca projektowa
 • Mini wykład Trenera
 • Wypracowanie wniosków  do wdrożenia

Struktura szkolenia: 

 • prezentacje wykładowe: 20%
 • część warsztatowa: 80%

 

Szkolenie polecamy dla osób:

 • kadra menedżerska
 • kierownicy liniowi
 • dyrektorzy personalni
 • HR Biznes Partnerzy
 • specjaliści ds. personalnych
 • menedżerowie i specjaliści zainteresowani tematyką warsztatu

W ramach szkolenia otwartego w Poznaniu gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

MODUŁ I. ZARZĄDZANIE TALENTAMI: CZYM JEST I DLACZEGO TYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 1. Charakterystyka współczesnego rynku pracownika
 2. Proces poszukiwania, pozyskiwania i rozwoju talentów w organizacji
 3. Czym jest talent - charakterystyka i właściwe  zrozumienie pojęcia
 4. Dlaczego tworzenie programu rozwoju talentów jest koniecznością, a nie opcją?
 5. Sposoby i  metody przyciągania talentów na zewnątrz i wewnątrz organizacji
 6. „Wojna o  talenty” - czy to określenie nie jest nadużyciem?
 7. Warunki skuteczności zarządzania talentami
 8. Diagnoza wpływu zarządzania talentami
 9. Budowanie wizerunku organizacji przyciągającej talenty

 

MODUŁ II. ETAPY ZARZĄDZANIA TALENTAMI

 1. Diagnoza i identyfikacja potrzeb
 2. Metody rozwojowe
 3. Sposoby podtrzymywania zainteresowania programem rozwoju talentów

 

MODUŁ III. SPOSOBY POZYSKIWANIA TALENTÓW

 1. Kto i dlaczego powinien być zakwalifikowany do przyspieszonego rozwoju?

 

MODUŁ IV. CELE I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROGRAMU „TALENTOWEGO”

 1. Czynniki sukcesu podczas wdrażania programu – system  komunikacji, zaangażowanie osób odpowiedzialnych za proces, czynniki motywujące

 

MODUŁ V. CZYNNIKI NEGATYWNE WDRAŻANIA PROGRAMU

 1. Przyczyny odchodzenia ludzi z programu „talentowego”

 

MODUŁ VI. BILANS ZYSKÓW I STRAT PODCZAS WDRAŻANIA PROGRAMU ROZWOJU  TALENTÓW. CZY MINUSY NIE PRZESŁONIĄ PLUSÓW (SKUTKI NEGATYWNE POZYTYWNYCH)?

 

MODUŁ VII. METODY WDRAŻANIA „PRZYSPIESZONEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU” PRACOWNIKÓW

 1. Kwalifikowanie i wdrażanie
 2. Kryteria  doboru talentów
 3. Opisanie indywidualnej ścieżki rozwoju
 4. Ocena efektów biznesowych wdrożenia programu

 

MODUŁ VIII. ROLA I ZADNIA KOMÓREK I LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH Z WŁAŚCIWE PRZEPROWADZENIE CAŁEGO PROCESU „TALENTOWEGO”

 

MODUŁ IX. KONSTRUOWANIE LISTY MOTYWATORÓW, KTÓRE SKŁONIĄ PRACOWNIKÓW DO ZAINTERESOWANIA SIĘ PROGRAMEM ROZWÓJ TALENTÓW

 1. Rozdźwięk i negatywne skutki pomiędzy obietnicami, rozbuchanym PR-em, a „szarą” rzeczywistością
 2. Budowanie i stosowanie transparentności i otwartości w procesie rozwojowym

 

MODUŁ X. RODZAJE PROGRAMÓW TALENTOWYCH

 1. Menedżerskie
 2. Specjalistyczne/Eksperckie

 

MODUŁ XI. ANALIZA I TWORZENIE PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW - PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PODCZAS SZKOLENIA W OPARCIU O ISTNIEJĄCĄ SYTUACJĘ W ORGANIZACJACH UCZESTNIKÓW

 

MODUŁ XII. BADANIE WSKAŹNIKOWE EFEKTÓW WDROŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW ORGANIZACJI

 

MODUŁ XIII. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 1. Nawiązanie do celów szkolenia
 2. Podsumowanie metodą pytań i odpowiedzi
 3. Zapisanie wniosków do wdrożenia
 4. Ćwiczenie wdrażające dla Uczestników - wdrożenie procesu zarządzania talentami w swojej organizacji
Termin

2019-09-25

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Orgodowa 12
Poznań

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 29 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane