Promocja - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Promocja dzięki AVENHANSEN! :-)

Wszystkie osóby, które zapiszą się na studia za naszym pośrednictwem otrzymają rabat w wysokości 600 zł!

Kontakt: Ilona Czubacka | iczubacka@avenhansen.pl | kom. 533 305 542

 
 
 
PIERWSZE W POLSCE STUDIA - WELLBEING W ORGANIZACJI
 

Potencjał ludzi w organizacji ich motywacja i zaangażowanie w pracę wynika bezpośrednio z ich dobrostanu (wllbeingu). Dobrze zarządzane organizację dostrzegają, że efektywne kierowanie ludźmi musi uwzględniać dbałość o stan psychofizyczny pracownika. Studia przygotowują profesjonalistów w zakresie tworzenia programów weelbingowych, nastawionych na tworzenie pozytywnych i wysokowydajnych miejsc pracy, działających w oparciu o wartości, z których podstawową jest zaufanie. Studia to nowe spojrzenia na biznes i wiedzę o zarządzaniu, który nie ogranicza się jedynie do liczb i zarządzania przez exela, a postrzega ludzi w organizacji holistycznie jako kapitał.
Studia przygotowują do pracy w działach HR oraz pełnienia roli partnera w biznesie.


KORZYŚCI

Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie przygotowywania i wdrażania wellbeingu w organizacji oraz praktycznego wprowadzenia elementów psychologii pozytywnej. Dowiedzą się jak zadbać o dobrostan psychiczny i fizyczny liderów oraz pracowników poprzez zmniejszenie stresu, pozytywną komunikację, pozytywne emocje, tworzenie poczucia sensu i wspólnoty, troskę o zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego przywództwa i tworzenia strategii biznesowych wykorzystujących dobrostan pracowników jako podstawę kapitału organizacji.
Studia nastawione na wykorzystanie aktywnych form szkoleniowych i uczenie przez doświadczanie, celem jest osiąganie efektu synergii poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy wykładowcami - praktykami a uczestnikami studiów.


UCZESTNICY

Studia przeznaczone są przede wszystkim kadry menedżerskiej, specjalistów z zakresu HR (Human Resources), właścicieli firm, doradców personalnych, psychologów pracy, konsultantów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, niezależnych ekspertów z tej dziedziny, Coachów a także innych osób zainteresowanych problematyką dobrostanu (wellbeingu) pracowników.


PARTNER PROGRAMU

Partnerem merytorycznym studiów jest Centrum Pozytywnego Rozwoju sp. z o.o., które zajmuje się świadczeniem usług konsultingowych, szkoleniowych i praktycznym wdrażaniem wellbeingu w organizacjach.

 

WYKŁADOWCY

Wyjątkowi wykładowcy m.in. Prof. Andrzej Jacek Blike, Wojciech Eichelberger oraz praktycy z różnych obszarów wpływających na wellbeing pracowników m.in. technik radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem Mindfulness, komunikacji i mediacji, przywództwa, zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi, czy praktycznym zastosowaniem psychologii pozytywnej w organizacji. Wśród wykładowców są także przedstawiciele międzynarodowych korporacji, którzy podzielą się doświadczeniami z zastosowania najlepszych praktyk we wdrażaniu wellbeingu w swoich organizacjach.


PROF. ANDRZEJ JACEK BLIKLE

Czł. Europejskiej Akademii Nauk, czł. honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes A. Blikle Sp. z o.o. Honorowy prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i C. im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010”. Jego „Doktryna jakości” uzyskała nagrodę Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 oraz nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-15.

 

WOJCIECH EICHELBERGER

Psycholog, psychoterapeuta, coach i trener. Uczestniczył w tworzeniu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, renomowanej i pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia działającej nieprzerwanie od 1978 roku. Członkiem zespołu Laboratorium pozostał do roku 2004. Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości (m.in.: „Jak wychować szczęśliwe dzieci”, „Pomóż sobie daj światu odetchnąć”, „Kobieta bez winy i wstydu”, „Zdradzony przez ojca”, „Siedem boskich pomyłek”, „Ciałko”, „Zatrzymaj się”, „Alchemia Alchemika”, „Krótko mówiąc”, „Dobra miłość”). Wiele spośród nich trafiło na listy bestsellerów i uzyskało wysokie nakłady. Współtwórca programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę i refleksję z obszaru psychologii egzystencjalnej („Okna”, „Być tutaj”, „Nocny Stróż”). Publikuje wywiady, felietony i eseje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Zwierciadle”, „Charakterach”, „Wysokich Obcasach”, „Polityce”, „Więzi”, „Życiu Duchowym”, „Pulsie Biznesu”. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie.

 

PROGRAM

PROGRAM 9 miesięcy nauki 176 godzin XI zjazdów
Wellbeing w organizacji
(64 godziny)

 • Wellbeing wprowadzenie (8 godz.)  Praca jako miejsce inspiracji i realizacji pasji pracowników (8 godz.)
 • Wellbeing a zdrowie (8 godz.)
 • Wprowadzenie do Mindfulness (8 godz.)
 • Stres i jego redukcja w oparciu o Mindfulness (8 godz.)
 • Wellbeing studium dobrych praktyk w Polsce i na świecie (8 godz.)
 • Wellbeing - ćwiczenia (praca indywidualna i w grupach) – tworzenie programu dla organizacji (8 godz.)
 • Doświadczanie wellbeingu w praktyce – zajęcia niespodzianka (8 godz.)

Słuchacze zdobędą kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowywania i wdrażania wellbeingu w organizacji, zadbania o dobrostan psychiczny i fizyczny liderów oraz pracowników, zmniejszenie stresu, pozytywne emocje, poczucie sensu i wspólnoty, troskę o zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Przygotują własne programy wellbeingu dla organizacji.
Pozytywna komunikacja
i mediacje
(16 godzin)

 • Pozytywna komunikacja w organizacji oparta na potrzebach (8 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje (8 godz.)

Uczestnicy zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu porozumiewania się w sposób budujący współpracę, współodpowiedzialność i zaangażowanie zespołów oraz mediacji jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów, różnic w organizacji inspirowane metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga.
Pozytywne przywództwo –zarządzanie organizacją
(56 godzin)  Pozytywne przywództwo - JA jako przywódca, JA jako fundament zespołu oraz MÓJ styl zarządzania (8 godz.)

 • Nowoczesne modele organizacyjne – turkusowe organizacje (8 godz.)
 • Mindfull Leadership (8 godzin)
 • Mindfull Coaching (8 godz.)
 • Metody heurystyczne jako metody badawcze dobrostanu pracowników (8 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacji (8 godz.)
 • CRS - Społeczna odpowiedzialność biznesu (8 godz.) Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników, wykształcą lub udoskonalą swoje umiejętności w zakresie przywództwa, badania dobrostanu, zarządzania ryzykiem personalnym oraz stymulowania naturalnego potencjału jednostek oraz rozwijania możliwości tkwiących w zespołach.

Psychologia pozytywna w praktyce
(40 godzin)

 • Psychologia pozytywna – dobrostan i siły sygnaturowe człowieka (8 godz.)
 • Interwencje pozytywne (8 godz.)
 • Psychologia pozytywna w organizacji (8 godz.)
 • Pozytywna kultura organizacyjna oparta na wartościach (8 godz.)
 • Szczęście jednostki - pozytywny wpływ na organizację (8 godz.) Uczestnicy zdobędą wiedzę psychologiczną dotyczącą silnych stron i zasobów człowieka, które sprawiają, że życie jego ma sens i jest dobre oraz wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym i zawodowym.

 

ZALICZENIE

Praca zaliczeniowa w formie studium przypadku
PIERWSZWE W POLSCE STUDIA PODYPLOMOWE - WELLBEING W ORGANIZACJI 176h TERMINY ZJAZDÓW
SESJA DATA GODZINY I 18.11.2017 09:00 – 16:00 I 19.11.2017 09:00 – 16:00 II 25.11.2017 09:00 – 16:00 II 26.11.2017 09:00 – 16:00 III 09.12.2017 09:30 – 16:30 III 10.12.2017 09:00 – 16:00 IV 10.02.2018 09:00 – 16:00 IV 11.02.2018 09:00 – 16:00 V 24.02.2018 09:00 – 16:00 V 25.02.2018 09:00 – 16:00 VI 10.03.2018 09:00 – 16:00 VI 11.03.2018 09:00 – 16:00 VII 24.03.2018 09:00 – 16:00 VII 25.03.2018 09:00 – 16:00 VIII 14.04.2018 09:00 – 16:00 VIII 15.04.2018 09:00 – 16:00 IX 12.05.2018 09:00 – 16:00 IX 13.05.2018 09:00 – 16:00 X 26.05.2018 09:00 – 16:00 X 27.05.2018 09:00 – 16:00 XI 16.06.2018 09:00 – 16:00 XI 17.06.2018 09:00 – 16:00 ZALICZENIE 17.06.2018


Więcej informacji na stronie: http://www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/wellbeing-w-organizacji