Polityka Tajemnicy

Cicho, sza ... - czyli Polityka Tajemnicy


Choć dla nas niektóre sprawy są oczywiste, nie zawsze muszą być oczywiste dla innych

Tak, jak lekarza, czy prawnika obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej, tak i my poczuwamy się do takiej postawy. Gwarantujemy więc Państwu, że żadne niechciane informacje nie wypłyną z naszej firmy. Dbamy o to na każdym etapie kontaktów z Państwem.

Dla nas to kwestia etyki - czegoś, bez czego nie wyobrażamy sobie pracy w tej branży.


Jak już wspomnieliśmy o zasadach i etyce, to przypomnimy i w tym miejscu nasz kodeks, którego przestrzeganie jest dla nas codziennością:

Kodeks Dobrych Praktyk Szkoleniowych AVENHANSEN »