Niezależnie od celu jaki sobie stawiamy, komunikacja czyli porozumiewanie się, jest podstawą naszych działań w biznesie oraz podstawą działań menedżerskich. Komunikacja między działami firmy oraz z klientami zewnętrznymi jest fundamentem efektywności firmy. Szkolenie z zakresu komunikacji będzie miało bardzo praktyczny charakter. Skupimy się na kluczowych umiejętnościach ważnych dla osoby zarządzającej oraz komunikującej się z klientami i kooperantami.
Poza umiejętnościami mówienia i słuchania, przekazywania informacji i instrukcji, uczestnicy będą trenować także umiejętność rozumienia tego co niewypowiedziane lub wypowiedziane destrukcyjnie.
Pokażemy także jak Uczestnicy mogą wpływać na interpretację komunikatów przez osoby słuchające. Trening wyposaży uczestników także w umiejętności takiego sposobu porozumiewania się, który zapobiega konfliktom oraz pozwala znaleźć rozwiązania godzące w odmienne interesy.


Cel szkolenia:

 • Wzrost efektywności komunikacyjnej osiągnięty dzięki poznaniu oraz przećwiczeniu kluczowych kompetencji niezbędnych do komunikowania się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi firmy,
 • Nabycie wiedzy i umiejętności efektywnego wdrażania komunikacji w otoczeniu biznesowym uczestnika treningu,
 • Zmiana nieodpowiednich nawyków w komunikowaniu się.


Przygotowany przez nas trening opisany w programie, to połączone w spójny system najbardziej efektywne techniki i odkrycia:

 • nurtów psychologii społecznej,
 • psychologii eksperymentalnej,
 • technik coachingowych.


Szkolenie polecamy dla:
Trening polecamy tym wszystkim osobom, które doświadczają różnego rodzaju trudności i blokad dotyczących, m.in. kłopotów z mówieniem w sposób interesujący, mają poczucie, że nie są słuchane przez innych, doświadczają trudności z tym jak mówią, jak pracują głosem, chcą nauczyć się mówić o wizji, wartościach, celach, liczbach, żeby nie zanudzać a angażować innych.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • symulacje,
 • grupowe zadania koncepcyjne,
 • inscenizacje sytuacji zawodowych,
 • dyskusje problemowe,
 • wykłady interaktywne,
 • studium przypadku,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • obejrzenie filmu,
 • prezentacja.

1. KLUCZOWE ASPEKTY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W BIZNESIE.

 • Po co taka umiejętność? Co się dzieje, kiedy komunikacja zawodzi?
 • Warunki skuteczności komunikatu.
 • Diagnoza własnego stylu komunikacyjnego i usprawnienie własnej strategii  w  komunikowaniu się z różnymi osobami? (Test Junga)
 • Masz wpływ na swoje emocje, czyli jak poprawić samokontrolę emocjonalną.
 • Sztuka kontrolowania rozmowy poprzez używanie pytań (symulacja, inscenizacja sytuacji zawodowych).

2. OSOBOWOŚCIOWE ORAZ BEHAWIORALNE CZYNNIKI DOBREJ KOMUNIKACJI.

 • Czteropolówka Junga – podnieś swoją samoświadomość, poznaj swoje mocne strony i ograniczenia (kwestionariusz stylu socjalno-komunikacyjnego).
 • Naucz się rozmawiać z tymi, których postrzegasz jako ‘innych’ od siebie.
 • Zjawisko statusu w relacjach biznesowych. Gry statusowe – jak najlepiej je wykorzystać? (ćwiczenie warsztatowe)

3. ZESTAW KOMUNIKACYJNYCH NARZĘDZI W SYTUACJI WSPÓŁPRACY I KIEROWANIA.

 • Jak uzyskać pewność, że zostaliśmy dobrze zrozumiani? – pętla informacji
 • Narzędzie odsłaniania intencji - eliminuj niebezpieczne nadinterpretacje w umyśle rozmówcy, wpływaj na interpretację swoich komunikatów przez rozmówcę (symulacja, ćwiczenie warsztatowe).
 • Interes czy stanowisko – poznaj psychologiczne mechanizmy osiągania celów (ćwiczenie w parach).
 • Rola globalnego słuchania we współpracy.
 • Parafraza potrzeb (wykład, ćwiczenie indywidualne).
 • Podsumowywanie, odzwierciedlanie (symulacja, ćwiczenia w parach).
 • Najgroźniejsze błędy i sposoby ich unikania lub naprawiania, zapobieganie konfliktom.

4. CO WPŁYWA NA ROZMOWĘ I MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA NA ROZMÓWCĘ POPRZEZ DOPASOWANIE? – METAPROGRAMY

 • W jaki sposób filtrujemy informacje i tworzymy własne strategie komunikacyjne?
 • Jak skonstruować komunikat w zależności od metaprogramu rozmówcy?
 • Trening używania najważniejszych metaprogramów:
  • opcje vs procedury,
  • ogólny vs konkretny,
  • od vs do,
  • ja vs inni.

5. KOMUNIKOWANIE SIĘ W ZESPOLE ZADANIOWYM.

 • Jak zgłaszać pomysły i rozwiązania?
 • Jak moderować dyskusję, aby nie dopuścić do chaosu i wypracować wnioski?
 • Jak wyrażać odmienną opinię, dezaprobatę, krytykę?
 • Jak wydawać polecenia?
 • Jak wyrażać się precyzyjnie?
 • Jak wyznaczać granice?
 • Jak przyspieszać działania ociągających się?
 • Informacja zwrotna.
 • Przekazywanie informacji i instrukcji – algorytm.

6.    POROZUMIEWANIE SIĘ Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI.

 • Kształtowanie relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 • Zjawisko statusu w relacjach biznesowych; gry statusowe – jak najlepiej je wykorzystać? (ćwiczenie warsztatowe)
 • Naucz się rozmawiać z tymi, których postrzegasz jako ‘innych’ od siebie w oparciu o typologię Junga (dyskusja, ćwiczenie w gniazdach).
 • Jak postępować z nieczystymi chwytami w rozmowie – przerzucanie odpowiedzialności, generalizacja, niedookreślone rzeczowniki, czasowniki, czytanie w myślach, etc. (symulacja, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).

7. INTEGRACJA TREŚCI, DOŚWIADCZEŃ I ODKRYĆ.

 • Przypomnienie najważniejszych treści – teleturniej.
 • Indywidualne Action Plan.
 • Ewaluacja.

 

Termin

2019-05-20 - 2019-05-21

Miejsce

Hotel***Beethoven
ul. Ludwika Beethovena 7
Gdańsk

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 30 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Trening efektywnej komunikacji w biznesie
2019-05-20 - 2019-05-21
ul. Ludwika Beethovena 7

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane