Wiersz: Trzy piękne lata

 

 

 

 

Gdy przemijają szybko chwile,
Gdy dzień po dniu jak sen ulata,
Mijają mody, mijają style,
A „AVENHANSEN” ma już trzy lata.

**

Wspomnienia września pamięć odsłania,
Trudne początki, pierwsze szkolenia,
I krok po kroku się nam wyłania,
Firma, co jakość wiedzy docenia.

***

Nowe pomysły, nowe metody,
W inwencji twórczej zespół wyzwala,
Zawsze się stara złamać przeszkody,
W codziennej pracy na Kronikarza Galla.

****

Magiczna firma w magicznym Krakowie,
Mądry personel, piękny jak marzenie,
Każdy przyjazny człowiek ci powie,
„AVENHANSEN” to twoje szkolenie.Włodzimierz Gawroński
- Trener AVENHANSEN