Zgoda na przesyłanie ofert drogą mailową

Serdecznie dziękujemy za wyrażenie zgody na przesyłanie ofert.

 

Polski ustawodawca po raz kolejny "zadbał" o to, aby chronić podmioty gospodarki rynkowej przed niechcianymi formami reklamy. Od 25 grudnia 2014 roku obowiązuje ustawa o z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, która zmienia brzmienie art. 172 Prawa Telekomunijkacyjnego.

 

Dzięki Państwa zgodzie mamy prawo do wysyłania Państwu ofert organizowanych przez nas szkoleń. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu, chcieliby Państwo zrezygnować z tej zgody, prosimy o taką informację.

 

Napisz: "NIE"

zgoda.nl@avenhansen.pl

lub skorzystaj z formularza zamieszczonego tutaj