AVENHANSEN i Akademia Menadżera MŚP - dofinansowanie usług rozwojowych (w tym szkoleń)

Do 80% dofinansowania kosztów usług rozwojowych (doradztwa i szkoleń) dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie.

 

 

Jeżeli Państwa firma zarejestrowana jest w którymś z poniższych pięciu makroregionów i chcą Państwo zdobyć pieniądze na szkolenia z zarządzania - skontaktujcie się koniecznie z nami.

My pomagamy zdobyć pieniądze!

 

Mogą Państwo pozyskać fundusze sami (droga przez mękę - dla zaawansowanych) - prosimy czytać niżej 1).

Lub

Mogą Państwo pozyskać fundusze z naszą pomocą i naszej zaprzyjaźnionej / partnerskiej firmie (wtedy życie staje się prostsze).

 

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

 1. Bez względu na to jakiego rodzaju jest Twoje Przedsiębiorstwo ze swojej strony gwarantujemy Ci doświadczenie i otwarcie na Twoje potrzeby, miła, kompetentna obsługa naszych Klientów na każdym poziomie procesu dotacyjnego,
 2. Pracujemy na systemie CRM- który jest w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu na każdym etapie procesu Przedsiębiorca jest informowany o postępie prac nad wnioskiem i formalnościach związanych z dotacją,
 3. Nasze działania są transparentne - przedstawiamy całość procesu uzyskania dotacji a wzory zawieranych z nami umów są dostępne na naszej stronie www.
 4. Efektywna współpraca- dążymy do perfekcyjnej, profesjonalnej obsługi, dlatego bez problemu możemy się spotkać w naszym biurze lub w dowolnym miejscu w Krakowie, w celu dogrania szczegółów lub rozwiązania wszelkich wahań ze strony Was-jako Przedsiębiorców,
 5. Wielostopniowa weryfikacja - przygotowane wnioski, diagnozy i procesy są weryfikowane dodatkowo przez specjalistów akredytowanych przez instytucje finansujące. Sprawdzamy dokumentację zatrudniając dodatkowych, zewnętrznych specjalistów,
 6. Nie zajmujemy cennego czasu Przedsiębiorcom, ponieważ jeśli tylko uzyskamy od Nich numer do Księgowej skontaktujemy się bezpośrednio i dopytamy o szczegóły które są nam niezbędne,
 7. W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę możemy zapewnić, że każdy dokument niezbędny do pozyskania dotacji jest skrupulatnie wypełniany, konsultowany z Wami na bieżąco,
 8. Przed wypełnieniem wniosku podpisujemy z Przedsiębiorcami umowę określającą zakres prac, terminy wykonania i obowiązki stron.

 

Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest wypełnienie i przesłanie do nas krótkiego formularza znajdującego się pod poniższym przyciskiem:

 

POZYSKAJ FUNDUSZE

 

1) Możesz też sam ...

Poniższy schemat działania jest przewidziany dla osób, które samodzielnie chcą pozyskać fundusze. Przy naszym udziale wiele z zadań bierzemy na "własne barki".

 

Grafika: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#extra


Wykaz Operatorów w poszczególnych Makroregionach:

Wsparcie ikona

Makroregion 1
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, Telefon 55 248 10 91 do 93 lub 727 022 531

E-mail: akademia@screp.pl  

WWW: screp.pl

 

Wsparcie ikona

Makroregion 2
HRP Group Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie

ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, Telefon: 42 207 22 00

E-mail: przepisnamenedzera@hrp.com.pl 

WWW: przepisnamenedzera.eu

 

Wsparcie ikona

Makroregion 3
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Telefon: 12 617 66 54, 12 617 66 33

E-mail: am3@marr.pl 

WWW: marr.pl/am3

 

Wsparcie ikona

Makroregion 4
Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Obsługiwane województwa: opolskie, łódzkie, śląskie.

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, Telefon: 77 403 36 15

E-mail: akademia@ocrg.opolskie.pl

WWW: ocrg.opolskie.pl 

 

Wsparcie ikona

Makroregion 5
MDDP  Akademia Biznesu Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Telefon: 22 162 78 28

E-mail: biuro@akademiamenadzera.com.pl

WWW: akademiamenadzera.com.pl


 

INNE PROJEKTY I PROGRAMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA USŁUGI ROZWOJOWE (SZKOLENIA, DORADZTWO, COACHING, etc.) - opracowano na podstawie materiałów prezentowanych podczas warsztatów pt.: „Podnieś kwalifikacje z Funduszami Europejskimi” (Kraków, 09.10.2019r.)

W chwili obecnej funkcjonują następujące programy oferujące dostęp do środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji:

 

 • Małopolskie Bony Rozwojowe (mBon) - wsparcie rozwoju kompetencji kadr.

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Dofinansowanie (50 lub 80%) do szkoleń, studiów podyplomowych, e-learningu, usług doradczych i egzaminów podnoszących kwalifikacje pracowników i potencjał małopolskich przedsiębiorców.

Szczegóły projektu: www.mbon.pl

Projekt realizowany przez: 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektu
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
INFOLINIA tel. 12 307 32 15
e-mail: infolinia@mbon.pl

Uwaga: Rekrutacja do projektu wstrzymana z dniem  08.09.2019 roku. Rekrutacja zostanie ponownie uruchomiana pod warunkiem dostępności środków finansowych (bonów) przeznaczonych na dofinansowanie. Od stycznia 2020 roku projekt będzie realizowany w nowej formule z podziałem na 5 obszarów - szczegóły wkrótce.

 

 • Akademia Menadżera MŚP - wsparcie rozwoju kompetencji kadry menadżerskiej.

Cel projektu: zwiększenie dostępności usług rozwojowych służących podniesieniu kompetencji pracowników przedsiębiorstw stanowiących kadrę menadżerską MŚP.
Grupa docelowa: MŚP z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego (Makroregion 3). 
Dofinansowaniem objęte jest opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych oraz usługi rozwojowe podnoszące kompetencje menadżerskie.

Szczegóły projektu: www.marr.pl/am3

W Makroregionie 3 projekt realizowany jest przez:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektu
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
p. 216 i 312
tel. 12 617 66 04, 12 617 66 54
w godz. 8.00-15.30
e-mail: am3@marr.pl

 • Bony sukcesu - wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i produktywności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym.
Grupa docelowa: wyłącznie MŚP posiadające siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego (potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy - wpis do KRS lub CEIDG).
Dofinansowaniem objete są usługi doradcze w obszarze: zarządzania przedsiębiorstwem, monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, zastosowania nowoczesnych technologii ICT lub informatycznych, wdrażania systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, uzyskiwania certyfikatów zgodności, ochrony własności intelektualnej, planowania i wdrażenia sukcesji, opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego.

Szczegóły projektu: www.marr.pl/bonysukcesu

Projekt realizowany przez: 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektu Grantowego
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 617 66 04, 12 617 66 00
e-mail: bony.sukcesu@marr.pl
 

 • Projekt RPO 8.6.1 B "LIDER HR - zarządzanie zespołem wielopokoleniowym" - program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców z województwa małopolskiego zatrudniających więcej niż 9 pracowników.

Cel: opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.
Dofinansowaniem objęte są usługi doradcze (w obszarach: rekrutacja, kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia, motywowanie, planowanie i rozwój kariery zawodowej, przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy, zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę, ochrona i promocja zdrowia i ergonomia miejsca pracy) oraz coaching kadry kierowniczej i pracowników. (w obszarach: przekwalifikowanie, ochrona zdrowia – radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, budowanie współpracy w zespole).
Możliwość uzyskania certyfikatu: „Lider w zarządzaniu zespołem wielopokoleniowym”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021 (rekrutacja trwa).

Kontakt:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków 
tel: 12 617 66 49
e-mail: dwr@marr.pl 
 

 • Planowany projekt RPO 8.6.1 A - program przekwalifikowania pracowników przygotowujący do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. 

Cel projektu: Przygotowanie programu przekwalifikowania pracowników.
Dofinansowaniem będzie objęte doradztwo w następujących obszarach: rekrutacja, kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia, motywowanie, planowanie i rozwój kariery zawodowej, przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy, zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę, ochrona i promocja zdrowia (w tym ergonomia miejsca pracy / modernizacja stanowiska pracy).
Możliwość uzyskania certyfikatu: „Lider w zarządzania zespołem”.

Kontakt:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków 
tel: 12 617 66 49
e-mail: dwr@marr.pl 

 

 • Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa (programy dla osób indywidualnych)

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji osób indywidualnych do funkcjonowania na rynku pracy.
Programy skierowane do: osoba pracujących, powyżej 25 roku, związanych z Małopolską, z niskimi kwalifikacjami oraz do osób po 50 roku życia  (bez względu na wykształcenie) i osób niepełnosprawnych.
Dofinansowaniem objęte są: opracowanie bilansu kariery, szkolenia ogólne, szkolenia zawodowe oraz uzyskanie kwalifikacji.

Okres realizacji projektu: 30.06.2023r.

Szczegóły projektu: https://kierunek.pociagdokariery.pl/

Projekt realizowany przez: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuro projektu "Kierunek Kariera"
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 55
e-mail: kariera@wup-krakow.pl

 

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI DOFINANSOWAŃ.

 

 

 

 

 

 

 


Żródło:

 1. Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców, https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#opis
 2. Małopolskie Bony Rozwojowe, http://info.mbon.pl/
 3. Akademia Menadżera MŚP, https://www.marr.pl/am3/
 4. Bony sukcesu, https://www.marr.pl/bonysukcesu/
 5. Kierunek Kariera, https://kierunek.pociagdokariery.pl/
 6. Materiały informacyjne i prezentacje przedstawiane podczas warsztatów MARR pt.: „Podnieś kwalifikacje z Funduszami Europejskimi” (Kraków, 09.10.2019r.).
 7. Opracowanie własne AVENHANSEN Sp. z o.o.
 8. Baza usług rozwojowych, https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 9. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, https://www.pociagdokariery.pl/centrum-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/82,malopolskie-standardy-uslug-edukacyjno-szkoleniowych-1
 10. Lista certyfikatów/ akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych – stan na 26.07.2018 r., https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/listy%20certyfikat%C3%B3w/Aktualna%20lista%20certyfikatow_akredytacji_stan_na_26.07.2018_ALL.pdf