Patryk Hebrowski

Trener

Trener i praktyk. Absolwent Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych oraz kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent aplikacji prokuratorskiej zakończonej zdanym egzaminem prokuratorskim.

wyślij zapytanie do trenera
Patryk Hebrowski

O mnie

Absolwent Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych oraz kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent aplikacji prokuratorskiej zakończonej zdanym egzaminem prokuratorskim, autor publikacji naukowych z zakresu tematyki śledczej oraz udziału prokuratora w postępowaniu egzekucyjnym, autor pracy: „Działalność komisji śledczej w Rzeczpospolitej Polskiej” – wyróżnionej II nagrodą w konkursie na najlepszą pracę magisterską;


W latach 2007-2017 funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

  • od kwietnia 2016 Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego – nadzorujący prowadzone w delegaturze wrocławskiej śledztwa m.in. w sprawach: zbycia udziałów spółki Ciech, byłego senatora Józefa Piniora, byłego Wiceministra Środowiska Stanisława Gawłowskiego czy korupcji w NCBiR oraz sprawy operacyjne (w tym również operacje specjalne)
  • wcześniej prowadzący istotne śledztwa m.in. przeciwko sprawcom korupcji w polskiej piłce nożnej, Narodowym Banku Polskim, więziennictwie oraz sprawcom wyłudzeń dopłat unijnych z ARiMR – wielokrotnie nagradzany
  • wykładowca CBA w wielu instytucjach – m.in. w: Krajowej Szkole Sądownictwa  i Prokuratury, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Służbie Celnej; przeprowadził szkolenia dla blisko 100 urzędów państwowych i samorządowych;

W latach 2004-2007 zajmował się obsługą prawną wrocławskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, który reprezentował w blisko 100 procesach sądowych;

W latach 2002-2004 odbył praktykę w kancelarii adwokackiej.