Dobra prezentacja to dobre przygotowanie. Wystarczy skupić się na kilku kluczowych elementach, takich jak: jasno sprecyzowany cel, odpowiedni początek, rzeczowe przykłady i argumenty, mowa ciała, czytelne slajdy
i silny kontakt z publicznością, a nasze wystąpienie zainteresuje odbiorców. Ludzie nie lubią występować publicznie głównie dlatego, że rzadko to robią. Boimy się tego, czego nie znamy. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas może poprowadzić porządną prezentację.
Jedni mają do tego wrodzony talent i zrobią to doskonale. Inni nabywają umiejętności poprzez doświadczenia. Być może ich prezentacje nie staną się od razu w stu procentach idealne, być może niektóre rzeczy trzeba będzie dopracować, ale z pewnością będą profesjonalne i interesujące. Potrzebne jest rzetelne przygotowanie
i odpowiednie nastawienie. I do tego przydaje się szkolenie.
W czasie dwudniowych zajęć uczestnicy zdobędą wszelkie niezbędne informacje i umiejętności, przydatne do przeprowadzenia interesującej, spójnej prezentacji. Nauczą się, jak przygotować się do wystąpienia, jak je zaplanować, jak stworzyć prezentację w programie Power Point, zwłaszcza pod kątem jednorodności graficznej i atrakcyjności dla odbiorcy. Poznają strukturę wystąpienia, która wpływa na dobre zapamiętywanie oraz angażowanie uwagi uczestników. Podczas szkolenia powiemy, jak skutecznie się komunikować, dlaczego warto argumentować, mówić językiem korzyści, używać zrozumiałych słów oraz krótkich zdań. Uczestnicy podczas praktycznych zajęć przekonają się jak ważne jest, by utrzymywać dobry kontakt z grupą, by zadawać pytania i umiejętnie odpowiadać na te, które padają z sali.

W pierwszym dniu szkolenia zdobywamy niezbędną wiedzę, ćwiczymy wybrane zagadnienia, a także nagrywamy krótkie wystąpienia.

Drugi dzień w pełni zamieniamy w warsztat. Poświęcamy go na nagrania prezentacji uczestników oraz analizę, gdyż podczas nagrania można zaobserwować pewne swoje nawykowe zachowania, nad którymi warto popracować. Zwracamy też uwagę na elementy wykonywane właściwie, gdyż to one w ogólnym odbiorze składają się na coś, co zwykle nazywamy „sztuką prezentacji”.

Korzyści dla uczetników szkolenia:

Umiejętności :

 • Tworzenie planu wystąpienia, wraz z formułowaniem celu i tezy

 • Wywieranie wpływu na słuchaczy poprzez stosowanie odpowiednich technik argumentacji

 • Budowanie zaangażowania słuchaczy

 • Prowadzenie prezentacji w formie interaktywnej

 • Dopasowanie komunikatu do odbiorcy

 • Odpowiedzi na obiekcje, zastrzeżenia i pytania padające z sali

 • Radzenie sobie z tzw. trudnym uczestnikiem

 • Świadome wykorzystywanie głosu i mowy ciała

 • Praca z oddechem

Wiedza :

 • Struktura wystąpienia – co powinien zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie

 • Zasady projektowania graficznego w Power Point

 • Znajomość technik argumentacji

 • Znajomość mowy ciała

 • Psychologia kontaktu z tzw. trudnym uczestnikiem

Motywacja:

 • Świadomość, że istnieje wiele, bardzo różnych sposobów angażowania uwagi odbiorcy i można korzystać z nich w dowolny, najlepszy dla własnego temperamentu sposób

 • Rozumienie, że nikt z nas nie ma obowiązku wiedzieć wszystkiego, dlatego możemy poszukać odpowiedzi na trudne pytania już po dokonaniu prezentacji

 • Przekonanie, że nie ma idealnego sposobu komunikowania – trzeba dopasować się do rozmówcy i być w tym elastycznym

 • Świadomość, że odbiorcy oceniają, jednak są to oceny dotyczące pewnych elementów naszej prezentacji, dzięki czemu możemy doskonalić nasz warsztat, ale nigdy ta ocena nie przenosi się na całą osobę prezentera.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • ćwiczenia indywidualne

 • praca w grupach dwuosobowych

 • odgrywanie ról

 • warsztaty

 • studia przypadków

 • dyskusje moderowane

 • symulacje

 • praca z kamerą

 • coaching

 

 

1. Wstęp

 • Praca w grupach - cechy dobrej prezentacji, cechy dobrego prezentera

 • Omówienie celów szkolenia oraz oczekiwań uczestników.

2. Jak się przygotować? Od ogółu do szczegółu.

 • Rola przygotowania – co powinniśmy wiedzieć, zanim w ogóle zaczniemy tworzyć program wystąpienia

 • Struktura - powitanie, przedstawienie agendy, rozwinięcie, zakończenie

 • Cel wystąpienia, teza, argumenty, kontrargumenty z sali, przykłady, ciekawostki

 • Zasada 3xP– Powiedz co powiesz, Powiedz to, Powiedz, co powiedziałeś

 • Kilka sposobów na rozpoczęcie prezentacji

 • Sposoby na dobre zamknięcie; typowe błędy prezenterów

Ćwiczenie – przygotowanie do własnej (mającej nastąpić drugiego dnia) prezentacji według punktów wskazanych przez trenera .

Uczestnicy na tydzień przed szkoleniem rozpoczynają pracę nad swoją prezentacją, którą pokażą drugiego dnia. Będziemy ja nagrywać, oglądać i analizować. Temat wystąpienia ma być jak najbardziej związany z pracą. Zakładamy, że pierwszego dnia szkolenia prezentacje są już przemyślane i gotowe, niemniej to ćwiczenie pozwala jeszcze raz przeanalizować swój projekt ze względu na nowo zdobyte informacje.

3. Projektowanie graficzne prezentacji w Power Point

 • Dlaczego Power Point może stać się wielką przeszkodą na drodze do sukcesu Twojej prezentacji? Jak sprawić, żeby slajdy pomagały, a nie przeszkadzały?

 • Zasady projektowania slajdów: kolorystyka, wykorzystanie elementów graficznych, zwłaszcza zdjęć oraz infografiki, wybór czcionki i jej wielkość, jednorodność stylistyczna, animacje.

Studium przypadku - analiza prezentacji – co zostało zrobione źle?

Uczestnicy otrzymują przed szkoleniem od trenera plik ze źle przygotowaną prezentacją. Temat nie jest istotny, ważne jest natomiast projektowanie graficzne, które w tym przypadku pozostawia wiele do życzenia. Uczestnicy już wcześniej zapoznali się z plikiem, teraz wraz z trenerem omawiają poszczególne błędy.

 • Podział na moduły – ile informacji można przekazać w jednym module?

 • Porządkowanie: spis treści lub agenda, tytuły modułów, tytuły slajdów

4. Autoprezentacja

 • Jak radzić sobie z tremą?

 • Jak się ubrać - zasady doboru stroju dla pań i panów.

 • Budowanie pozytywnego wizerunku – kontakt wzrokowy w przypadku dużych i małych grup, postawa ciała; gesty, których trzeba unikać.

Test – jak odczytuję mowę ciała?

Praca na forum. Uczestnicy otrzymują test z opisem konkretnych gestów. Wraz z trenerem ustalają, w jaki sposób mogą być te gesty odbierane przez uczestników spotkania. Wyjaśniamy wątpliwości, pogłębiamy wiedzę na temat mowy ciała.

 • Głos – dykcja, modulacja, intonacja

 • Lingwolamki – jak ćwiczyć dykcję

Ćwiczenia w grupach dwuosobowych z wykorzystaniem listy lingwolamek, przydatnych do ćwiczeń rozgrzewających aparat mowy przed każdym wystąpieniem.

 • Emisja głosu

Zestaw ćwiczeń oddechowych, uruchamiających przeponę.

 • Nagrania własnych, krótkich (2-minutowych) prezentacji

Uczestnicy opowiadają o sobie (o pracy lub o swoim hobby). Celem wystąpień jest praktyczne zastosowanie wiedzy na temat mowy ciała, dykcji, modulacji, intonacji oraz oddychania przeponowego. Wystąpienia nagrywamy, a następnie analizujemy.

5. Sztuka skutecznej komunikacji

 • Kanał wizualny, audytywny, kinestetyczny – jak je wykorzystać?

 • Argumentacja – jedno- i dwustronna, dopasowanie do intencji (PIWW), Konsekwencje, Konkretyzacje, Zastosowanie kwestii rozmówcy, Zamiana zarzutu w korzyść, Zmiany kontekstu, Redefinicja, Generalizacje, Przekierowanie na inny cel, Metakomentarz

 • Język korzyści

Ćwiczenie w grupach – od cechy do korzyści

Dzielimy się na dwa zespoły. Jedna grupa wypisuje atuty firmy, druga atuty wybranej grupy produktów/usług lub idei (np. trzeba przekonać do czegoś Zarząd)– dokonujemy tego według schematu Korzyść-Cecha-Zaleta.

 • Kilka niezbędnych zasad: miej jasny cel, koncentruj się na odbiorcach, jasno przedstaw swoje główne przesłanie, trzymaj się tematu, bądź oszczędny w słowach, używaj prostych zdań, unikaj żargonu jeśli mówisz do osób spoza firmy, zastanów się nad strategią przekazu.

Studium przypadku „Co to za wystąpienie?!”

Uczestnicy otrzymują tekst przemówienia, które nie stosuje się do żadnej z zasad perswazji. Podczas pracy w grupach Uczestnicy mają opracować ten tekst tak, by zawierał pozytywny przekaz.

 • 25 sposobów angażowania uwagi uczestników.

Uczestnicy otrzymują listę 25 technik angażowania uwagi – niektórych prostych, innych bardziej zaawansowanych. Ich zadaniem jest wskazanie tych technik, które zamierzają zastosować drugiego dnia podczas wystąpienia.

6. Tak zwani trudni uczestnicy

 • Typy „przeszkadzaczy” – co robić?

 • Sposoby odpowiadania na trudne pytania i obiekcje padające z sali

Nasze prezentacje

 • Wystąpienia uczestników szkolenia z własnymi (gotowymi) prezentacjami.

Uczestnik otrzymuje czas na przygotowanie (2 min), natomiast trener ustala z grupą, kto i w jaki sposób będzie utrudniał przeprowadzenie tej prezentacji (w natężeniu zbliżonym do realnych warunków). Następnie nagrywamy wystąpienie, a później oceniamy jasność i spójność przekazu, używanie zrozumiałego języka, samodyscyplinę (trzymanie się tematu i czasu), sugestywność oraz radzenie sobie z tak zwanym trudnym uczestnikiem. Na te warsztaty poświęcamy cały drugi dzień szkolenia. Skupiamy się głównie na mocnych stronach, zawsze jednak podajemy też elementy do poprawy.

7. Podsumowanie

Termin

2017-11-02 - 2017-11-03
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12, Poznań
Poznań

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 111 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane