Intensywny trening dla trenerów jest kompleksowym szkoleniem, prowadzonym w pełni warsztatowo. Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętność przygotowania efektywnego szkolenia w organizacji i dowiedzą się, jak je poprowadzić w sposób atrakcyjny dla uczestników szkolenia.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie rekomendowane jest dla trenerów, chcących doskonalić swoje umiejętności w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, jak również dla przyszłych trenerów pragnących rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem szkoleń.


 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Nabycie umiejętności projektowania szkolenia.
 • Poznanie technik i metod prowadzenia skutecznych szkoleń.
 • Uświadomienie roli trenera w procesie grupowym.
 • Nabycie umiejętności przygotowania i poprowadzenia efektywnego szkolenia.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Umiejętność radzenia sobie z tremą.
 • Trening przed kamerą - praktyczne sprawdzenie umiejętności.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia poprzez zaangażowanie w:

 • dyskusje,
 • film,
 • gry szkoleniowe,
 • odgrywanie ról,
 • case study,
 • testy,
 • praca w grupach,
 • burze mózgów,
 • gry i zabawy,
 • dyskusja kierowana,
 • analiza przypadków,
 • praca z kamerą.

Struktura zajęć:

 • 90% - praca warsztatowa
 • 10% - mini wykłady

1. Specyfika uczenia się dorosłych.

 • Zasady nauczania osób dorosłych - koncepcja Malcolma Knowlesa.
 • Style nauczania.

Test na poznanie własnego stylu uczenia się.

Ćwiczenie: „I co w związku z tym?” – praca w dwójkach- ćwiczenie mające na celu wprowadzenie do tematu projektowania zajęć w oparciu o wiedzę o stylach uczenia się.

 • Cykl „uczenia się przez doświadczenie” Davida Kolba w praktyce szkoleniowej.
 • Teoria nauczania według Honeya i Mumforda.
 • Lewo/Prawo – półkulowy styl nauki.

2. Projektowanie szkolenia .

 • Etapy realizacji szkolenia.
 • Określanie potrzeb szkoleniowych.

Opracowanie w grupach ankiety i wywiadu, które posłużą do gromadzenia danych w zakresie badania potrzeb szkoleniowych.

 • Metody określania potrzeb szkoleniowych.

Ćwiczenie: „Co jest celem?” - formułowanie celów szkoleniowych.

3. Wybrane metody i techniki warsztatowe – jak z nich korzystać?

 • Skuteczny miniwykład.
 • Case study.
 • Praca w grupach.
 • Pokazy i demonstracje trenera.
 • Dyskusje kierowane.
 • Scenki.
 • Gry i zabawy.
 • Ćwiczenia indywidualne.

Ćwiczenie w dwójkach – poznanie metod szkoleniowych.

4. Jak przygotować ćwiczenia na szkolenia?

 • Skąd czerpać pomysły do ćwiczeń?
 • Projektowanie ćwiczeń i wydawanie instrukcji do ich wykonywania.
 • Struktura omawiania ćwiczeń - model.
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.

Ćwiczenie: scenariusz szkolenia - jak napisać scenariusz szkolenia?

5. Materiały i pomoce szkoleniowe.

 • Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych.
 • Przygotowanie sali i innych pomocy szkoleniowych.

6. Narzędzie - prezentacja multimedialna.

 • Prezentacja multimedialna TYLKO jako pomoc w szkoleniach!
 • Bezpieczne kolory.
 • Obrazy w slajdach.
 • Świadome prezentowanie – nie czytamy ze slajdów.

7. Prowadzenie szkolenia .

 • Szkolenie jako rodzaj wystąpienia publicznego.
 • Rola prowadzącego – budowanie autorytetu prowadzącego.

Autoprezentacja - ćwiczenia praktyczne: „Zachowania na scenie”.

 • Radzenie sobie z tremą.
 • Moderowanie dyskusji.

8. Komunikacja z grupą.

 • Postawy trenera i ich odbiór przez uczestników szkolenia.

Ćwiczenie: Zwroty, wyrażenia, których warto unikać podczas prowadzenia szkoleń.

 • Udzielanie informacji zwrotnych – podczas szkoleń.

9. Praca z grupą szkoleniową.

 • Proces grupowy – wprowadzenie.
 • Rola prowadzącego na poszczególnym etapie procesu grupowego.
 • Budowanie klimatu w grupie.

10. Analiza przypadków w oparciu o własne doświadczenia:

 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie szkoleń.
 • Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami.

Ćwiczenie: „Gra szkoleniowa: „Zamiana ról” – rozpoznanie sytuacji utrudniających prowadzenie szkoleń.

11. Praca z kamerą - wystąpienia uczestników .

 • Analiza mocnych stron.
 • Wskazanie obszarów do pracy.
Termin

2019-04-23 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12
Poznań

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 276 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane