AVENHANSEN i Akademia Menadżera MŚP - dofinansowanie usług rozwojowych (w tym szkoleń)

Do 80% dofinansowania kosztów usług rozwojowych (doradztwa i szkoleń) dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie.


Projekt Akademia Menadżera MŚP skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP - zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw.

Cel: dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem (w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej).

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizowany na terenie całej Polski z podziałem na 5 Makroregionów i obsługiwany jest przez 5 Operatorów. Twoje zgłoszenie będzie obsługiwane przez jednego z Operatorów realizujących projekt w Makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna Twojego przedsiębiorstwa.

O szczegółach projektu możesz poczytać tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#opis

Jeżeli Twoja firma zarejestrowana jest w którymś z poniższych pięciu makroregionów i chcesz zdobyć pieniądze na szkolenia z zarządzania - skontaktuj się koniecznie z nami.

My pomagamy zdobyć pieniądze!

Poniższy schemat działania jest przewidziany dla osób, które samodzielnie chcą pozyskać fundusze. Przy naszym udziale wiele z zadań bierzemy na "własne barki".

Grafika: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#extra


Wykaz Operatorów w poszczególnych Makroregionach:

Wsparcie ikona

Makroregion 1
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, Telefon 55 248 10 91 do 93 lub 727 022 531

E-mail: akademia@screp.pl  

WWW: screp.pl

 

Wsparcie ikona

Makroregion 2
HRP Group Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie

ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, Telefon: 42 207 22 00

E-mail: przepisnamenedzera@hrp.com.pl 

WWW: przepisnamenedzera.eu

 

Wsparcie ikona

Makroregion 3
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Telefon: 12 617 66 54, 12 617 66 33

E-mail: am3@marr.pl 

WWW: marr.pl/am3

 

Wsparcie ikona

Makroregion 4
Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Obsługiwane województwa: opolskie, łódzkie, śląskie.

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, Telefon: 77 403 36 15

E-mail: akademia@ocrg.opolskie.pl

WWW: ocrg.opolskie.pl 

 

Wsparcie ikona

Makroregion 5
MDDP  Akademia Biznesu Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Telefon: 22 162 78 28

E-mail: biuro@akademiamenadzera.com.pl

WWW: akademiamenadzera.com.pl


 

INNE PROJEKTY I PROGRAMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA USŁUGI ROZWOJOWE (SZKOLENIA, DORADZTWO, COACHING, etc.) - opracowano na podstawie materiałów prezentowanych podczas warsztatów pt.: „Podnieś kwalifikacje z Funduszami Europejskimi” (Kraków, 09.10.2019r.)

W chwili obecnej funkcjonują następujące programy oferujące dostęp do środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji:

 

 • Małopolskie Bony Rozwojowe (mBon) - wsparcie rozwoju kompetencji kadr.

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Dofinansowanie (50 lub 80%) do szkoleń, studiów podyplomowych, e-learningu, usług doradczych i egzaminów podnoszących kwalifikacje pracowników i potencjał małopolskich przedsiębiorców.

Szczegóły projektu: www.mbon.pl

Projekt realizowany przez: 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektu
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
INFOLINIA tel. 12 307 32 15
e-mail: infolinia@mbon.pl

Uwaga: Rekrutacja do projektu wstrzymana z dniem  08.09.2019 roku. Rekrutacja zostanie ponownie uruchomiana pod warunkiem dostępności środków finansowych (bonów) przeznaczonych na dofinansowanie. Od stycznia 2020 roku projekt będzie realizowany w nowej formule z podziałem na 5 obszarów - szczegóły wkrótce.

 

 • Akademia Menadżera MŚP - wsparcie rozwoju kompetencji kadry menadżerskiej.

Cel projektu: zwiększenie dostępności usług rozwojowych służących podniesieniu kompetencji pracowników przedsiębiorstw stanowiących kadrę menadżerską MŚP.
Grupa docelowa: MŚP z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego (Makroregion 3). 
Dofinansowaniem objęte jest opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych oraz usługi rozwojowe podnoszące kompetencje menadżerskie.

Szczegóły projektu: www.marr.pl/am3

W Makroregionie 3 projekt realizowany jest przez:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektu
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
p. 216 i 312
tel. 12 617 66 04, 12 617 66 54
w godz. 8.00-15.30
e-mail: am3@marr.pl

 • Bony sukcesu - wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i produktywności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym.
Grupa docelowa: wyłącznie MŚP posiadające siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego (potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy - wpis do KRS lub CEIDG).
Dofinansowaniem objete są usługi doradcze w obszarze: zarządzania przedsiębiorstwem, monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, zastosowania nowoczesnych technologii ICT lub informatycznych, wdrażania systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, uzyskiwania certyfikatów zgodności, ochrony własności intelektualnej, planowania i wdrażenia sukcesji, opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego.

Szczegóły projektu: www.marr.pl/bonysukcesu

Projekt realizowany przez: 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektu Grantowego
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 617 66 04, 12 617 66 00
e-mail: bony.sukcesu@marr.pl
 

 • Projekt RPO 8.6.1 B "LIDER HR - zarządzanie zespołem wielopokoleniowym" - program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców z województwa małopolskiego zatrudniających więcej niż 9 pracowników.

Cel: opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.
Dofinansowaniem objęte są usługi doradcze (w obszarach: rekrutacja, kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia, motywowanie, planowanie i rozwój kariery zawodowej, przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy, zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę, ochrona i promocja zdrowia i ergonomia miejsca pracy) oraz coaching kadry kierowniczej i pracowników. (w obszarach: przekwalifikowanie, ochrona zdrowia – radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, budowanie współpracy w zespole).
Możliwość uzyskania certyfikatu: „Lider w zarządzaniu zespołem wielopokoleniowym”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021 (rekrutacja trwa).

Kontakt:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków 
tel: 12 617 66 49
e-mail: dwr@marr.pl 
 

 • Planowany projekt RPO 8.6.1 A - program przekwalifikowania pracowników przygotowujący do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. 

Cel projektu: Przygotowanie programu przekwalifikowania pracowników.
Dofinansowaniem będzie objęte doradztwo w następujących obszarach: rekrutacja, kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia, motywowanie, planowanie i rozwój kariery zawodowej, przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy, zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę, ochrona i promocja zdrowia (w tym ergonomia miejsca pracy / modernizacja stanowiska pracy).
Możliwość uzyskania certyfikatu: „Lider w zarządzania zespołem”.

Kontakt:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków 
tel: 12 617 66 49
e-mail: dwr@marr.pl 

 

 • Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa (programy dla osób indywidualnych)

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji osób indywidualnych do funkcjonowania na rynku pracy.
Programy skierowane do: osoba pracujących, powyżej 25 roku, związanych z Małopolską, z niskimi kwalifikacjami oraz do osób po 50 roku życia  (bez względu na wykształcenie) i osób niepełnosprawnych.
Dofinansowaniem objęte są: opracowanie bilansu kariery, szkolenia ogólne, szkolenia zawodowe oraz uzyskanie kwalifikacji.

Okres realizacji projektu: 30.06.2023r.

Szczegóły projektu: https://kierunek.pociagdokariery.pl/

Projekt realizowany przez: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuro projektu "Kierunek Kariera"
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 55
e-mail: kariera@wup-krakow.pl

 

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI DOFINANSOWAŃ.

 

 

 

 

 

 

 


Żródło:

 1. Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców, https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#opis
 2. Małopolskie Bony Rozwojowe, http://info.mbon.pl/
 3. Akademia Menadżera MŚP, https://www.marr.pl/am3/
 4. Bony sukcesu, https://www.marr.pl/bonysukcesu/
 5. Kierunek Kariera, https://kierunek.pociagdokariery.pl/
 6. Materiały informacyjne i prezentacje przedstawiane podczas warsztatów MARR pt.: „Podnieś kwalifikacje z Funduszami Europejskimi” (Kraków, 09.10.2019r.).
 7. Opracowanie własne AVENHANSEN Sp. z o.o.
 8. Baza usług rozwojowych, https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 9. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, https://www.pociagdokariery.pl/centrum-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/82,malopolskie-standardy-uslug-edukacyjno-szkoleniowych-1
 10. Lista certyfikatów/ akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych – stan na 26.07.2018 r., https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/listy%20certyfikat%C3%B3w/Aktualna%20lista%20certyfikatow_akredytacji_stan_na_26.07.2018_ALL.pdf