MS Excel podstawowy
Uczy praktycznej obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Przedstawia podstawowe możliwości programu i ogólne zasady pracy z arkuszami kalkulacyjnymi.

Adresaci:

 • osoby nie znające programu MS Excel,
 • osoby, które kiedyś używały MS Excel, ale chcą poznać nową wersję tej aplikacji,
 • osoby chcące powtórzyć podstawowe możliwości MS Excel.


 

 

Czas trwania:
2 dni

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami pracy w arkuszach kalkulacyjnych. Cel ten osiągamy poprzez samodzielne używanie najważniejszych narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Korzyści z uczestnictwa:

 • poznanie możliwości najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego,
 • spora liczba ćwiczeń,
 • praktyczne przykłady,
 • po tym szkoleniu łatwiej będzie samodzielnie rozwijać umiejętności.

Moduł I WPROWADZANIE DANYCH
Jak prawidłowo wpisywać dane do komórek? Jakie są rozpoznawane typy danych? W jaki sposób wpisuje się datę? Jak szybko ponumerować listę 5000-elementową?

 • wprowadzanie tekstów
 • wprowadzanie liczb
 • wprowadzanie dat
 • kopiowanie danych (do jednej lub wielu komórek)
 • autowypełnianie (powielanie komórki do sąsiadujących)
 • automatyczne tworzenie ciągów tekstowych (dni tygodnia, nazwy miesięcy)
 • automatyczne tworzenie ciągów liczbowych
 • automatyczne wypełnianie komórek datami

 

Moduł II FORMATOWANIE
Jak wyświetlić dane w wymagany sposób? Jak można szybko skopiować formaty? Jak szybko stosować formaty do komórek i tabel?

 • formatowanie danych (kwoty w danej walucie, ilość miejsc po przecinku, separator tysięcy, daty krótkie i długie, procenty)
 • formatowanie komórek (obramowania, możliwości wypełniania)
 • Malarz Formatów – błyskawiczne kopiowanie formatów
 • style komórek i tabel

 

Moduł III SZYBKIE PORUSZANIE SIĘ PO ARKUSZU
Jak w sekundę zaznaczyć całą tabelę (niezależnie od jej wielkości)? Jak zaznaczyć wszystkie dane w kolumnie/wierszu? Jak przeskoczyć do ostatniego wiersza tabeli?

 • zaznaczanie kolumn i wierszy
 • zaznaczanie zakresów komórek
 • narzędzie Znajdź
 • narzędzie Zamień
 • przegląd użytecznych skrótów klawiaturowych

 

Moduł IV OBLICZENIA
Jak wykonuje się obliczenia w Excelu? Jakie operatory są dostępne? Jak wymusić pierwszeństwo działań?

 • tworzenie formuł
 • operatory matematyczne
 • kolejność działań i wymuszanie pierwszeństwa działań
 • adresowanie względne i bezwzględne (symbol $, działanie klawisza F4)
 • nazywanie komórek i zakresów komórek
 • pokazywanie formuł w całym arkuszu

 

Moduł V FUNKCJE WBUDOWANE
Jakie są kategorie funkcji? Jak znaleźć potrzebną funkcję?

 • matematyczne (SUMA, ZAOKR, LOS.ZAKR)
 • statystyczne (ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.LICZB, WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART)
 • logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB)
 • daty i czasu (DZIŚ, TERAZ, ROK)

 

Moduł VI KOMENTARZE
Jak wstawić komentarz do komórki? Jak usunąć komentarz? Jak wyświetlić komentarze na stałe?

 

Moduł VII SORTOWANIE TABEL
Jak posortować dane alfabetycznie lub chronologicznie? Jak ułożyć liczby malejąco?

 • sortowanie po jednym polu
 • sortowanie po wielu polach tabeli

 

Moduł VIII FILTROWANIE TABEL
Jak filtrować dane tekstowe, liczbowe i daty?

 • włączanie Autofiltra (przyciskiem lub skrótem klawiaturowym)
 • używanie Autofiltra
 • ograniczenia Autofiltra
 • filtr niestandardowy (na przykład liczby spoza podanego przedziału, nazwiska z drugą literą A)

 

Moduł IX WYKRESY
Jak automatycznie utworzyć domyślny wykres? Jakie są dostępne typy wykresów i który najlepiej zastosować? Jak dodać potrzebne elementy do wykresu?

 • metody automatycznego tworzenia wykresów (w osobnym arkuszu, w tym samym arkuszu)
 • zmiana typu wykresu
 • działanie przycisku Przełącz wiersz/kolumnę
 • formatowanie elementów wykresu (punkty danych, tytuł wykresu, etykiety danych, legenda, obszar kreślenia)
 • wypełnianie gradientowe, obrazem, teksturą lub deseniem
Termin

2019-11-18 - 2019-11-19

Miejsce

EduProfit Budget
ul. Chmieleniec 39
Kraków

Cena

950 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 88 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
MS Excel - podstawowy
2019-11-18 - 2019-11-19
ul. Chmieleniec 39, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 950 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane