Szymon Krawczyk

Trener

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradza również konsumentom w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz systemu ubezpieczeń społecznych.

wyślij zapytanie do trenera
Szymon Krawczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na którym ukończył studia podyplomowe z prawa podatkowego oraz absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Złożył egzaminy w Ministerstwie Finansów oraz uzyskał wpis na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem 13385.

Od 2011 roku zajmuje się kompleksowym zarządzaniem wierzytelnościami na etapach polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. prawa podatkowego oraz windykacji należności i egzekucji komorniczej. Prowadzi bloga oraz pisze artykuły o nowościach w prawie podatkowym. Śledzi wszystkie nowości pojawiające się prawie. Swobodnie posługuje się językiem angielskim.  

Na co dzień udziela porad przede wszystkim biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, przedsiębiorcom oraz konsumentom.