Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne ale elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej. Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z nowymi konstrukcjami umów tj. umową o partnerstwie publiczno-prawnym oraz umową timesharingu która wejdzie w życie w kwietniu 2012 r.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych w ujęciu praktycznym poprzez analizę kazusów i przykładowych wzorców umownych

 • Analiza zagadnień dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy timesharingu.

 • Uzyskanie wiedzy zgodnej z obowiązującym stanem prawnym

 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków egzekucyjnych
  i skutecznego dochodzenia należności na drodze egzekucji sądowej

Szkolenie polecamy dla:

 • przedsiębiorców

 • podmiotów współpracujących z przedsiębiorcami

 • wszystkich kategorii pracowników nastawionych na kontakt z klientem

 • pracowników administracji publicznej

 • osoby prowadzące hotele, pensjonaty, ośrodki turystyczne oraz wszystkie te które są zainteresowane tematyką zawierania umów w formie timesharingu.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład

 • prezentacja PP

 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe

 • case study

 

 

 Część ogólna

1. Podmioty zdolne do zawierania umów

a) osoby fizyczne
b) osoby prawne
c) jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną
d) szczególne uregulowania dotyczące Skarbu Państwa

2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu

a) osobiste czynności osób fizycznych
b) sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)
c) pełnomocnictwo
d) prokura
e) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator)

3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym

a) umowa jako zgodne oświadczenia woli stron
b) sposoby składania oświadczeń woli
c) wykładnia niejasnych oświadczeń woli
d) oferta i jej przyjęcie
e) wady oświadczeń woli i skutki tych wad
f) rodzaje umów: dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane
g) elementy przedmiotowo istotne umów (
essentialia negotii)
h) elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii)

4. Znaczenie zasady swobody umów 

5. Forma umowy

a) forma ustna
b) forma pisemna
c) forma aktu notarialnego
d) umowy zawierane na odległość

 Część szczegółowa

6. Umowy nazwane w Kodeksie cywilnym

a) umowa najmu 
b) umowa zlecenia
c) umowa sprzedaży
 
d) umowa leasingu 

8. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

9. Timeshare

a) umowa timeshare;

b) umowy o długoterminowy produkt wakacyjny;

c) umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego;

d) umowa o uczestnictwo w systemie wymiany.

9. Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki)


10. Odstąpienie od umowy

11. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów

12. Terminy przedawnienia roszczeń

13. Dochodzenie roszczeń

a) postępowanie przedsądowe
b) postępowanie sądowe - nakazowe, upominawcze, uproszczone

c) specyfika elektronicznego postępowania upominawczego.

14. Postępowanie egzekucyjne

a) podstawa egzekucji
b) tytuł wykonawczy oraz omówienie specyfiki elektronicznych tytułów wykonawczych.
c) wszczęcie egzekucji
d) egzekucja świadczeń pieniężnych
e) egzekucja świadczeń niepieniężnych
f) środki służące ujawnieniu majątku dłużnika
g) kurator dla dłużnika
h) zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
i) wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności
j) ochrona dłużnika i osób trzecich – możliwość wytoczenia skargi paulińskiej.

15.Egzekucja z majątku małżonków- przykłady praktyczne.

16. Case study.

  

Termin

2019-03-22

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 34 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
2019-03-22
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane