Szymon Krawczyk

Trener

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradza również konsumentom w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz systemu ubezpieczeń społecznych.

wyślij zapytanie do trenera
Szymon Krawczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na którym ukończył studia podyplomowe z prawa podatkowego oraz absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Złożył egzaminy w Ministerstwie Finansów oraz uzyskał wpis na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem 13385.

Od 2011 roku zajmuje się kompleksowym zarządzaniem wierzytelnościami na etapach polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. prawa podatkowego oraz windykacji należności i egzekucji komorniczej. Prowadzi bloga oraz pisze artykuły o nowościach w prawie podatkowym. Śledzi wszystkie nowości pojawiające się prawie. Swobodnie posługuje się językiem angielskim.  

Na co dzień udziela porad przede wszystkim biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, przedsiębiorcom oraz konsumentom.

 

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin