Marcin Owsianka

Trener AVENHANSEN

Czynny prawnik. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa egzekucyjnego i postępowania cywilnego. Pracował w instytucjach związanych z obrotem gospodarczym i administracją celną.

wyślij zapytanie do trenera
trener Marcin Owsianka

O mnie

Czynny prawnik. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa egzekucyjnego i postępowania cywilnego. Pracował w instytucjach związanych z obrotem gospodarczym, administracją celną a także świadczeniem pomocy prawnej w jednostkach zajmujących się pomocą społeczną. Przekazuje swoją wiedzę i dzieli się doświadczeniem w sposób zrozumiały dla wszystkich.

 

Dlaczego szkolę

To fascynujące wyzwanie i źródło wielu cennych doświadczeń. A ponadto nie będę bardzo oryginalny w stwierdzeniu, że to po prostu... bardzo to lubię.

Staram się dawać z siebie wszystko, aby uczestnicy prowadzonych przeze mnie szkoleń, mogli rozwiązywać trudne problemy prawnicze i nauczyli się interpretować przepisy. Pragnę pokazywać, że prawo nie jest niedostępną dziedziną wiedzy, której klucz do poznania mają jedynie przedstawiciele tego zawodu.
 

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu
 • Asystent naukowy w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Nauk o Prawie i Gospodarce KUL w Stalowej Woli przygotowujący rozprawę doktorską
 • Uczestnik i prelegent na konferencjach naukowych
 • Członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych
 • Asesor w Kancelarii Komornika Sądowego
 • Autor licznych szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”:
  • cykl szkoleń z prawa w projekcie „Aktywni”
  • szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej zatrudnionej w administracji publicznej z postępowania administracyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego w projekcie „Inicjatywa”
  • szkolenia dla osób pracujących z prawa pracy na terenie województwa świętokrzyskiego w projekcie „Kreatywni”
  • szkolenie z prawa pracy, podstaw prawa cywilnego i podatkowego w projekcie „Osoby z obszarów wiejskich szansą na rynku pracy”
 • Wykładowca w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego (prawo pracy, prawo gospodarcze)
 • Autor licznych szkoleń dla administracji publicznej (m.in. Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta Grudziądz, Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Urząd Miasta Rzeszowa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Skarbowy w Sandomierzu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Izba Celna w Białej Podlaskiej) z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego, postępowanie egzekucyjnego w administracji oraz problematyki informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. poprzez pracę w instytucjach związanych z obrotem gospodarczym (spółka prawa handlowego na terenie Lublina), administracją celną (Urząd Celny w Lublinie) a także świadczeniem pomocy prawnej w jednostkach zajmujących się pomocą społeczną. Obecnie orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnobrzegu a także współpracuje z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w zakresie doradztwa prawnego.
 • Od wielu lat zawodowo zajmuje się również problematyką egzekucji sądowej i skutecznym dochodzeniem należności. Przeprowadził wiele szkoleń dla firm i instytucji zajmujących się problematyką windykacji i zabezpieczenia roszczeń oraz postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych (m.in. Mota Engil Polska, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska SA, PGE Obrót, AM FCE Services Poland Sp. z o.o. Ministerstwo Skarbu, Santander Consumer Bank).
 • W latach 2009 -2012 przeprowadził wiele szkoleń z tematyki umów w obrocie gospodarczym. Odbiorcami tych szkoleń były m.in. PGNiG, ENEA, PGE Bełchatów, Jednostka Wojskowa w Dęblinie, Lear Corporation Poland II Sp. z o.o, FENICE POLAND SP. Z O.O., Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o., Tesco, Tauron Dystrybucja S.A. oraz Haldex S.A.

 


Obszary specjalizacji

 

Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji m. in:

 • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej,
 • decyzja administracyjna,
 • egzekucja z nieruchomości w świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prawo egzekucyjne i postępowanie cywilne m.in. :

 • egzekucja z nieruchomości,
 • egzekucja z wierzytelności i z innych praw majątkowych,
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • powództwo w procesie cywilnym,
 • elektroniczne postępowanie upominawcze.

Prawo cywilne m.in.:

 • zobowiązania solidarne,
 • actio Pauliana,


Hobby

Jestem miłośnikiem dobrego kina, fanem piłki nożnej, a także uwielbiam wędrówki piesze na górskich szlakach.

 

Wybrane publikacje:

1. M. Owsianka, [w:] M. Owsianka, Z. Bielak (2009) „Egzekucja sądowa. Tytuł wykonawczy, pełnomocnictwo i wniosek egzekucyjny”, e- poradniki, Kraków 2009.

 

2. M. Owsianka, [w:] M. Owsianka, Z. Bielak (2009) „Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych”, Branta 2009.


3. M. Owsianka, „Postępowanie egzekucyjne w Statutach Kazimierza Wielkiego”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 1/2011.

 

4. M. Owsianka, „Egzekucja nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, (w:) D. Gil (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012.

 

5. M. Owsianka, „Postępowanie egzekucyjne w dobie polskiego średniowiecza”, (w:) A. Lis (red.), Prawo w Europie Średniowiecznej i Nowożytnej, Lublin 2012.

 

6. M. Owsianka, Ł. Kucwaj, „Status prawny aplikanta komorniczego”, Jurysta 5/2012.

 

7. M. Owsianka, Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji [w]: ABC Skutecznego Działania Organizacji Pozarządowej, Sandomierz 2011

 

 

Artykuły trenera


Elektroniczne postępowanie upominawcze - nowoczesne technologie informatyczne w służbie...

Prorodzinne zmiany w kodeksie pracy

E-doręczenia i e-dokumenty w świetle projektów rozporządzeń do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin

Opinie uczestników szkoleń trenera

Merytoryczne szkolenie, trener otwarty na zagadnienia zgłaszane przez uczestników.
Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo fachowo, bardzo dobrze przygotowany trener.
Szkolenie było przeprowadzone w sposób przejrzysty, komunikatywny, wyczerpujący. Osoba prowadząca szkolenie z dużym zasobem wiedzy i umiejętności jej przekazywania.
Miła i konkretna kadra. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób zrozumiały.
Dobrze prowadzone, wiele wątków wyjaśnione.
Przekaz szkolenia był bardzo precyzyjny, oparty również na przykładach.
Osoba szkoląca o wysokich kompetencjach i wiedzy praktycznej, wyczerpująco odpowiadająca na pytania.
Wiedza przekazywana w sposób jasny i zrozumiały. Indywidualne podejście do spraw nurtujących kursanta.
Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, kompetentna osoba prowadząca.
Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób, uwzględniając pojawiające się problemy wynikające z dyskusji.
"Kompleksowy i szczegółowy, szkolenie przydatne dla przedsiębiorców i księgowych, dyrektorów i managerów."
"Rzeczowe i fachowe szkolenie, mocno nasycone treścią potrzebną w praktyce gospodarczej."
"Wykładowca był komunikatywny, przekazywał wiedzę bardzo rzeczowo i w temacie."
"Rzetelne przygotowanie szkolenia, przydatne informacje przekazywane w przystępny sposób."
"Opinia odnośnie szkolenia bardzo pozytywna."
"Szkolenie konkretne, rzetelne prowadzone w sposób przejrzysty, zrozumiały, uwzględniające potrzeby klienta."
Jasność przekazywania informacji.
Profesjonalne podejście do tematu. Precyzyjne przekazywanie wiedzy i nakreślenie tematyki szkolenia.
Szkolenie przeprowadzone fachowo, interesująco.
Bardzo duża i fachowa wiedza trenera Pana Marcina przekazana w zrozumiały sposób.
Szkolenia są wysokie pod względem merytorycznym - godne polecenia
Było bardzo ciekawe i dobrze przeprowadzone
Szeroki zakres szkolenia, rzetelnie i wyczerpująco omówienie zagadnień
Dołącz do zadowolonych uczestników szkoleń